Tillåter KRAV palmolja?

Tillåts verkligen palmolja i KRAV-märkta produkter och varför i så fall?

Kommunikatör

Kommentarer

 • Hej!
  Ja, vi tillåter ekologisk palmolja. Det är inte palmoljan i sig som är problemet utan hur den produceras.

  I framställningen av ekologisk palmolja används inte kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller GMO. Den ekologiska palmoljan framställs på gamla odlingar eller odlingar som inte har uppkommit på bekostnad av skogen. KRAV har regler mot skövling av urskog och naturskog och även regler för socialt ansvar.

  Naturskyddsföreningen har riktat kritik mot RSPO, en certifiering för palmolja som har tagits fram av bland annat palmoljeproducenterna. KRAV godkänner inte standarden RSPO i sin helhet utan endast den del som uppfyller KRAVs tilläggskrav om socialt ansvar. I grunden måste produkten alltid vara certifierad för ekologisk produktion.

 • Hur och hur ofta kontrollerar ni från vilken odling palmoljan kommer från? Vilka möjligheter har ni att upptäcka fusk?

 • Hej Lidia!
  Ekologisk palmoljeproduktion finns bland annat på olika platser i Sydamerika och kontrolleras årligen av oberoende certifieringsorgan.

  Livsmedel och råvaror som importeras, till exempel palmolja, måste vara certifierade i landet där de odlats. Revisorn i Sverige vill dels se ett certifikat som visar att de krav EU-förordningen ställer på ekologiskt är uppfyllda, dels certifikat eller annan verifiering av att KRAVs tilläggskrav på exempelvis socialt ansvar och djurvälfärd är uppfyllda.

  Större avvikelser från reglerna eller fusk är väldigt ovanligt. Mer om hur kontrollen fungerar och hur fel upptäcks kan du läsa här: https://www.krav.se/krav-markt/kontroll-av-krav-markt/

 • Hej!
  Jag håller på med ett skolarbete och ska skriva en utredande text om palmoljan, jag undrar vad ni menar med att "krav godkänner inte standarden RSPO i sin helhet utan den del som uppfyller KRAVs tilläggskrav om socialt ansvar.”

 • Hej Linn,

  KRAV godkänner de krav som RSPO ställer på socialt ansvar och som överensstämmer med våra egna regler. Däremot godkänner vi inte certifieringen i sin helhet då de inte uppfyller våra krav på många andra punkter som berör den ekologiska produktionen.

 • Hej! Jag undrar varifrån i världen de ekologiska odlingarna finns. Är det endast i Sydamerika eller är det Asien också, och i så fall var? Är det småskaliga odlingar, eller finns det kravmärkt palmolja från större företag också?

 • Hej!
  Den ekologiska palmoljeproduktionen som importeras och KRAV-certifieras kommer idag från olika platser i Sydamerika. Jag känner tyvärr inte till storleken på odlingarna, men de följer KRAVs regler om hänsyn till miljö och människor.

  Kajsa Onlineredaktör
 • Hej, skickar ni svenska revisorer för att göra kontroller på plats i Sydamerika och gör man några ytterligare laboratoriekontroller av själva produkten för att säkerställa att den är ekologiskt odlad?

 • Hej!

  Kontrollerna sköts av oberoende certifieringsorgan i landet. Du kan läsa mer om hur kontrollerna går till här: https://www.krav.se/krav-markt/kontroll-av-krav-markt/
  Nej, det görs inte några laboratoriekontroller för att säkerställa att produkten är ekologiskt odlad.

 • Gäller detta även foder och foderkomponenter för kravuppfödda djur? Och andra produkter som palmoljekärnor mm?

 • Hej!
  Ja, alla delar av fodret som kommer från jordbruk är kontrollerat och KRAV-certifierat. Övriga komponenter, som till exempel ensileringsmedel, ska vara godkända av KRAV.

  Du kan läsa mer om kontrollen här: https://www.krav.se/krav-markt/kontroll-av-krav-markt/ 

 • Varför låter ni inte skogen växa tillbaka i sydamerika på de "gamla odlingarna" det finns djur som behöver skogen att bo i.

  Även större plantage är inte miljövänligt. Hur tänker ni här? 30%av den biologiska mångfalden är redan borta och temperaturen stiger , träden behövs, de håller jorden på plats, cirkulerar syre och vatten så att vi kan andas ren luft.

  Örter växter snabbare än träd. Hampa har olja, varför inte experimentera med dens förmågor istället?

 • Hej Emilia,

  I dagsläget är regeln för bevarande av skyddsvärd natur utformad på följande vis:

  _16.5.1 Bevarande av skyddsvärd natur

  Uppodling, eller annan varaktig förändring av områden med naturliga ekosystem, med högt skyddsvärde (HCV – High Conservation Value), är inte tillåten. Mark med höga skyddsvärden som uppodlats för mer än fem år sedan kan däremot accepteras för produktion. Regeln tillämpas vid odling av sockerrör, oljepalm, soja, kaffe, kakao eller kokospalm och vid vattenbruk. (K)

  IFOAM ackrediterade regelverk motsvarar detta tilläggskrav._

  Om du vill vara med och påverka reglerna för framtida uppdateringar gör du det här: https://www.krav.se/regler/paverka-kravs-regler/ 

  Gällande din fråga om Hampaolja så har KRAV ingen egen produktion av produkter utan är ett standard och regelverk för ekologisk produktion. För tips om experimenterande av nya produkter rekommenderar jag dig därför att du höra av dig till relevanta producenter.

 • Hej, i svar ovan (Blomgren 2015) hänvisar ni till div länkar rörande kontroller och avvikelser mm. Där står t ex att ni håller kalibreringsmöten med certifieringsorganen 2 ggr / år. Därför får jag intrycket att det rör sig om hur det ser ut i Sverige och knappast är ett svar på hur det ligger till med kontrollen av certifieringsorganen utomlands och hur deras kontroller utförs i odlingarna. Så, vem kontrollerar dessa och hur sker certifieringen i dessa länder?
  Rent generellt undrar jag varför ni har så lite relevant information om hur kontrollen och certifieringen ser ut i andra länder? Eftersom informationen är så bristfällig kan jag f n inte se att det skulle vara någon idé att betala mer för att få en vara från utlandet som är KRAV-märkt då jag inte kan känna det minsta förtroende för att den verkligen är framtagen efter era regler och att inget fusk förekommer i något led på vägen hit.
 • Hej Ulla!
  När det gäller kontroll av exempelvis palmolja så baseras KRAV-märkningen på att odlingarna är kontrollerade och certifierade enligt andra system. Vi har gått igenom och bedömt andra certifieringssystem som har regler som motsvarar KRAVs när det gäller att säkra att inte mark nyodlas för att skapa nya oljepalmsplantager, och för att arbetarna på plantagerna har rimliga arbetsförhållanden. För att palmoljan ska få KRAV-märkas ska den svenska importören kunna visa certifikat som täcker in hela kedjan från odling till förädling av palmoljan.
  Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om import och införsel: https://www.krav.se/foretag/vanliga-fragor/import-och-inforsel/
  Kajsa Onlineredaktör
 • Hej. Jag undrar om regelverket också gäller restprodukter från palmoljetiverkningen samt rester av palmolja från t.ex. frittyrkokning s.k Pfad. Samt vid förberedande fodertillverkning.
 • Hej!
  Här kommer en fråga till om palmoljan och KRAV-märkningen. BECEL har en KRAV-märkt produkt. Enligt innehållsförteckningen baseras produkten på certifierad palmolja. Ska jag förstå det som att denna palmolja är KRAV-märkt - eller är det några andra delar i Becel Ekologisk som är KRAV-märkta? För visst kan det vara så att det enbart är vissa delar i en produkt som är KRAV-märkta? För mig är det viktigt att undvika palmolja som inte ekologisk/KRAV-märkt.
 • Hej Adrienne!
  Palmodlingar måste vara kontrollerade och certifierade enligt system som KRAV godkänner för att den importerade palmoljan ska kunna bli KRAV-ceritfierad. Men frågan är om den produkt du har sett är KRAV-certifierad, eller certifierad enligt någon annan märkning. Om det handlar om KRAV-certifiering, så anges det tydligt tillsammans med vårt märke. Om den är märkt med EU-lövet, betyder det att den är certifierad enligt EUs förordning för ekologiska produkter. Alla produkter inom EU som är ekologiska måste vara certifierade enligt EUs eko-förordning. Det är en lägsta-nivå. KRAV utgår från EU-ekoreglerna och har sedan ytterligare tuffa krav för bl a djuromsorg, hälsa, socialt ansvar samt miljö och klimat.
  När det gäller sammansatta produkter, som alltså består av flera ingredienser, kan en KRAV-certifierad produkt bestå av 5 procent EU-ekologiska ingredienser om 95 procent är KRAV-certifierade. Från 1 januari 2020 kommer KRAV att tillåta upp till 10 procent EU-ekologiska ingredienser i en KRAV-märkt sammansatt produkt.
  Kommunikatör
 • Hej!

  I svaret på inlägget som skrevs den 30 sep 2015 skriver ni att den palmoljan som är RSPO certifierad inte  är godkänd i sin helhet för att vara KRAV märkt, utan att endast en del uppfyller alla kriterier för KRAV märkning. Hur ser det ut idag 9 år senare? Uppfyller palmoljan som är RSPO certifierad kriterierna för att vara KRAV märkt?
  Nina Jönsson
 • Hej Nina,

  Tack för din fråga!

  Såhär ligger det till - 9 år senare:

  För att KRAV-certifiera palmolja så behöver palmoljan vara ekologiskt odlad (och ha ett certifikat). Utöver det behöver palmoljan uppfylla KRAVs regler kring arbetsvillkor och skydd av natur med högt skyddsvärde. Med RSPO kan man visa att KRAVs regler kring arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och natur med högt skyddsvärde är uppfyllda.

  Enbart RSPO räcker alltså inte för att KRAV-certifiera palmolja, då palmoljan även behöver vara ekologiskt odlad.

  Bästa hälsningar, 

  Theodora

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.