Till senaste kommentaren

Vilka är miljöfördelarna med KRAV-certifierad odling?

Gör det någon nytta för miljön att jag köper KRAV-märkta produkter? Förklara gärna det för mig.

Kommunikatör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!
  KRAV-märkt mat odlas på ett sätt som är bra för miljön, utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Istället använder sig bonden av naturlig gödsel och hittar miljövänliga sätt att få bukt med ogräs, skadeinsekter och sjukdomar. Det betyder till exempel att vattnet blir renare, att energiåtgången kan bli lägre och att fåglar, bin och fjärilar trivs runt odlingarna.

  Här är miljöfördelarna i korthet:

  • Ekologisk odling orsakar inte att kemiska bekämpningsmedel läcker till sjöar och till grundvatten.
  • Ekologisk odling gynnar den biologiska mångfalden. Fler blommande ogräs på åkern gör till exempel att där också kan bli fler insekter och fler fåglar som lever av insekter.
  • Den ekologiska bonden sprider inte ut genmodifierade organismer (GMO) i naturen.
  • Ekologiska lantbruk skapar möjligheter för ett jordbruk som inte läcker lika mycket näringsämnen.
  • KRAV-certifierade företag följer särskilda regler för att minska klimatutsläppen. Det handlar till exempel om att lantbrukarna ska effektivisera sin energianvändning, använda förnybar el och lära sig sparsam körning.
  • Ekologiskt lantbruk är aktsamt om jordens bördighet.
  • Ekologiskt lantbruk utvecklar kunskapen om hur ett energisnålt, kretsloppsanpassat och hållbart jordbruk kan utvecklas.

  Läs gärna mer:
  Miljö och hälsa
  https://www.krav.se/krav-markt/det-har-ar-krav/miljo-och-halsa/
  Klimatpåverkan
  https://www.krav.se/krav-markt/det-har-ar-krav/klimatpaverkan/ 

  Kajsa Onlineredaktör
 • Transportering av foder till djur eller andra födoämnen från andra länder? Hur mkt får köpas in från andra länder?
  Får kravmärkt kött utfodras med ”kravmärkt” ”ekologisk” foder som skövlat regnskog?
  Louise Nielsen
 • Hej Louise!
  Foder till djur inom KRAV-certifierad produktion ska till högsta möjliga grad vara producerat på den egna gården, eller i samverkan med en eller flera andra KRAV-certifierade gårdar i närområdet. Självförsörjningsgraden beror på djurslag enligt nedan.

  Självförsörjningsgraden för nötkreatur ska vara:
  • minst 60 procent för mjölkkor och rekryteringsdjur (EU)
  • minst 75 procent för övriga nötkreatur (KRAV).
  • Nötbesättningar i områden med begränsad tillgång till eget foder och begränsad möjlighet att samarbeta om foder och gödsel med en annan KRAV- certifierad gård, till exempel på öar, kan undantas från självförsörjningskravet på 75 procent. Detta kan då sänkas till en lägre nivå, dock lägst 60 procent. (KRAV)
  Självförsörjningsgraden för får och getter ska vara:
  • minst 60 procent för mjölkande djur (EU)
  • minst 75 procent för övriga (KRAV).
  Självförsörjningsgraden för grisar och fjäderfä ska vara minst 50 procent.

  I övrigt kan producenter behöva komplettera foderstaten med inköpt foder (t.ex. kraftfoder, koncentrat). Foderföretagen som tillverkar dessa foder är KRAV-certifierade och om fodret eller delar av fodret är importerat ska företagen var KRAV-certifierade för kapitel 16 i KRAVs regler som gäller import. I kapitel 16 finns tilläggsregler som ställs som krav för ekologiskt importerade produkter för att de ska kunna KRAV-certifieras. Bland annat har KRAV regler som skyddar mot skövling av urskog och naturskog och även regler för socialt ansvar. Enligt KRAVs regel ”16.7.4 Bevarande av natur med högt skyddsvärde”, är det inte tillåtet med uppodling, eller annan varaktig förändring, av områden med naturliga ekosystem med högt skyddsvärde (HCV – High Conservation Value). Regeln ska verifieras vid odling av de grödor där KRAV bedömer att det är högst risk för exploatering. Detta innebär att uppodlingen inte ska ha skett för mindre än fem år sedan i produktion av oljepalm eller soja. Uppodling får inte heller ha skett sedan certifiering påbörjats i produktion av sockerrör, kaffe, kakao eller kokospalm.

  Du kan läsa mer på ämnet här: https://konsumentforum.krav.se/org/krav/d/tillater-krav-palmolja/.
  KRAVs regler hittar du här: https://www.krav.se/regler/kravs-regler-2019-2020/6-import-och-inforsel-av-produkter/16-7-tillaggskrav-for-vegetabilier/#16-7-4-bevarande-av-natur-med-hogt-skyddsvarde

  Ellen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.