Till senaste kommentaren

Varför finns torv i KRAV-märkt planteringsjord?

Hej!

Hur kommer det sig att ni ger KRAV-märkning till torvbaserad planteringsjord? Torv är en fossil råvara och brytningen ger upphov till enormt stora utsläpp av växthusgaser.
Anders Nilsson

Kommentarer

 • Hej Anders,

  Tack för din fråga!

  Torv betraktas som ett fossilt material när man använder det som bränsle, beroende på den långa tid torv behöver för att återbildas till skillnad från förnybart bränsle som till exempel snabbväxande salix och till skillnad från sol-, vind- och vattenenergi. När man använder torv i jordblandningar bryts den ner långsamt och avger då koldioxid, precis som allt annat organiskt material under nedbrytning.

  Den torv som KRAV-certifierade producenter använder, kommer från redan tidigare dikade torvmarker med låga naturvärden. Detta torvbruk sker på 0,5 procent av Sveriges dikade torvmarker, alltså på 12 000 hektar av de 2,6 miljoner hektar torvmark som finns.

  Den dikade torvmarken läcker idag växthusgaser, men markens yta efterbehandlas alltid när ny torv tas upp så att läckaget av växthusgaser stoppas. Ofta får den då också ett högre naturvärde.

  KRAV tillåter torv i jord om marken efterbehandlas och återställs efter brytning (som den ska enligt lag). Efterbehandlingen kan vara att torvmarken läggs under vatten igen, då stoppas läckaget av koldioxid. Man kan också återställa marken genom att plantera skog på den, då binder marken in koldioxid igen från luften.

  Torv har positiva egenskaper som gynnar en jordblandning, den bevarar fuktighet bra och binder näringen i jorden.

  KRAV-märkt jord eller gödsel får innehålla följande ingredienser: sand, krossmaterial, lera och torv från områden där inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel har använts 24 månader före uttag. KRAV-märkt jord får också innehålla jord från KRAV-certifierad mark.

  Hoppas detta var svar på frågan.

  Vänliga,
  Ellen
  Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.