Till senaste kommentaren

Produceras KRAV-livsmedel med fossilfritt bränsle?

Vad används i traktorerna?
Det finns som bekant fossilfritt bränsle, HVO100 och RME100.
Hur stor är omfattningen?
Det skulle vara en stor Ekologisk fördel om Sveriges livsmedel skördas fossilfritt.
Är det ett krav hos KRAV?

Kommentarer

 • Hej!

  KRAV har inte några regler som säger att en lantbrukare måste använda en viss sorts bränsle i sin traktor.

  Däremot ska förare vara utbildade i sparsamt körsätt, alla gårdar ska arbeta för att effektivisera sin energianvändning och minska användningen av fossila bränslen och större gårdar ska dessutom göra en energikartläggning. Den el som köps in till lantbruk ska komma från förnybara energikällor. För växthus gäller att minst 80 procent av all energi ska komma från förnybara källor eller spillvärme.

 • Hej!

  Läser inlägget om fossilfritt skrivet för 3 år sedan. Sedan dess har vi fått IPCC:s rapport och alltmer extremt väder. KRAV behöver uppdatera sin märkning eller åtminstone lägga till tydlig information om CO2-utsläpp genererade från dess varor! Vad säger ni om detta?
 • Hej Emma!

  Ekologiskt jordbruk bygger på kretslopps-principen och är därför klimatsmart i sig, bland annat eftersom djurens gödsel används i odlingen istället för konstgödsel som kräver mycket energi och klimatutsläpp vid framställning och transporter.

  Utöver den grundläggande kretslopps-principen har KRAV länge arbetat aktivt för att minska negativ klimatpåverkan, bland annat genom att skapa striktare regler för hur produktionen får gå till. Till exempel ska KRAV-certifierade företag teckna avtal med förnybar el. Här kan du läsa mer om de specifika regler som finns för att ytterligare minska matens klimatpåverkan: https://www.krav.se/krav-markt/det-har-ar-krav/klimatpaverkan/

  När KRAV beslutade om striktare regler för att minska klimatpåverkan valde man att väva in reglerna i certifieringen, i märkningen, istället för att till exempel sär-redovisa CO2-utsläpp. Vi anser att KRAV-märkningens bredd är dess styrka. Du kan läsa mer här: https://www.krav.se/krav-markt/ och här: https://www.krav.se/krav-markt/det-har-ar-krav/

  KRAV fortsätter arbeta för att hitta lösningar för en övergång till fossilfritt och har nu i höst därför gått med i Fossilfritt Sverige. Läs mer här: https://www.krav.se/aktuellt/krav-ansluter-sig-till-fossilfritt-sverige/

  Mvh /
  Kristin
  Konsumentinformatör
 • Nu har det gått ytterligare två år. Hur är statusen nu? Tror många tycker det är orimligt att KRAV inte innebär fossilfritt bränsle 2020.
  Magnus L
 • Hej Magnus, tack för din fråga!

  Det är viktigt att minska utsläppen av växthusgaser från fossil energi och därför ska KRAV-anslutna företag arbeta för att minska sitt behov av fossil energi. Men de stora utsläppen av växthusgaser från lantbruket kommer inte från det fossila bränslet. Utsläppen från fossila bränslen utgör tre till fyra procent av växthusgaserna från svenskt lantbruk.

  KRAV vill därför ta ett helhetsgrepp på utsläppen av växthusgaser och har infört en ny regel som innebär att större lantbruk och växthusföretag från och med 2021 ska mäta och beräkna sin klimatpåverkan. Kartläggningen behövs för att vi ska kunna se vilka åtgärder som ytterligare kan minska klimatbelastningen och kunna visa vilken klimatpåverkan som kommer från KRAV-certifierade gårdar.

  Redan idag har KRAV många regler för att minska utsläppen, ett exempel är att i energikrävande växthus ska 80 procent av energin komma från förnybar energi eller spillvärme.

  Här kan du läsa mer om det.

  Vänligen,
  Hanna
  Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.