Till senaste kommentaren

Finns etoxikin i KRAV-märkt lax?

Hej, innehåller krav-märkt lax etoxikin?

Kommentarer

 • Hej, etoxikin ska inte förekomma i KRAV-märkt lax. Etoxikin är förbjudet att använda i ekologiskt foder. Däremot tillsätts ämnet i konventionellt fiskfoder.

  2017 påträffades låga halter av etoxikin i KRAV-märkt lax i ett test som Testfakta gjorde. Det visade sig att ekologiskt foder förorenats av konventionellt foder. Fodertillverkarna arbetar för att minska föroreningsrisken, men tyvärr är den svår att få bort helt.

  Nu görs regelbundna analyser av etoxikin i den ekologiska laxen och om ämnet påträffas är halterna oftast mycket låga.

  Mvh /
  Kristin
  Konsumentinformatör
 • Så den krav märkta laxen jag köper kan alltså innehålla etoxikin?
 • Hej Viktor, ja, tyvärr föreligger det en viss kontaminerings-risk när fodret tillverkas, se tidigare svar.
  Mvh /
  Kristin
  Konsumentinformatör
 • Det kan väll inte vara lagligt att sälja ekoloigsk krav märkt mat ifall den har gifter i sig?
 • KRAV-märkningen innebär att det är hur maten odlas och produceras som kontrolleras, inte slutprodukten. Det är alltså inte olagligt att sälja mat som ev. innehåller mycket låga värden av ett ämne som vi inte vill ska förekomma överhuvudtaget. KRAV-märkningen finns bland annat till för att skapa en livsmedelsproduktion utan naturfrämmande kemikalier, men eftersom annan produktion tillåter dessa ämnen innebär det en risk för att dessa kemikalier även förorenar annan mat, även ekologisk.

  KRAV har därför inga omfattande krav på att slutprodukten ska testas, bara om det föreligger en förhöjd risk och det har det gjort på laxen efter Etoxikin påträffats i februari 2017. I ett tidigare svar här i forumet står det att: ”Etoxikin sätts till konventionellt fiskfoder och påträffas tyvärr då och då som en förorening i ekologiskt fiskfoder. Tillverkarna jobbar med frågan men det är svårt att helt få bort kontamineringen. Halten i den ekologiska laxen analyseras regelbundet och halterna ligger oftast under detektionsgränsen eller är låga.”

  Du kan läsa mer här: https://kundo.se/org/krav/d/testfaktas-test-av-lax-2017/

  Mvh /
  Kristin
  Konsumentinformatör
 • Råkade stöta på detta inlägg när jag sökte runt om etoxikin och detta låter inte bra. Blir till att köpa viltfångad lax tills dess att det kan garanteras att "Krav" är krav.
  Simon
 • Amatörsvar till Simon,
  Viltfångad lax (som kommer från Östersjön) är förenat med risk pga. gifter i Östersjön. Livsmedelsverket avråder i princip från att äta fisk från Östersjön om man befinner sig i en riskgrupp (småbarn. gravida och äldre tror jag). Som vuxen rekommenderas att äta Östersjönfisk ca 2-3 ggr om året max... eller om det gällde riskgrupperna endast... minns inte. Vad jag försöker säga är att det är lite pest eller kolera för lax. Jag har kommit fram till min familj inte äter lax i huvudtaget, såvida den inte uppfyller ASC och KRAV, och den laxen kostar tyvärr 250:-+/kg. Så istället, självklart andra fiskar också, äter och köper torsk som är MSC och KRAV märkt reguljärt. Eftersom det är ekonomisk hållbart i vår familj (<150kr/kg). Jag kan rekommendera Garants viltfångad torsk. Den är vakkumförpackad och har förbannat fint kött (dock vet jag inte om den är producerad i Kina, dvs filead). Av alla "block" fisk är denna helt klart bäst i skrivande stund.

  En fråga till KRAV dock. När en fisk, säg torsk, är fångad i atlanten med krok enligt MSC. Hur kan den även vara KRAV-märkt, med tanke på inlägget precis ovan? Den är vild, så inget foder ges till fisken...
  Vincent
 • Hej Vincent!
  Det är lätt att blanda ihop vildfångad och odlad fisk. All KRAV-märkt lax är odlad och i frågan ovan talas det om just odlad lax.

  Till din fråga. Om jag förstår dig rätt så undrar du hur det kan finnas KRAV-märkt fisk som är vildfångad, eftersom vi inte kan veta vad den har livnärt sig på under sin livstid.

  Det finns flertalet regler för KRAV-certifierad vildfångad fisk. Den måste komma från hållbara bestånd, och fisket ska ske så att det inte överskrider den biologiska produktionsförmågan i ekosystemet. Den är fiskad med redskap som begränsar bifångster av fåglar, däggdjur och fiskarter som man inte avser fånga. Fisken kommer från bestånd där miljögifter kontrollerats. För höga halter av dioxiner och tungmetaller innebär att fisken eller skaldjuren inte kan godkännas. Det finns även regler för själva fångstmetoden, exempelvis får fisken aldrig bli sittande mer än 24 timmar på kroken. Slutligen är fisken fiskad från en båt som uppfyller regler om miljöanpassade bränslen, kemikalier och om spårbarhet tillbaka till fiskeplatsen. KRAV-godkänt fiske är klimatsmart, KRAV-märkt torsk ger bara upphov till hälften så stora utsläpp av växthusgaser som vanligt torskfiske. Hoppas detta svarade på din fråga!

  /Hanna
  Kommunikatör
 • Återupplivar detta ämne.

  År 2017 förbjöd Europeiska unionen etoxikin som fodertillsats (inklusive fiske) med fullt genomförande senast i mars 2020. Med de flesta KRAV-laxar som odlas i Norge, betyder det att de också får förbjudas att använda den (Inklusive fiskmat) för att få KRAV-certifiering?

  Chris
 • Hej Chris, tack för din fråga!

  KRAV-märkt lax har aldrig fått äta etoxikin. Att laxen odlas i Norge påverkar inte den ekologiska certifieringen enligt KRAV.

  Vänligen,
  Hanna
  Kommunikatör
 • Hej!
  Vilken fisk är säkrast att köpa i dagsläget? Enligt Testfaktas undersökning från 2017 är laxen från ICA I love eco bäst i test gällande halten av etoxikin. Stämmer detta ännu? Och vilka andra fiskar kan man känna sig tryggast med? I dagsläget köper vi endast den laxen och är väldigt restriktiva med annan fisk, eftersom vi inte vet. Skulle egentligen gärna äta mer fisk. Vi har en liten dotter som precis börjat äta samma mat som vi, så just nu känns det extra viktigt att det inte är höga halter av etoxikin eller andra gifter. 
  Mvh
  Linda
  Linda
 • Hej Linda,

  Etoxikin är sedan mars 2020 förbjudet i allt foder inom EU och påträffas mycket sällan i stickprovskontroller.

  Vildfångad fisk och skaldjur som är KRAV-märkt är spårbar, du som konsument ska veta var fisken är fiskad, den ska fiskas hållbart för att säkra hållbara bestånd och KRAV godkänner inte strömming eller sill fångad i Östersjön då den kan innehålla för höga halter av dioxiner och tungmetaller. KRAV-märkt fisk som är odlad innebär också ekologiskt och hållbart foder, inga kemiska färgämnen eller andra konstgjorda tillsatser i fodret och fiskarna ska ha tillräckligt med utrymme i odlingskassarna. Läs mer här: https://www.krav.se/produkter/fisk-och-skaldjur/

  Gällande vilka fiskar du kan känna dig tryggast med att äta hänvisar vi till livsmedelsverket: https://www.livsmedelsverket.se/nyttigfisk.

  Livsmedelsverket och WWF tipsar om att välja fisk med tredjepartsmärkningar som KRAV, MSC och ASC för att bidra till ett hållbart fiske. KRAV-märkt fiske är anslutet till MSC:s regler för hållbart fiske och har egna regler som bland annat handlar om att odlad fisk enbart har ekologiskt foder utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. KRAV-märkt är ett bra alternativ för den som vill äta bättre fisk.

  Enligt KRAVs regler får nivåerna av främmande ämnen i fisk eller skaldjur av hälsoskäl inte överstiga lagstadgade gränsvärden. Konsumtionen av produkten i fråga får inte heller vara begränsad för någon konsumentgrupp enligt Livsmedelsverkets kostråd. Det innebär till exempel att strömming från Östersjön eller Bottniska viken inte kan KRAV-märkas på grund av kostrådet för barn och kvinnor i barnafödande ålder om att inte äta sådan fisk oftare än 2-3 gånger per år.

  Läs mer här:
  Livsmedelsverket - https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/fisk-och-skaldjur/rad-om-odlad-lax#Inneh%C3%A5ller_odlad_lax_etoxikin
  WWF - https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/fiskguiden/miljomarkning-av-fiske/
  KRAV https://regler.krav.se/unit/krav-article/fa3da51b-0ffd-4833-afd0-fa0b387e3948

  Vänligen,
  Tora
  Kommunikatör
 • Hej,
  "Nu görs regelbundna analyser av etoxikin i den ekologiska laxen"
  Vart kan man ta del av de regelbundna analyser som görs. Länka gärna vart det går att läsa om de senaste analyserna. Hur ofta görs analyser på kravmärkta produkter?
  Ann Ahl
 • Hej Ann,

  I Sverige är det Livsmedelsverket som tar prover och ger kostråd. Läs mer om provtagning av livsmedel för analys av rester av bekämpningsmedel här: https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/165/bekampningsmedelsrester-provtagning

  Sedan 2018 analyseras etoxikin årligen i odlad fisk i kontrollprogrammet för rester av veterinärmedicinska preparat i kött och odlad fisk. Läs mer på https://www.livsmedelsverket.se/

  KRAV-märkningen innebär att det är hur maten odlas och produceras som kontrolleras, inte slutprodukten. KRAV har därför inga omfattande krav på att slutprodukten ska testas.
  Det är alltså inte olagligt att sälja mat som ev. innehåller mycket låga värden av ett ämne som vi inte vill ska förekomma överhuvudtaget. KRAV-märkningen finns bland annat till för att skapa en livsmedelsproduktion utan naturfrämmande kemikalier, men eftersom annan produktion tillåter dessa ämnen innebär det en risk för att dessa kemikalier även förorenar annan mat, även ekologisk.

  Vänligen,
  Ellen
  Kommunikatör
 • Hej igen.
  Tack då vet jag att "KRAV" stämpeln inte säger någonting eftersom ni inte gör någon uppföljning på slutprodukterna.

  Ni möjliggör att en tillverkare kan ha en propaganda anläggningar där de blir certifierade och sedan kan de blanda i vad som helst i den KRAV märka påsen som kan innehålla vad som helst.

  Ann Ahl
 • Hej igen,

  Nej, det stämmer inte. Oberoende kontrollföretag kontrollerar årligen att reglerna för produktionen följs och säkerställer att exempelvis inga naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel förekommer. Läs gärna mer om kontrollen här https://www.krav.se/krav-markt/kontroll-av-krav-markt/

  Dessvärre finns miljögifter från annan produktion som spridits i naturen och blir en del av kretsloppet. Det är helt oacceptabelt att nedsmutsningen av vår miljö gått så långt att den sprider sig till ekologiska livsmedel. För att minska miljögifter i naturen och i livsmedel behöver dessa sluta användas aktivt i bland annat matproduktionen. Det man kan göra för att främja en bättre riktning med färre naturfrämmande kemikalier i naturen såväl som på tallriken är att välja KRAV-märkt då naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel är förbjudet och inte används i produktionen.

  Vänligen,
  Ellen
  Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.