Till senaste kommentaren

Vad finns det för utmaningar med att byta till ekologiskt jordbruk?

Vilka svårigheter kan det innebära att byta från konventionellt jordbruk till ett ekologiskt jordbruk? Och vilka åtgärder kan göras för att reducera effekten av dessa svårigheter?

Kommentarer

  • Hej Martin!

    Svårigheterna i omställningen till ekologiskt beror mycket på gårdens förutsättningar och vilken inriktning jordbruket har. Alla gårdar har växtodling som bas och där kan det vara utmanande att hantera ogräsen utan att använda bekämpningsmedel. Har man själv inga djur på gården måste man hitta ett sätt att försörja växterna med näring, exempelvis genom att samarbeta med en närliggande djurgård. Grunden för att lyckas med sin ekologiska odling är att ha en bra växtföljd, dvs att man på samma mark växlar gröda år från år. I den ekologiska odlingen behöver man alltid odla vall, dvs gräs och klöver. Vallen hjälper till att hålla ogräsen i schack och tillför kväve genom klöverns förmåga att fixera kväve från luften.

    I djurhållningen kan det vara utmanande att försörja djuren med både bete och foder från den egna gården. Vissa gårdar behöver minska antalet djur när de lägger om till ekologiskt för att klara det. Det är också extra viktigt med förebyggande djurhälsoarbete, eftersom djuren inte får behandlas förebyggande med läkemedel. Exempelvis måste man ha en genomtänkt betesstrategi för att de unga djuren inte ska drabbas av inälvsparasiter. För att klara utmaningarna i omställningen till ekologiskt är vårt råd att ta all hjälp som går att få. Det kan vara från andra ekologiska lantbrukare eller från rådgivare inom ekologisk produktion.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.