Tillåter KRAV GMO?

Vad säger KRAVs regler om genmanipulerade organismer, tillåts det?

Kommunikatör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!
  Genmodifierade organismer får inte användas i KRAV-certifierad odling och inte heller i de KRAV-certifierade djurens foder. Detta kontrolleras och där det finns risk för att råvaran innehåller GMO krävs ett GMO-frihetsintyg.

  KRAV-märkningen motverkar att GMO sprids i odlingar eller till den vilda naturen. Men KRAV kan inte lova att en produkt är helt fri från GMO eftersom det kan komma en insekt med pollen från en GMO-odling som ligger flera kilometer bort, som befruktar en planta i en ekologisk odling. Det kommer då att finnas med några frön som är GMO i denna skörd. Men att äta KRAV-märkt mat är dock så nära du kan komma att äta GMO-fritt, produktionen har skett utan medveten inblandning av GMO.

  Kajsa Onlineredaktör
 • Om bonden inte får ta på Gmo fritt utsäde i tid, får dem inte använda sig av alternativt utsäde då?
 • Hej!
  Nej, användning av GMO är aldrig tillåten i ekologisk och KRAV-certifierad produktion.
  Kajsa Onlineredaktör
 • Sidan om er GMO–policy funkar inte. Varför tillåter ni inte GMO, när det minskar på insektsgift och konstgödsel? Är det inte bättre för vårt samhälle att tillåta hårt kontrollerade GMO, både för vår ekonomi och för miljön?
 • Hej!
  Jag ber om ursäkt för att länken till GMO-policyn har slutat fungera.

  Detta är vad vår GMO-policy säger...
  KRAV accepterar inte GMO för att:

  •riskerna för spridning i naturen och följderna av spridning är svåra att bedöma,

  •riskerna för utarmning av biologisk mångfald såväl inom arter som vad gäller antal arter är uppenbar,

  •hittillsvarande tillämpningar i lantbruket gynnar ett ensidigt kemikalieberoende brukningssystem och multinationella företag som äger och säljer både utsäde och bekämpningsmedel,

  •eventuella hälsorisker inte är fullständigt klarlagda, och att

  •ekologiskt lantbruk ska vara ett alternativ för konsumenter som efterfrågar en produktion som inte använder GMO.

  Kajsa Onlineredaktör
 • Jag tycker det är fantastiskt bra att ni inte tillåter det, GMO skrämmer mig oerhört. Vad äter gemene man egentligen? Vad får vi  i oss/inte i oss. 
  Kontrollerar ni även utsädet, om ja i vilken omfattning? Hört att det inte är lätt med GMO fritt/säkerhet längre!? Tacksam för svar!
 • Hej!
  Nej utsäde, plantor eller annat förökningsmaterial får inte härstamma från GMO. Den KRAV-certifierade odlaren ska kunna visa att utsädet inte härstammar från GMO vid revisionen och hen får frågan. Utsädet ska i första hand vara ekologiskt. Om det inte finns tillräckligt med ekologiskt utsäde av en viss gröda är det Jordbruksverket som anger vilka utsäden som man får använda konventionella obetade sorter.
  Kajsa Onlineredaktör
 • Tycker att ni gör det lite för lätt för er angående GMO. Att kategoriskt förbjuda det är att blunda för vetenskapen och förbudet är den största anledningen att jag tvivlar på KRAV.  Och vart drar ni egentligen gränsen för att något ska räknas till GMO?
 • Ja precis Henrik. Det är ingen som föreslår att KRAV ska tillåta icke-vetenskapligt testade och säkra metoder, som det faktiskt finns en hel del av när det gäller GMO. Exempel på detta skulle vara att inte införa GMO-plantor i deras naturliga miljöer (för att minska spridning). Och att GMO bara gynnar industrierna är ju helt fel. Det blir ju både billigare för bonden och för naturen (mindre bekämpningsmedel), och som KRAV borde ju ni sätta väldigt högt monetärt värde på bondens ekonomi och naturens välmående.
 • Allt handlar överallt om pengar.  Måns och Henrik, varför tycker ni att vi måste frångå naturen, räcker det inte med genmanipulering som skett genom tiderna. Kan d inte vara nog nu? Bonden ekonomi i all ära men hur mycket för långt har man inte tagit GMO grejen. Det finns ju en förklaring till att grödor/grönsaker/djur har sin storlek och tar den tid dem tar på sig att växa. Jag tycker ni gör det lite enkelt för er som tycker att GMO är givet. Vet ni vad som görs och litar ni på att storebror tar hand om det åt er? Jag vill veta att jag äter icke manipulerade saker och känner att ni kan väl handla nått annat än krav om ni nu efterfrågar/frågar varför man inte väljer GMO. Hur kan ett sånt ställningstagande få er att ifrågasätta?
 • Jag tycker egentligen det är ganska enkelt. Kan man odla mer på mindre yta och samtidigt slippa bekämpa skadedjur och missväxt med konventionella metoder så bör man göra detta. Det handlar inte om att någon ska bli rik. Det handlar om att människor och miljö ska överleva. Sen vet jag inte vad "storebror" har med saken att göra. Det är ju inga politiska beslut eller konspirationer det här handlar om. Jag vill att människor ska ha mat på bordet. Att man inte ska behöva skövla naturen för att göra plats för odlings- och betesmark. Kunna odla utan att torrlägga intilliggande områden för att få bevattning, eller få en avrinning från odlingar fyllda med gödning och bekämpningsmedel.
  Jag tycker att KRAV gör mycket bra, men att de här har valt att ta ett beslut som grundar sig i en rädsla hos konsumenterna snarare än vad som är det etiskt och miljömässigt riktigt.
 • Just förbudet mot GMO är inte bara KRAVs regler utan även EU:s grundregler för ekologisk produktion. Om vi inte följer EU-reglerna kan inte de KRAV-märkta produkterna kallas för ekologiska. Det är alltså lagstiftningens definition av GMO som KRAV följer.
  https://www.lrf.se/politikochpaverkan/marknad-och-mervarden/ekologiskt/lagar-och-regler/
  Kajsa Onlineredaktör
 • Gäller detta fortfarande inom krav, inget har ändrats?
  Elia Lindgren
 • Det är fortfarande förbjudet att använda produkter som är framställda av eller med GMO i KRAV-certifierad verksamhet. Det får inte heller finnas GMO i det foder man ger djur i KRAV-certifierad verksamhet. När det gäller import, har KRAV särskilda risklistor för produkter (foder och livsmedel) som kan innehålla GMO, där det krävs analys av varje importerat parti.

  Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.