Till senaste kommentaren

Naturligt förekommande bekämpningsmedel

Hejsan! Har fått reda på att eu-ekologiskt tillåter naturligt förekommande bekämpningsmedel men förstår inte riktigt vad det betyder så jag måste fråga: Vad skulle det kunna vara för något?

Tillåter krav dessa?

Om jag vill undvika dom trots att dom är naturliga/ofarliga, vilka produkter produceras med största sannolikhet utan dom?
Asd

Kommentarer

 • Hej Asd,

  På KRAV säger vi ”naturfrämmande” om kemikalier som används i konventionell odling, eftersom det finns även ”naturliga” kemiska bekämpningsmedel som en KRAV-bonde får använda. Dit hör såpa och rapsolja. Annars använder en KRAV-bonde i första hand förebyggande metoder mot ogräs och skadedjur som varierad växtföljd, eller mekanisk ogräsbekämpning och biologisk bekämpning.

  Användningen av ”naturliga” kemiska bekämpningsmedel som såpa, rapsolja och fårfett skiljer sig åt för olika odlare och bönder och utgår ifrån behov, man får bara använda de växtskyddsmedel som tas upp i regel 4.9.3 https://regler.krav.se/unit/krav-regulation/84efb067-e00e-4f80-93aa-c4cc4356f59c vid ett direkt hot mot grödan. Man ska alltså i största möjliga utsträckning använda förebyggande metoder mot ogräs och skadegörare. Man ska minimera risken för att ogräs, skadeinsekter och sjukdomar angriper dina grödor genom att gynna skadegörarnas naturliga fiender, välja lämpliga arter eller sorter, ha en lämplig växtföljd, samt genom att använda mekaniska eller fysikaliska metoder. Vid behov och utifrån reglerna i punkt 4.9.3 finns också några tillåtna växtskyddsmedel där de aktiva ingredienserna är ämnen som stenmjöl, fårfett och naturligt förekommande jordlevande bakterier samt nyttosvampar https://www.krav.se/foretag/stod-och-verktyg/tillatetbedomda-vaxtskyddsmedel/

  Eftersom man i första hand ska använda förebyggande och mekaniska metoder är det svårt att säga vad man ska undvika om man inte vill köpa produkter där exempelvis rapsolja eller stenmjöl använts i produktionen. Vi råder dig att höra av dig till producenterna för de specifika produkter du efterfråga.

  I KRAV-certifierad odling används inga naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Varken när det gäller mat till människor eller foder till djuren. Då slipper de som arbetar i odlingarna hantera kemikalier, då läcker det inte ut kemiska bekämpningsmedel i vattendrag och hav, och vi slipper få rester av kemiska bekämpningsmedel i vår mat. Utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel blir det också större biologisk mångfald i naturen, eftersom de kemiska bekämpningsmedlen kan ha en negativ påverkan på andra växter och djur än de som skadar odlingen.

  Vänligen,
  Ellen
  Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.