Till senaste kommentaren

Tillåter KRAV odlingar och pollinering med kommersiella humlor och bin?

Hej
Såg precis "Bieffekten" på SVT. Där visades hur odlare köper in humlor och bin som tagits fram i fabriker, dels för att de är lättare att kontrollera och dels för att ersätta de humlor och bin som försvunnit. När pollinerings-säsongen var över slängdes bina, så skaffar man nya när det behövs. Dessa humlor och bin har annan genuppsättning, andra sjukdomar och olika kvalster mm som slår ut våra inhemska arter. Min fråga är om odlingar som använder såna humlor, bin mm, om de kan vara Krav-märkta?

Kommentarer

 • Hej!
  I växthus kommer inte vilda pollinatörer in, vilket kräver att man sätter in exempelvis humlor. KRAVs regler förbjuder inte detta så, ja, det förekommer att uppfödda humlesamhällen används vid främst växthusodling. KRAVs regler har, till skillnad från EU:s regler, möjlighet att anpassas om exempelvis ny forskning visar att det behövs en ändring. Du som konsument har också möjlighet att lämna dina synpunkter på KRAVs regler. Läs mer om hur du gör det här:
  https://www.krav.se/regler/paverka-kravs-regler/
  Kajsa Onlineredaktör
 • Varför behövs kommersiella bin?
 • Hej, med kommersiella bin förutsätter jag att du menar arten ”honungsbin”, som är tama. Honungsbin behövs framförallt för att producera honung, som är en viktig inkomstkälla för småskaliga jordbruk i världen och i Sverige. Honungsbina är därmed viktiga för sysselsättningen på landsbygden.

  Honungsbina är självklart också viktiga för att pollinera grödor, speciellt grödor som blommar under en kort period, till exempel raps eller äppelträd. Då behövs många bin på en och samma gång.

  Kommersiella humlor, som varit i fokus tidigare i den här diskussionstråden, behövs för att pollinera framförallt tomatplantor, vars blommor behöver en kraftig vibration för att pollenet ska lossna. Ett litet bi skakar inte blomman tillräckligt kraftigt och då behövs en större insekt som till exempel humlan.

  Konsumentinformatör
 • Finns det inga regler hos krav mot kommersiella humlor/murarbin på utomhusodlingar? Jag har försökt att hitta något om det i er regelbok, men utan framgång.
  Jag tycker det är tillräckligt illa att använda kommersiella pollinerare i växthus i och med att spridningen av sjukdomar och andra genuppsättningar förekommer, men utomhus behövs de ju verkligen inte, om man nu jobbar för biologisk mångfald vid odlingarna, vilket jag förutsätter när det gäller kravgårdar.
 • Tack för ditt inlägg. Det är vanligt med bikupor eller humlebon, i konventionell såväl som i ekologisk fruktodling. För närvarande har KRAV inga regler mot detta. Jag tar denna fråga vidare till dem som arbetar med regelutveckling.
  Hälsningar Solweig
  Kommunikatör
 • Jag vill också tillägga att KRAVs regler följer nuvarande rekommendationer från Jordbruksverket och att vi följer forskningen i vårt arbete för regelutveckling. Samt att kommersiella murarbin används inte.
  Hälsningar Solweig
  Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.