Vad är ekologiskt?

Hej, Jag hoppas ni vill ta er tiden att svara på följande. Jag försöker bli mer insatt för att kunna göra medvetna val privat och i min verksamhet.

Jag försöker bland annat sträva åt att det ska finnas så lite gifter i både mat och andra produkter såsom textilier, leksaker mm som vi dagligen kommer i kontakt med. För mig är ordet Ekologiskt ett begrepp som jag undrar över. När jag läser om er kravmärkning förstår jag det som att det skulle vara synonymt med begreppet ekologiskt men att ni dessutom har högre krav.

Men vad betyder då ordet ekologiskt?

 Är en ekologisk vara alltid giftfri? Eller kan till exempel en polyestervara producerat med återvunnen plast vara ekologisk? eller kan det finnas andra exempel på ekologiskt märkta produkter som ändå faktiskt har giftiga material i sig?

 Är en ekologisk vara alltid bra för vår miljö? Jag ser till exempel att kött kan vara kravmärkt och ekologiskt, men jag vet samtidigt att nötköttsproduktion inte är miljövänligt. Hur hänger detta ihop?

 Får vem som helst som anser sig producera ekologiskt använda ordet ekologiskt på sin produkt? är ekologiskt också en märkning som kostar pengar? precis som krav? Eller får man skriva ekologiskt på sin förpackning om man anser sig producera ekologiskt? Vad reglerar detta?

 Detta var mina små frågor just nu.

 MVH /Ronny Fritsche

Kommentarer

 • Hej Ronny!

  Ordet ekologi har ju en vidare betydelse inom vetenskapen, men definitionen av ekologiska livsmedel är inom EU livsmedel som producerats enligt EU:s lagstiftning för ekologisk produktion. Det innebär att ett livsmedel måste vara producerat enligt detta regelverk för att få kallas ekologiskt och märkas med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Att använda EU:s märke för ekologisk produktion kostar inte pengar, men de företag som certifierar ekologisk produktion tar en avgift för att utföra själva certifieringen.

  Lagstiftningen för ekologiska livsmedel reglerar själva produktionen och vilka ämnen som används. Däremot är ekologisk produktion  ingen garanti för att maten är helt giftfri, eftersom livsmedlen kan påverkas oavsiktligt, exempelvis genom föroreningar från den omgivande miljön som producenten inte själv kan råda över.

  Likaså reglerar inte lagstiftningen för ekologisk produktion hur mycket man bör konsumera av olika typer av livsmedel för att konsumera hållbart. Exempelvis finns det regler för hur ekologisk produktion av nötköttsproduktion ska gå till, även om vi av klimatskäl behöver minska vår konsumtion av nötkött.

  Läs mer om skillnaderna mellan KRAV och EU-ekologiskt här.
 • Hej! Har också en fråga kring detta. Vi ska bli primärproducenter och vill sälja närodlad chili. Min fråga är så här: Om jag sparar fröer från chili som kommer från en "oekologisk" chilifrukt, blir då nästa generation chilifrukt även den "oekologisk" fast jag i övrigt varit ekologisk, med jord, gödsel osv?
 • Hej Hanna!
  Utsädet ska vara ekologiskt för att skörden sedan ska få säljas som KRAV-märkt. Jordbruksverket kan ge undantag för användning av ekologiskt utsäde om det tar slut. Då ska det konventionella utsädet inte vara behandlat med kemiska medel.

  Om du undrar något mer kan du ställa frågor direkt till lantbruk@krav.se


  Kajsa Onlineredaktör
 • Jag skulle vilja veta lite historia om krav! 
 • Hej Lowe!
  Här kan du läsa om KRAVs historia: https://www.krav.se/om-oss/historia/
 • Hej, Här kan du läsa om eko kläder :  https://b-light.se/sv/blog/
 • Hej!
  Jag har en fråga angående ekologiska produkter.Får vem som helst kalla sina produkter för ekologisk? Hur många procent certifierat ekologiskt innehåll måste tex krämen ha för att kalla sig ekologisk?
  Tacksam för snabb svar då det är till stor hjälp i ett arbete.
 • Hej Linnéa!

  Om produkten innehåller minst 95 procent ekologiska råvaror av jordbruksursprung får den kallas ekologisk och information om innehåll av KRAV-certifierad ingrediens får finnas på förpackningen och i marknadsföring av produkten, enligt KRAVs regler.

  Innehåller produkten mindre än 95 procent ekologiska råvaror får innehållet av KRAV-certifierade ingredienser endast anges i ingrediensförteckningen, inte i övrigt på förpackningen.

  Du kan läsa mer om detta i KRAVs regelbok här!

  Vänliga,
  Ellen
  Ellen
 • Hej

  Jag själv har blivit fundersam angående detta med ekologiskt. Om det står att en produkt har odlats ekologiskt utan bekämpningsmedel men att det inte står något om att produkten inte är ekologisk, kan man kalla produkten ekologisk då? Detta gäller en vara som jag såg som säljer gräslök. Gräslöken är alltså odlade ekologiskt utan bekämpningsmedel men betyder det att själva gräslöken är ekologisk då fast man refererar mot själva odlingen? Får man använda "har odlats ekologiskt utan bekämpningsmedel" på produkten utan EU:s logotyp för ekologisk produktion. Nu är gräslök en naturlig växt och kanske redan räknas som 100 % naturligt och ekologisk. 

 • Hej Lena!

  Om jag förstår din fråga rätt så syftar du på konsumentförpackade produkter. I så fall gäller följande:

  Om det står att produkten är ”ekologiskt odlad” eller att den är ”ekologisk” så ska det finnas ett EU-märke och en kod för det certifieringsorgan som kontrollerat produktionen i samma synfält som EU-märket. När det kommer till produkter från ett land utanför EU är det dock frivilligt att sätta på EU-märket, men det brukar ändå finnas på förpackningen. Just gräslök brukar däremot inte vara från något land utanför EU, så om den är förpackad borde den vara prydd med EU-märket. Gräslök är inte mer naturlig än någon annan odlad växt, och räknas inte som ekologisk ifall det inte står att den är det.

  Hoppas detta svarade på din fråga!

  Hälsningar,
  Hanna
  Kommunikatör
 • Hej! jag vill veta vad har ekologismen med miljöpratet och göra?
 • Hej Asmaa,

  Jag förstår inte riktigt din fråga. Är det något särskilt område inom miljöpratet du syftar till? Förtydliga gärna hur du menar så ska vi säkert kunna hjälpa dig.

  Hälsningar,


 • Är det okej att sälja en produkt som ekologisk även fast man inte har en ekologikontroll och inte har EKO-märkning på etiketten? Jag tänker använda ekologiska råvaror och bearbeta dem, men som start-up företag är inte ekonomin på topp och avvaktar gärna med att betala för en officiell certifiering.
 • Hej Edith!

  Så roligt att du vill använda ekologiska råvaror. Men för att du ska kunna sälja dina produkter som ekologiska eller KRAV-märkta måste du vara certifierad, det kräver EU:s förordning för ekologisk produktion och även KRAVs regler. För att din produktion ska kunna bli certifierad måste du ingå ett avtal med ett godkänt kontrollorgan där du förbinder dig att följa KRAVs regler eller EU:s regler för ekologisk produktion och ta emot kontrollbesök.

  Här hittar du information om hur du blir KRAV-certifierad.
  https://www.krav.se/foretag/valj-verksamhet/foradling/bli-krav-certifierad-foradling/

  Här hittar du de kontrollorgan som certifierar enligt KRAVs regler.
  https://www.krav.se/foretag/certifieringsorgan/

  Vänligen,
  Hanna
  Kommunikatör
 • Hej, jag undrar kring ordet ekologisk. Vi odlar och lever på ett ekologiskt vis. Köper utsäde som är krav och använder inga konstgödsel el bekämpningsmedel. Vi säljer våra grödor via Rekoring. I sin annons kan man skriva lite om sig själv och hur man odlar. Det jag undrar är att får man använda ordet ekologisk i som en exempelmening: ” På gården har vi en ekologisk hållning/ alt. ekologiskt tänk, och odlar helt utan bekämpningsmedel eller konstgödsel” alt lägga till ” men vi är inte ekologiskt certifierade”.
  Vi har fått klagomål från andra producenter att vi använt ordet ekologisk trots att vi inte skriver att vi är ekologiskt certifierade eller skriver att produkterna är ekologiskt odlade.  I min värld är det inte patent på ordet ekologiskt. Förstår att det kan misstolkas, men vad gäller krig att använda ordet ekologiskt om man är tydlig med att man inte är certifierad?
 • Hej Ellen!

  Det är EU:s förordning för ekologisk produktion som bestämmer att ordet ekologisk inte får användas för livsmedel när produktionen inte är certifierad för ekologisk produktion.
  Du hittar lagstiftningen här se artikel 23 och 24: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1584449950751&uri=CELEX:32007R0834

  Vänligen,
  Hanna
  Kommunikatör
 • Det vet jag, det var inte frågan. Vi skriver inte att våra livsmedel är ekologiska, utan att vi har ett ekologiskt tänk på vår gård. Så det jag vill ha svar på. Får man skriva så här : ” Vi är INTE ekologiskt certifierade, men har ett ekologiskt tänk på vår gård.” ???
 • Hej igen,

  Nej, ordet "ekologisk" får inte användas.

  Vänligen,
  Hanna
  Kommunikatör
 • Vad är skillnaden mellan vanlig mjölk och ekologisk mjölk?
 • Hej Petros, tack för din fråga!

  Skillnaden på ekologisk mjölk och konventionell mjölk är att korna som producerar den ekologiska mjölken föds upp och lever på ett ekologiskt sätt. För att få kalla mjölken ekologisk måste man följa särskilda regler, exempelvis måste kalvarna få dia i minst ett dygn och kornas foder måste vara ekologiskt. Det finns även regler för att korna ska få gå utomhus mer, samt krav på ljus, yta och ventilation då de står inomhus. Dessutom innehåller ekologisk mjölk mer av den nyttig omega-3-fettsyran.

  Den KRAV-märkta mjölken uppfyller alla dessa krav för ekologisk produktion, och har ännu fler därutöver:
  • KRAV-märkta kor betar mer gräs och klöver än andra kor. Det är bra mat för dem, och bidrar också till omega-3-fettsyran. Det ger dem också naturlig motion.
  • När de betar skapar de öppna landskap.
  • Vallen där korna betar fungerar som en kolsänka: den lagrar in koldioxid från luften.
  • De äter 100 procent KRAV-märkt foder, odlat utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och till största delen på gården.
  • Korna är ute så mycket som möjligt, även när det inte är betessäsong. Det är naturligt och skönt för dem, och gör dem friska och starka.
  • De får medicin direkt om de behöver det när de blir sjuka, men aldrig i förebyggande syfte.

  Vänligen,
  Hanna
  Kommunikatör
 • Hej! Får en produkt som ej är livsmedel ha namnet EKO i sig trots att det inte är ekologiskt? Typ som eko-stolen, eller eko-lampan som namn på förpackningen?
  EKO
 • Hej!

  Ja, produkter som får använda "eko" är de som inte kan certifieras som ekologiska, exempelvis en stol eller en lampa.

  Produkter som däremot kan certifieras får inte använda "eko" om de inte är certifierade, vilka är:
  • livsmedel 
  • foder 
  • jordbruksprodukter

  Stödet finns i EUs förordning om ekologisk produktion, (EG) nr 834/2007. Artikel 23.2 och lite tydligare i artikel 30.1 i nya förordning (EU) 2018/848.

  Hoppas att detta gav svar på din fråga!

  Vänliga,
  Ellen
  Kommunikatör
 • Hej,
  Jag har köpt mjölk från ett företag som inte har någon KRAV-märkning på sina förpackningar. Däremot så skriver de att deras produkter är bättre än ekologiskt/KRAV. På baksidan av förpackningen står det att mjölken kommer ”direkt från gården med eget ekologiskt kretslopp”. Jag börjar ifrågasätta detta nu, då jag fått höra att de använder glyfosat i sina odlingar. Får man kalla en produkt ekologisk, även om det bara är på baksidan, om produkten inte är ekologisk

  Emilia
  Emilia
 • Hej Emilia,

  Tack för din fråga! Man får inte kalla en produkt för ekologisk om man inte är certifierad.

  Idag kan företag certifiera sig enligt EUs ekologiska regler eller enligt KRAVs regler (som bygger på EU-reglerna men går längre). Om du inte hittar EU-lövet eller KRAV-märket på produkten är den inte certifierad och får alltså inte kallas för ekologisk.

  Hälsningar,
  Theodora
 • Tack för ditt svar. Skulle jag då kunna gå vidare i frågan? Då jag menar att företaget i fråga använder sig av falsk marknadsföring?
  Emilia
 • Hej Emilia,

  Det är kommunen som har tillsynen så om du tror att det finns ett företag som iinte är certiferade ska du anmäla det till "miljö och hälsa" i aktuell kommun.

  Hälsningar,
  Theodora

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.