Till senaste kommentaren

Odlingssystem utan handelsgödsel, stallgödsel och andra animaliska avfallsprodukter?

Hej!
En fråga som jag funderat på. Det finns nu två tydliga tendenser i vårt samhälle när det gäller vår mat. Den skall vara ekologiskt odlad och vi skall äta vegetariskt. Kött är ju både klimatbov och oetiskt. Då blir min fråga hur ser ett odlingssystem ut som långsiktigt och hållbart klarar en sådan produktion med rimlig avkastning dvs utan handelsgödselmedel och utan stallgödsel eller andra animaliska avfallsprodukter?
Med vänlig hälsning
StenInge Arnesson

Kommentarer

  • Hej Steninge!
    Jag har inte svaret på hur storskalig odling av vår mat skulle fungera utan djur. Enligt den ekologiska odlingens principer är kretsloppstanken viktig, att hushålla med näringen och försöka få den att cirkulera. Eftersom vi inte tillåter att vårt eget gödsel (avföring) cirkuleras tillbaka till jorden får vi använda andra sätt att återföra näring. Där spelar djurens gödsel en viktig roll. Den ekologiska bonden bygger också upp jordens bördighet genom att varva olika grödor, så kallad växtföljd. Och att odla grödor som är bra på att binda luftens kväve, som klöver och baljväxter. När de plöjs ner i jorden gödslas den.
    Kajsa Onlineredaktör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.