Till senaste kommentaren

Kan djur utsättas för misshandel på ett KRAV-märkt slakteri?

Hur är det möjligt att ett slakteri
som är KRAV-märkt utsätter djur för misshandel på det sätt som avslöjas i TV 4?

Kommentarer

 • Det som visas är helt fruktansvärt, oacceptabelt och strider mot djurskyddslagen. Så snart vi fick information om det smygfilmade materialet från Djurrättsalliansen som TV 4 visade hade vi möte med kontrollföretaget, och de drog omedelbart tillbaka KRAV-certifikatet. Det är ett litet slakteri och väldigt få KRAV-certifierade djur slaktas där årligen. Men det är helt oacceptabelt oavsett vilka djur det handlar om. Inga djur ska hanteras på detta sätt. Djurvälfärd är mycket viktigt för KRAV.  

  Det är tydligt att slakteriföretaget har fört all kontroll bakom ljuset. Så sent som den 17 december 2020 gjorde kontrollföretaget kontroll på plats och inga brister noterades avseende reglerna för slakt. De senaste åren har slakteriet fått några mindre avvikelser men inget kopplat till den misskötsel som ses på filmerna. Även livsmedelsverkets veterinär på slakteriet eller djurskyddskontrollerna från länsstyrelsen har inte haft några större anmärkningar de senaste åren.

  Kommunikatör
 • Hur ska konsumenter kunna lite på KRAV hädanefter? Om ni inte kan tillgodose att de små slakteri verksamheterna sköts, hur kan ni då veta att de stora slakterihusen följer alla regler och krav?
 • En absolut majoritet av alla KRAV-certifierade företag
  sköter sig. Det som hänt på det här slakteriet är brottsligt och
  såväl kontrollen enligt KRAVs regler och den offentliga kontrollen har förts
  bakom ljuset. Vi kommer noga att utreda vad som skett och i kommande översyner
  och tillämpning av reglerna kommer vi diskutera ytterligare arbetssätt och
  metoder.

  Kommunikatör
 • Kan ni tänka er att kräva övervakningskameror på slakterierna för att förhindra att ni blir förda bakom ljuset i kontrollen?
 • Vi är öppna för att diskutera kameraövervakning förutsatt att det är juridiskt möjligt. Vi ser gärna att detta också lyfts från politisk sida så att eventuella juridiska hinder tas bort.
  Kommunikatör
 • Att dra tillbaka deras certifiering är en bra start. Gjorde ni även en polisanmälan ? Ni har bevis på att det pågår djurplågeri vilket är ett brott - och för att verkligen sträva efter att konsumenterna skall återfå förtroende för KRAV märkningen hade en polisanmälan med garanti mottagits väl.
 • Länsstyrelsen gör en polisanmälan.
  Kommunikatör
 • Det är verkligen positivt med att Uppdrag granskning gör denna genomgång. Jag trodde att Kravcertifiering innebar att djuren och även annan verksamhet granskades av Kravorganisationen. Enligt Kravs Chef så går det till så att lantbrukaren själv väljer kontrollföretag. Det borde väl vara Krav som gör detta. Att dessutom bonden själv skall anmäla till Krav är synnerligen anmärkningsvärt.
  Ett ex som jag själv sett är att en kravmärkt gård har djuren gående ute på cementgolv, tycker jag inte är acceptabelt men enligt Kravs regler är detta helt ok. Detta har jag sett på flera ställen. Inte konstigt att fler och fler blir vegetarianer.
 • Det är oberoende kontrollföretag som kontrollerar att KRAVs regler följs. Kontrollföretagen är i sin tur kontrollerade av Swedac. Kontrollföretagets besök är det viktigaste verktyget för bedömningen av tillståndet på en gård. Det är också rutin i kontrollen att titta på all relevant dokumentation som finns, bland annat kontrollrapporter från offentlig kontroll och anmärkningar från slakten.  
  Utgångspunkten för kontrollen bygger på ett förtroende och det åtagande som producenten har gjort genom att ansluta sig till KRAV-certifieringen. Däremot om kontrollföretaget ser att det finns stora brister till exempel i djuromsorgen så är det rutin att kontakta exempelvis Länsstyrelsen. Detta görs för att få in hela bilden och för att kunna fatta beslut om certifiering.
  Dessa olika verktyg tillsammans ger en helhetsbild av det KRAV-certifierade företaget och ska fånga brister.

  Även vi ser att det vore önskvärt att förbättra systemet ytterligare och i KRAVs löpande förbättringsarbete undersöker vi nu möjligheten att få informationen från den offentliga kontrollen per automatik.
  När det gäller utevistelse för KRAV-certifierade djur så går de på bete under betesperioden. Sen höst och tidig vår kan de gå på hårdgjord yta när det är så lerigt att djuren och marken annars skulle fara illa.
  Har du sett grisar på betongplatta på sommaren är det inte KRAV-certifierade grisar utan EU-ekologiska. I det fallet finns det inget krav på bete.
  Vänliga hälsningar
  Kommunikatör
 • Det som förekommit och förekommer fortfarande gällande slakterinäringen och bör snarast upphöra.Vi har starka djurskyddslagar i Sverige jämnfört med övriga EU och det stora problemet är att möjligheterna i tillsynen har minskat då genom politiska /ekonomiska beslut till Länsstyrelserna som har begränsade resurser till sina uppgifter.Ett ordentligt krafttag med alla berörda parter måste komma igång snarast och inte glömmas bort så fort media lämnat ämnet.
  Ska KRAV ha någon tyngd och innehåll i framtiden så ta ett ansvar som företag.

  Vi konsumenter har en röst Djuren har ingen

  Monica Engelbertsson
 • Hej, självklart känner vi ett ansvar för att lantbruksdjuren ska ha det bra. Vi som jobbar här på KRAV drivs just av detta att djuren ska ha det så bra som möjligt. Vi jobbar ständigt med att se över vad som kan förbättras.
  Vänliga hälsningar
  Kommunikatör
 • Hej!
  har försökt få en lista på  KRAV-certifierade gårdar i min närhet (Karlskrona / Blekinge).Säkerhetsskäl anges som förklaring till att det inte går. konstigt & mysko!!
 • Hej Lars,

  Nu kan du hitta KRAV-certifierade gårdar i din närhet på sajten Hitta KRAV-märkt. Jag skickar med en länk här!

  Vänligen,
  Kommunikatör
 • Tack för listan!
  /Lars
 • Ser att det är många som upprörts utav djurplågeriet  utav våra Kravgårdar. Så även jag.
  Uppdrag granskning tycks vara det enda i Sverige som upptäcker hemskheter både hos Er och Arla. Märkligt att inte det är många fler sk.tjänstemän som gör oanmälda besök på alla gårdar. Har man rent samvete ska väl inte det vara några problem.
  Det finns väl ingen bonde som anmäler sig själv.
  Varför görs inget direkt när det kommer in anmälningar? Var är handlingskraften och
  civilkuraget? Er Vd såg ut som en fågelholk när hon fick frågan utav Uppdrag Granskning. Länsstyrelser slumrar och håller hårt i kameror. Varför??Vad har hänt
  sedan programmet? Hur många djur har fortfarande ett helvete, står i sin egen skit
  upp till knäna ,dör med halva fostret utanför sin kropp? Varför finns det inte handlingskraftigt folk som genast ingriper och står upp för djuren? De som skaver
  bak och fortsätter att vända papper finns ingen användning utav.
  Detta är utomordentligt oacceptabelt och måste upphöra.
  Jag tycker synd om alla seriösa bönder.
 • Hej Anita, vi förstår att du känner dig upprörd och vi är väldigt ledsna för det.

  Varje misskött djur är allvarligt och något vi ständigt strävar efter att kunna fånga i så tidigt skede som möjligt. Det här arbetar KRAV, kontrollföretagen och myndigheterna med löpande för att de ska upptäckas så snabbt som möjligt.

  KRAVs analys visar att även kontrollföretagen har funnit avvikelser på dessa gårdar, som har åtgärdats, allt enligt certifieringssystemets förfarande och KRAVs regelverk. Gårdar med avvikelser som har upprepats kan också ha fått sina certifikat helt eller delvis tillbakadragna.

  Självrapportering är bara ett av flera verktyg som ska säkerställa att certifieringen fångar upp brister hos det KRAV-certifierade företaget. Kontrollföretagets besök är det viktigaste verktyget för bedömningen av tillståndet på den aktuella gården. Det är rutin i kontrollen att titta på all relevant dokumentation som finns, bland annat kontrollrapporter från offentlig kontroll och anmärkningar från slakten. Kontrollföretagen kan närsomhelst göra oanmälda kontroller och gör varje år minst 30% extrakontroller bland djurgårdarna.

  Framåt kommer vi tillsammans med andra i branschen arbeta för att skapa system för att på ett praktiskt, frekvent och rättssäkert sätt kunna ta del av offentlig kontroll, så att både kontrollföretagen och KRAV löpande kan få uppdaterad information om exempelvis förelägganden på slakterier.

  Det är Livsmedelsverket som har ansvar för kontroll av livsmedelssäkerhet och hygien i Sverige. Dessutom har flera av de större och mellanstora slakterierna specifika certifieringar för livsmedelssäkerhet, som exempelvis FSSC 22000. Med ett automatiserat informationsflöde från den offentliga kontrollen, kan KRAV framöver inleda en diskussion om eventuell förändring av regelverket, som exempelvis kräva att alla slakterier med KRAV-certifiering också ska vara certifierad för livsmedelssäkerhet.

  Vi kommer även att ta upp diskussionen om kameraövervakning förutsatt att det är juridiskt möjligt.

  Jag hoppas att du fortsätter följa vårt arbete och att vi kan vinna tillbaka ditt förtroende som konsument.

  Vänligen,
  Kommunikatör
 • Tack Anita för ditt inlägg. Har begärt att få en lista på KRAV- certifierade gårdar i min närhet och också fått det efter lite väntan. Tänker köra förbi och se hur det ser ut.
  / Lars i Karlskrona

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.