Till senaste kommentaren

Hur går slakt av KRAV-märkta värphöns till?

Hur ser kraven för slakt av värphöns ut? Är de samma regler som för slakt när djuret ska bli mat? Jag fick höra att de inte finns något hönsslakteri i södra sverige. Var slaktas KRAV-värphönsen nu?
Irmeli

Kommentarer

 • Hej Irmeli,

  Tack för din fråga!

  KRAV har särskilda regler för slakt av fjäderfän vilka bland annat omfattar hur djuren ska hanteras i samband med slakt, hur ofta kontroller på slakteriet ska utföras samt att slakteriet ska ta hjälp av rådgivare som identifierar kritiska punkter för att säkerställa hög djurvälfärd.

  För att kunna KRAV-märka kött måste djuret vara slaktat vid ett KRAV-certifierat slakteri. I dagsläget finns ett certifierat fjäderfäslakteri i södra Sverige. Där slaktas all KRAV-märkt kyckling men i dagsläget inga KRAV-certifierade värphöns i kommersiell skala.

  Istället slaktas värphönsen på konventionella slakterier eller slakterier som är certifierade enligt EU-förordningen för ekologisk produktion.

  Bästa hälsningar,

  Theodora

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.