Till senaste kommentaren

Finns etoxikin i KRAV-märkt lax?

Hej, innehåller krav-märkt lax etoxikin?
Magdalena Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej, etoxikin ska inte förekomma i KRAV-märkt lax. Etoxikin är förbjudet att använda i ekologiskt foder. Däremot tillsätts ämnet i konventionellt fiskfoder.

  2017 påträffades låga halter av etoxikin i KRAV-märkt lax i ett test som Testfakta gjorde. Det visade sig att ekologiskt foder förorenats av konventionellt foder. Fodertillverkarna arbetar för att minska föroreningsrisken, men tyvärr är den svår att få bort helt.

  Nu görs regelbundna analyser av etoxikin i den ekologiska laxen och om ämnet påträffas är halterna oftast mycket låga.

  Mvh /
  Kristin
  Konsumentinformatör
 • Så den krav märkta laxen jag köper kan alltså innehålla etoxikin?
  Viktor
 • Hej Viktor, ja, tyvärr föreligger det en viss kontaminerings-risk när fodret tillverkas, se tidigare svar.
  Mvh /
  Kristin
  Konsumentinformatör
 • Det kan väll inte vara lagligt att sälja ekoloigsk krav märkt mat ifall den har gifter i sig?
  Viktor
 • KRAV-märkningen innebär att det är hur maten odlas och produceras som kontrolleras, inte slutprodukten. Det är alltså inte olagligt att sälja mat som ev. innehåller mycket låga värden av ett ämne som vi inte vill ska förekomma överhuvudtaget. KRAV-märkningen finns bland annat till för att skapa en livsmedelsproduktion utan naturfrämmande kemikalier, men eftersom annan produktion tillåter dessa ämnen innebär det en risk för att dessa kemikalier även förorenar annan mat, även ekologisk.

  KRAV har därför inga omfattande krav på att slutprodukten ska testas, bara om det föreligger en förhöjd risk och det har det gjort på laxen efter Etoxikin påträffats i februari 2017. I ett tidigare svar här i forumet står det att: ”Etoxikin sätts till konventionellt fiskfoder och påträffas tyvärr då och då som en förorening i ekologiskt fiskfoder. Tillverkarna jobbar med frågan men det är svårt att helt få bort kontamineringen. Halten i den ekologiska laxen analyseras regelbundet och halterna ligger oftast under detektionsgränsen eller är låga.”

  Du kan läsa mer här: https://kundo.se/org/krav/d/testfaktas-test-av-lax-2017/

  Mvh /
  Kristin
  Konsumentinformatör
 • Råkade stöta på detta inlägg när jag sökte runt om etoxikin och detta låter inte bra. Blir till att köpa viltfångad lax tills dess att det kan garanteras att "Krav" är krav.
  Simon
 • Amatörsvar till Simon,
  Viltfångad lax (som kommer från Östersjön) är förenat med risk pga. gifter i Östersjön. Livsmedelsverket avråder i princip från att äta fisk från Östersjön om man befinner sig i en riskgrupp (småbarn. gravida och äldre tror jag). Som vuxen rekommenderas att äta Östersjönfisk ca 2-3 ggr om året max... eller om det gällde riskgrupperna endast... minns inte. Vad jag försöker säga är att det är lite pest eller kolera för lax. Jag har kommit fram till min familj inte äter lax i huvudtaget, såvida den inte uppfyller ASC och KRAV, och den laxen kostar tyvärr 250:-+/kg. Så istället, självklart andra fiskar också, äter och köper torsk som är MSC och KRAV märkt reguljärt. Eftersom det är ekonomisk hållbart i vår familj (<150kr/kg). Jag kan rekommendera Garants viltfångad torsk. Den är vakkumförpackad och har förbannat fint kött (dock vet jag inte om den är producerad i Kina, dvs filead). Av alla "block" fisk är denna helt klart bäst i skrivande stund.

  En fråga till KRAV dock. När en fisk, säg torsk, är fångad i atlanten med krok enligt MSC. Hur kan den även vara KRAV-märkt, med tanke på inlägget precis ovan? Den är vild, så inget foder ges till fisken...
  Vincent
 • Hej Vincent!
  Det är lätt att blanda ihop vildfångad och odlad fisk. All KRAV-märkt lax är odlad och i frågan ovan talas det om just odlad lax.

  Till din fråga. Om jag förstår dig rätt så undrar du hur det kan finnas KRAV-märkt fisk som är vildfångad, eftersom vi inte kan veta vad den har livnärt sig på under sin livstid.

  Det finns flertalet regler för KRAV-certifierad vildfångad fisk. Den måste komma från hållbara bestånd, och fisket ska ske så att det inte överskrider den biologiska produktionsförmågan i ekosystemet. Den är fiskad med redskap som begränsar bifångster av fåglar, däggdjur och fiskarter som man inte avser fånga. Fisken kommer från bestånd där miljögifter kontrollerats. För höga halter av dioxiner och tungmetaller innebär att fisken eller skaldjuren inte kan godkännas. Det finns även regler för själva fångstmetoden, exempelvis får fisken aldrig bli sittande mer än 24 timmar på kroken. Slutligen är fisken fiskad från en båt som uppfyller regler om miljöanpassade bränslen, kemikalier och om spårbarhet tillbaka till fiskeplatsen. KRAV-godkänt fiske är klimatsmart, KRAV-märkt torsk ger bara upphov till hälften så stora utsläpp av växthusgaser som vanligt torskfiske. Hoppas detta svarade på din fråga!

  /Hanna
  Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.