Till senaste kommentaren

Vad är skillnaden mellan KRAV och EU-ekologiskt?

Finns det någon skillnad mellan hur exempelvis ekoprodukt och en KRAV-märkt produkt är framtagen?

Kommunikatör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!
  KRAV har vassare regler än EUs minimiregler för ekologisk produktion och utvecklar regler på fler områden.

  • Djurens välfärd prioriteras hårdare. Exempel: Grisar får beta och det finns regler för hur slakten ska gå till.
  • Fokus på hälsa är större. Exempel: Tillsatsen nitrit är inte tillåten.
  • Miljöfördelarna är fler. Exempelvis ska företaget ha ett systematiskt miljöarbete och det ska finnas beväxta, ogödslade zoner mot vattendrag för att minska risken för läckage av växtnäring.
  • Klimatfördelarna är fler. Exempel: KRAV-anslutna växthusodlare tar särskild hänsyn till klimatet.
  • Regler för socialt ansvar finns. Exempel: arbetstagarna ska kunna organisera sig.
  • Trovärdigheten är stor. Exempel: KRAV har många regler som säkrar upp att de allmänna reglerna följs på det sätt som är tänkt.
  • Reglerna täcker fler områden. Exempel: KRAV har regler för fiske, butik, restaurang och ursprung.
  • Du kan vara med och påverka reglerna.

  Läs mer om skillnaderna mellan KRAV-märkt och EU-ekologiskt:
  http://www.krav.se/du-far-mer-med-krav

  Kajsa Onlineredaktör
 • varför är det bra med krav och ekologisk

 • Hej!
  Att en produkt är KRAV-märkt eller ekologisk betyder att djuren lever ett bra liv, grödorna odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden får en schystare arbetsmiljö, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO.

  I jämförelse med EUs minimiregler för ekologisk produktion, den EU-ekologiska märkningen, eller EU-eko, så har KRAV mer långtgående regler för till exempel djuromsorg. KRAV har även regler för klimat och social hänsyn.

  Här kan du läsa mer om varför KRAV-märkt är bra för miljön och klimatet:
  http://www.krav.se/miljo-och-klimat

  KRAV-märkt mat och hälsa:
  http://www.krav.se/halsa

  KRAVs regler för socialt ansvar:
  http://www.krav.se/socialt-ansvar

  Hur KRAV-märkt är bra för djuren:
  http://www.krav.se/djur

  Kajsa Onlineredaktör
 • hej, jag har en fråga. Vad krävs för en vara att den ska vara ekologisk? vänligen svara med lättläst svenska. Tack

 • Vad är ekologisk och kravmärk samma sak?

 • Hej Marro!

  EU har regler för ekologisk produktion, du kan läsa mer om det här. Produkter som är tillverkade enligt dessa regler kan få miljö-märkningen EU-ekologiskt och får kallas ekologisk.

  Alla KRAV-märkta produkter är tillverkade enligt EUs regler. Men KRAV har också egna regler, som är hårdare än EUs regler, bland annat för djuromsorg och klimat. Dessutom har KRAV regler för fler olika produkter än EU, till exempel vild-fångad fisk. KRAV har också regler för butiker och restauranger.

  Du kan läsa mer om KRAV på ett lättläst sätt om du klickar här.

 • Hej,

  Kan det vara så att det finns EU-märkta varor som INTE är KRAV-märkta då KRAV har egna hårdare regler?
  Dvs att man har två måttstockar.

 • Ja, det stämmer att det finns EU-ekologiska varor som inte får KRAV-märkas eftersom de inte följer KRAVs regler. Charkprodukter som innehåller nitrit är ett sånt exempel. Läs gärna mer om det här:
  Varför tillåter inte KRAV nitrit?
  Kajsa Onlineredaktör
 • Hej   så krav  kan vara bättre för miljön och för de som arbetar  med produkterna samt även djuren. Men det betyder inte att ekologiskt har en sämre kvalitet för det är väl som krav i övrigt att de inte får besprutas med kemikalier men däremot kan de utsättas för metaller och annat  ?   Sen bor jag i en liten by och allt utbud finns inte som krav  alternativ inte ens som ekologiskt tyvärr.

  M vh
 • Hej John!
  Ja, det stämmer att varken KRAV-märkta eller EU-ekologiska produkter får besprutas med kemiska bekämpningsmedel, så en EU-ekologisk produkt är ett bra alternativ om inte produkten finns som KRAV-märkt.
  Kajsa Onlineredaktör
 • Så krav är också ekologiskt, eller har jag missuppfattat det?
 • KRAV följer EU:s grundnivå för ekologiskt och har strängare regler inom vissa områden. Därför kan KRAV-märkta produkter inom de områden som EU har regler kallas för ekologiska. KRAV har också ytterligare regelområden utöver EU-förordningen. Det är bland annat regler för fiske, slakt och restaurang.
  Kajsa Onlineredaktör
 • Ett missförstånd verkar vara att ekologiskt, inte får använda bekämpningsmedel. Det är inte sant de får använda bekämpningsmedel fast inte kemiska.  Vet inte hur  utbrett det är med användning av andra alternativ.  

   Läste även någonstans att det största problemet inte var bekämpningsmedel utan det som regnvatten för med sig.

  M v h
 • Hej John!
  I KRAV-certifierad odling är en målsättning att undvika naturfrämmande ämnen och minimera utsläppen av föroreningar till den omgivande miljön. Växtskyddet bygger i första hand på förebyggande metoder och biologisk bekämpning och lantbrukaren får inte använda kemiska bekämpningsmedel som består av naturfrämmande ämnen. Det stämmer att vissa preparat som inte är naturfrämmande och vissa biologiska preparat får användas i KRAV-certifierad odling, men bara när det finns ett direkt hot mot grödan. Det finns däremot inga godkända preparat för ogräsbekämpning i grödan.
 • Hej vad är ditt svar om mitt påstående om regnvatten ?

  M vh
 • Hej John!
  För att kunna svara behöver jag veta närmare vilka problem som regnvattnet påstods orsaka. Det jag menade var att KRAV jobbar för att undvika naturfrämmande ämnen och att minimera utsläppen av föroreningar till den omgivande miljön. Då minskar ju också risken för att dessa ämnen och föroreningar hamnar i våra vatten.
 • Jag försöker förklara  vad jag menar. Jag har hört påståendet att det är mer föroreningar som man får i sig  som kommer genom regnvatten, alltså ett större problem än de bekämpningsmedel som finns i vanliga icke ekologiska krav produkter. Vederbörande menade att det är meningslöst ur den synpunkten att äta ekologiskt odlat för att minimera de gifter man får i sig när  det kommer mer gift genom regnvatten ner på grönskan, än vad  som  kommer genom bekämpningsmedel.

  M v h
 • Hej John!
  Vi har inte hört talas om att man skulle få i sig mer oönskade ämnen via regnvatten än via bekämpning. Det är Livsmedelsverket som ansvarar för kontroll och provtagning av svenska livsmedel. Bland annat kontrollerar de årligen rester av bekämpningsmedel och beslutar om saluförbud av partier där halter över gällande gränsvärden hittas. Jag rekommenderar dig att vända dig till Livsmedelsverket med din fråga.
 • Hur är det med kupering av grisknorren för KRAV kontra EU-ekologiskt?
 • Hej Conny!
  Svanskupering är ju inte tillåtet enligt svensk lagstiftning, så gäller det svenskproducerad gris får de ha knorren kvar oavsett produktionsform. EU-ekologisk produktion tillåter svanskupering, men importerad gris kan inte KRAV-märkas om den har kuperats. Alltså kan importerat EU-ekologiskt griskött komma från kuperade grisar, men KRAV-märket garanterar att grisen inte kuperats, även om den fötts upp i annat land.
 • Hej, jag har två frågor. Först gällande ekologisk potatis odlad på Jylland, Danmark och godkänd enligt Global G.A.P.
  Är den KRAV "godkänd" i Sverige så den kan märkas här enligt KRAV vid försäljning?
  Fråga två;
  Det finns "ECO"märkta citroner i den butik jag handlar o "KRAV" bananer som vi försöker välja om de ser ok ut. Jag känner inte till hur de odlas och kontrolleras i ursprungsladet. Görs det uppföljande kontroll från svenska aktörer som "bekräftar märkningen"?
  Anders / Mullsjö
 • Hej Anders!
  Om potatisen är ekologiskt producerad och certifierad enligt den danska Öko-märkningen kan den bli godkänd och få KRAV-märkas i Sverige. Då ska företaget som tar in potatisen vara certifierat för import och införsel och ett svenskt godkänt certifieringsorgan ska granska leverantörens certifikat.
  Global GAP är inte en ekologisk certifiering och räcker inte för att potatisen ska bli godkänd.

  För KRAV-märkta produkter sker alltså den extra verifieringen av ett oberoende svenskt certifieringsorgan vid import och införsel. Det gäller inte för övriga införda och importerade ekologiska och EU-ekologiska produkter.

  Kajsa Onlineredaktör
 • hej vi är två skol elever som skriver om krav i en fakta uppsatt och vi undrarde om ni kan besvara några frågor.Första frågan är vi undrar vad ni jobbar med
  Andra frågan är vad är erat mål och sista är vad betyder krav
  Tacksama för svar:)
  Freja och Tlda
 • Hej Freja och Tilda!

  KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel samt underlättar för aktörer i livsmedelskedjan och konsumenter att agera ansvarsfullt.

  Det här gör KRAV:
  • Utvecklar regler för KRAV-certifierad produktion 
  • Sprider information om-, och marknadsför KRAV-märkt mat 
  • Skapar opinion och deltar i debatten 
  • Samarbetar internationellt med liknande organisationer 
  • Utbildar KRAV-certifierade organisationer och företag 
  Ni kan läsa mer här: https://www.krav.se/om-krav/organisationen-krav/

  KRAVs vision är att all produktion av livsmedel är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar och tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

  1985 bildade fyra odlarorganisationer tillsammans Kontrollföreningen för Alternativ Odling, som förkortades till KRAV.
  Ni kan läsa mer om KRAVs historik här: https://www.krav.se/om-krav/organisationen-krav/historik/
  Här hittar ni även en berättelse om KRAV och hur allt började: https://www.krav.se/hallbaraval/pappa-och-son-har-krav-i-blodet/

  Hoppas detta ger svar på era frågor!

  Vänliga,
  Ellen
  Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.