Till senaste kommentaren

Vad gäller för KRAV-märkt odlad lax?

Hej!
Jag vill gärna veta om ni gör mätningar på tungmetaller i den odlade laxen som KRAV-märks? Sen undrar jag om ni tillåter vaccinering av fisken istället för antibiotika? Från vilka områden kommer den KRAV-märkta laxen i störst utsträckning? Tacksam för svar.

Vänliga hälsningar, Maria.

Kommentarer

 • Hej Maria!
  Tack för dina frågor.
  Det utförs inte några rutinmässiga provtagningar på KRAV-märkta produkter utan enbart när det anses föreligga en förhöjd risk.

  KRAV tillåter vaccination av fiskar i förebyggande syfte för att undvika läkemedelsanvändning och sjukdomsutbrott i största möjliga mån.

  Laxen kommer främst ifrån två producenter med odlingar i Norge – Bröderna Karlsen AS på Senja i Nordnorge och Salmar Organic vid bl.a. Ålesund.

 • Hej,

  Hur ställer ni er till det här http://www.testfakta.se/tester/livsmedel/mest-f...? Har något hänt efter att den här informationen kom fram, kan den fortfarande gälla?

  Tack på förhand!

  Mvh
  eva

 • Hej!
  Detta är ett gammalt test från 2011. Det visade att KRAV-certifierad lax från Nordnorge hade något högre dioxinhalt än den konventionella. Något liknande resultat har vi inte sett efter detta och laxen testas regelbundet av producenterna.

  Halterna vid detta gamla test var långt under de halter man hittar i Östersjön eller hos svenska insjöbestånd av laxfisk. Världen är tyvärr förorenad av dioxiner, man kan hitta dem i alla levande celler med dagens effektiva analysmetoder.

  Huvuddelen av fodret till lax består av fiskmjöl. Till konventionell lax görs detta av småfisk som trålas i många av världens hav och dioxinhalten är beroende av var fisken kommer ifrån. Till den KRAV-certifierade laxen är det i första hand restprodukter från fiskindustri i Storbritannien som används. Det handlar om främst torsk, kolja och sej som alla är magra fiskar och därmed har låg halt av dioxiner som lagras i fett, inte i andra vävnader. Därmed är det den råvara för fiskmjöl man kan hitta som kan förväntas ha lägst halter av dioxiner och andra fettlösliga miljögifter.

  Kajsa Onlineredaktör
 • Hej igen och tack för snabbt svar!
  Frågan är då även om de fiskprodukter laxen matas med kommer från ekologisk eller från vanlig odling. Kommer de från vanlig odling finns det ju en risk att de innehåller vissa gifthalter.
  En anledning till mina frågor är att jag på senare tid märkt att ekologisk lax från både Hemköp och Änglamark blivit djupt rosa, en färg man brukar förknippa med vanligt odlad lax.
  Mvh
  EL

 • Hej!
  Det är rens från vildfångad fisk som används i fodret.

  Kajsa Onlineredaktör
 • Ok, tack!

 • Hej!
  Kan det användas rens från fisk från Östersjön som fiskfoder?

 • Hej Maria!
  Idag produceras fodret till de KRAV-certifierade laxodlingarna av ett företag som har fabrik i Skottland. Fiskrenset som används i fodret kommer från fiskevatten utanför Norge och Storbritannien. Det tas inte från Östersjön.

  Kajsa Onlineredaktör
 • Är skinnet från krav-märkt lax ätbart? I icke-ekologiska laxar har jag förstått det som att skinnet samlar kemiska föroreningar och att det bör ätas sällan.

 • Hej!
  Vid kontrollen av ekologisk laxodling tas det inga prover på just skinnet så det är inget vi på KRAV har kunskap kring. Den KRAV-märkta laxen odlas i Norge. Du kan vända dig till NIFES, Norges nationella sjömatsinstitut, som bedriver mycket forskning: www.nifes.no. Förhoppningsvis kan de hjälpa dig!

 • Jag har ätit odlad lax för att jag inte vill att man skall tråla sönder bottnarna. Blev därför besviken när jag insåg att laxarna äter fiskmjöl från trålad fisk. Då har jag ju ändå bidragit till trålfisket utan min vetskap.

 • Hej Hanna!
  KRAV har inte regler för fångstmetod av foderfisken. Därför kan det förekomma trålad fisk i fodret.

  Kajsa Onlineredaktör
 • Hej!
  Jag har i magasinet Filter läst en artikel om odlad norsk fjordlax. I artikeln framkommer en hel del fakta som gör att jag funderar på huruvida norsk odlad lax någonsin kan anses som ett bra köp ur hälso- och miljösynpunkt. Bland annat står det om cancerogena tillsatser och besprutningsmedel (etoxikin och endosulfat) i fiskfodret som finns kvar i den slutprodukt som vi äter, bland annat om sjukdomar bland laxarna och inte minst negativ miljöpåverkan i odlingarnas närområde men även globalt på grund av att dessa odlingar är resursintensiva.
  Om jag vill fortsätta köpa lax - kan jag då utgå ifrån att den KRAV-märkta laxen inte innehåller dessa bekämpningsmedel och inte heller är behäftad med övriga problem tas upp i artikeln?
  Med vänliga hälsningar
  Bernadette Larsson
 • Hej Bernadette!
  För att kunna besvara dina frågor så bra som möjligt har jag nu läst artikeln i Filter.

  Beträffande storleken på odlingskassarna ska laxarna i KRAV-certifierade odlingarna ha tillräckligt med utrymme för att kunna bilda stim och för att de inte ska skada varandra. Max 10 kilo biomassa per kubik. I konventionell produktion är gränsen 25 kilo per kubik.

  Vad gäller fodret så är det enbart ekologiskt foder som tillåts i KRAV-certifierad produktion. Ekologiskt foder får inte innehålla etoxikin och består av vegetabilier och fiskrens, eller fisk som inte används som människoföda. Fodret får inte heller innehålla kemiska färgämnen eller konstgjorda tillsatser. Dessvärre har spår, under gränsvärdena, påträffats i ekologisk lax. Vid det tillfället hade det ekologiska fodret förorenats med konventionellt foder, som innehåller etoxikin. Läs mer om det här: https://konsumentforum.krav.se/org/krav/d/etoxikin-i-lax/

  Beträffande utsläpp från fiskodlingen är kravet att odlingarna inte får minska den biologiska mångfalden eller förorsaka övergödning. Odlingskassarna får inte heller impregneras med kemikalier som innehåller koppar. Istället rengörs nätkassarna maskinellt eller för hand med stora miljövinster för vatten och djurliv.

  Problemet med laxlöss som nämns i artikeln bekämpas med läppfiskar även i KRAV-certifierade odlingar. Däremot får laxlusen inte behandlas med kemiska bekämpningsmedel, vilket förekommer i konventionell produktion.

  Jag hoppas att dessa svar besvarar dina frågor. Om inte är det bara att du hör av dig igen.

  Mvh /
  Kristin
  Konsumentinformatör
 • Vilka varumärken säljer KRAVmärkta laxar i Sverige?
 • Hej Carina!
  På COOP kan du hitta lax under deras varumärke Änglamark. Kika in här.
  Även Korshags som du kan hitta på Mathem.                        

  Vänliga,
  Ellen

  Ellen
 • Exporteras KRAV lax till USA, och i så fall till vilka mataffärs kedjor och under vilket märke?
  Tack på förhand för svar.
  Cheers, Peter
 • Hej Peter,

  Vi vet dessvärre inte till hur stor del den KRAV-märkta laxen exporteras, än mindre till vilket land. Men många av de fiskeföretag som exporterar vanlig konventionell lax bl.a. till USA, har även KRAV-certifierad lax. Exempel på sådana företag är Leröy Seafood (varumärket Leröy), Bröderna Hanssons i Göteborg Export AB (varumärke Hanssons) och Lobster Seafood (varumärke Lobster). Men om just den KRAV-certifierade laxen exporteras vet vi inte.

  Jag länkar deras kontaktsidor nedan ifall du vill kontakta dem och fråga.
  Leröy: https://www.leroyseafood.com/sv/kontakta-oss/
  Hanssons: http://www.hanssons.com/kontakt/
  Lobster: http://lobster.se/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=610&lang=sv-se

  Hoppas att detta var till någon hjälp!

  Hälsningar,
 • Hej, undrar varför Br Karlsen AS på Senja som levererar Änglamarks lax inte finns med bland de företag som verifierats av norska Debia? Är den alltså inta godkänd som KRAV-märkt i Norge?
 • Hej! Jag undrar vilken fryst lax man ska välja som är bäst? Änglamark är kravmärkt och Findus är ASC-certifierad men finns det någon som har båda? Om jag ska välja mellan dessa märkningar, vilken är då bäst?
 • Hej Margareta!

  Brødrene Karlsen A/S i Senja är KRAV-certifierade och certifieringen är utförd av Debio. Du kan hitta dem på KRAVs hemsida (Hitta -> KRAV-certifierade företag).

  Hälsningar,
 • Hej Emma!

  Vi har dessvärre inget register där vi kan se om det finns någon som är certifierad av både KRAV och ASC, så jag kan tyvärr inte svara på det.

  De olika märkningarna fokuserar på olika saker. ASC är en hållbarhetsmärkning som granskar miljö- och sociala aspekter i fisk- och skaldjursodlingar så att de ska vara ansvarsfulla. KRAV är en miljöcertifiering som står för en hållbar livsmedelsproduktion, vilket omfattar både vildfångade och odlade fiskar och skaldjur. KRAV har dessutom mer långtgående regler än ASC. Den KRAV-märkta laxen är även ekologisk och tar därmed hänsyn till utrymme, foder och så vidare.

  Här kan du läsa mer om miljömärkning av fiske:
  https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/fiskguiden/miljomarkning-av-fiske/

  Hoppas detta svarade på din fråga.
  Vänliga,
 • Hej
  Är det fortfarande så som i svar från 2016 ovan att inget foder till laxen tas från Östersjön? Jag tänker förutom på dioxin även på innehållet av cesium. Gör ni tester med avseende på cesium?
 • Hej Helena!

  Vi på KRAV gör inga tester när det kommer till cesium och dylikt, när det görs tester på fisk så är det Livsmedelsverket som gör dem. Inget foder tas från Östersjön.

  Hälsningar,
  Kommunikatör
 • Hej!
  När man söker på fakta om laxen så kommer det ofta upp att man bör begränsa konsumtionen och spec om man är eller vill bli gravid. Även när det gäller t.ex nork lax med msc. 
  Men när jag här läser om den krav-märkta laxen så verkar det som att den går bra att äta så ofta man vill. Är det för bra för att vara sant eller är detta lösningen på laxfrågan? Det framkommer inte riktigt om den krav-märka laxen skulle kunna vara skadlig om man äter mkt lax?
 • Hej, jag råder dig att höra med Livsmedelsverket som ger kostråd för den som vill bli eller är gravid.
  Kommunikatör
 • Hej! Jag undrar hur man säkerställer att kravmärkta laxodlingar inte bidrar till övergödning och minskad biologisk mångfald? Att den inte ska göra det är ju bra, men vad används för metoder för att förhindra det ochiffrerat kontrolleras/följs det upp?
  Rosanne
 • Hej Rosanne!

  Den KRAV-märkta laxodlingen finns i Norge som även certifierar genom Debio. När KRAV och Debio följer upp reglerna för miljö och biologisk mångfald används företagets hållbarhetsmål och planer som underlag för den samlade bedömningen. Fiskodlare har genom certifieringarnas föreskrifter, men även offentliga föreskrifterna i Norge, ett tydligt krav på att genomföra regelbundna miljöundersökningar av platsen och de berörda områdena runt anläggningarna, i enlighet med "Norsk Standard 9410 - Miljöövervakning av botten påverkan från marina vattenbruksanläggningar”, som ska dokumenteras att de utförts. Detta sker varje år eller i cykler på 3-5 år, något beroende på anläggningens grad av påverkan och hav/fjordtopografi och strömförhållanden.

  Undersökningarna kallas "MOM-B / C-undersökningar". Rent praktiskt är det inhyrda, godkända företag som genomför dykningar och samlar in sedimentprover från olika testpunkter runt anläggningen. Efter noggranna bedömningar finns en rapport som avslutas med så kallade "platsförhållanden" för de aktuella testpunkterna - och för hela platsen som helhet.

  Här kan du läsa mer:
  https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Drift-og-tilsyn/Overvaaker-miljoepaavirkningen/B-undersoekelser
  https://www.salaks.no/undersokelser

  Hoppas att det gav svar på din fråga!

  Trevlig sommar,
  Ellen
  Kommunikatör
 • Hej,
  Hur ser KRAVs certifiering ut jämfört med ASC? De fem viktigaste skillnaderna.
  Mvh
  Göran
  Göran Haag
 • Hej Göran och tack för din fråga!

  ASC regler är uppbyggda efter olika arters behov och det är väldigt svårt att jämföra rakt av med KRAVs regler/EU-förordningen för ekologisk produktion. Nedan följer lite mervärden med KRAV-certifierad produktion av fisk.

  KRAV följer EU-förordningen för ekologisk produktion och har även en del tilläggsregler förutom förordningen som gäller tex att alla företag som är KRAV-certifierade ska ha förnyelsebar energi. Det är energi som inte tar slut utan kan återanvändas, den lämnar inga föroreningar i naturen eller bidrar inte till den globala uppvärmningen. Den globala uppvärmningen är i sin tur en stark bidragande orsak till artutdöendet, dvs minskningen av den biologiska mångfalden. KRAV har också extra regler för arbetsvillkor vilket innebär att alla, även inhyrd arbetskraft, säsongarbetare, gästarbetare och volontärer ska omfattas av skälig lön och anständiga arbetsvillkor, dessa kontrolleras årligen.

  I förordningen för ekologisk produktion regleras djurens foder där den vegetabiliska delen ska komma från ekologisk produktion och miljöpåverkan ska hållas så låg som möjligt. Det finns även reglerat om hur många kg fisk det för förekomma per kbm vatten samt att förebyggande hälsovård ska ske.

  Bästa hälsningar,
  Theodora

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.