Till senaste kommentaren

Tillåter KRAV gödsel från konventionella djur?

Jag undrar om ni tillåter användning av gödsel från konventionell industriell djurhållning på KRAV-certifierade odlingar?

Kommunikatör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Ja, stallgödsel från konventionell djurhållning får användas förutom i följande fall:

  • inte stallgödsel från specialiserad produktion av nötkreatur i spaltgolvsboxar. Dock från integrerad produktion av nötkreatur där ungdjur går på spalt.
  • inte stallgödsel från slaktsvinsbesättningar med mer än 50 slaktsvin i årlig produktion. Dock från besättningar med ströbädd i storboxsystem.
  • inte stallgödsel från slaktkycklingar och andra slaktfåglar. Gödsel från besättningar med en belägringsgrad på maximalt 21 kg/m2 är dock tillåten om det finns dokumentation som styrker att fodret är fritt från koccidiostatika.
  • inte stallgödsel från burhöns, pälsdjur eller andra djur i burar.

  KRAV-certifierat jordbruk strävar efter att vara ett kretsloppsbaserat jordbruk där merparten av näringen (gödseln) som ska föras tillbaka till jorden kommer från den egna gården. Eftersom det stora kretsloppet mellan stad och land är brutet har även KRAV-certifierade gårdar behov av näringskällor/gödning utanför gårdens egna kretslopp. Därför tillåter KRAV till exempel gödsel från konventionell djurhållning.

  Kajsa Örjavik Onlineredaktör
 • Varför tillåter inte KRAV konventionell slaktsvinsgödsel när man kan göra gödsel av slaktresterna av samma gris och det är tillåtet att använda?
  Kommunikatör
 • Hej!
  Grundtanken i ekologisk produktion är som jag skrev ovan att växtnäringen ska cirkulera i ett kretslopp, både inom lantbruket och mellan stad och land. Målet är att den KRAV-certifierade odlaren enbart ska använda gödsel från KRAV-certifierad produktion, men det är svårt att uppnå så länge KRAV är en mindre nisch inom jordbruket och livsmedelsindustrin. När det gäller stallgödsel har kraven på vilken gödsel som odlarna får använda skärpts successivt för att minska beroendet av gödsel från produktionsformer som skiljer sig alltför mycket från den KRAV-certifierade djurhållningen. Utvecklingen har varit möjlig eftersom det inte är några större problem inom jordbruket att separera stallgödsel från olika djurslag och produktionsformer.

  När det gäller restprodukter från slakterier och exempelvis källsorterat hushållsavfall finns däremot idag inga system för att separera ekologiskt från konventionellt. Samtidigt är återförsel från stad till land av näringsämnen som kommer från jordbruket en avgörande fråga för det långsiktigt hållbara lantbruket. I dessa fall låter därför KRAV kretsloppsprincipen gå före principen om att enbart använda gödselmedel med ekologiskt ursprung.

  Håller du inte med om de avvägningar vi gör? Du är alltid välkommen att lämna dina synpunkter på KRAVs regler till regler@krav.se.

  Kajsa Örjavik Onlineredaktör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.