Till senaste kommentaren

Varför accepterar KRAV spannmålsfoder i kött- och mejeriproduktion?

Hej!

Vad jag förstår accepterar KRAV till stor del kött och mejeriproduktion med spannmålfoder (http://www.svd.se/ekomjolk-nyttigare-an-vanlig-...).

Jag är medveten om att ni säkerligen är medvetna om forskning etc. som jag nämner nedan men nämner det för att trycka på min poäng. Forskning har visat på den stora hälsonyttan av att äta kött och mejeriprodukter från gräsbetande kor. Detta då deras mage är anpassad för detta och därmed ökar det antiinflammatoriska omega 3 till skillnad från spannmålsätande kor som ger mejeriprodukter med högre halt av det inflammatoriska omega 6 (se t.ex.: http://www.svd.se/ekomjolk-rik-kalla-till-omega...). I USA är det sedan länge standard med skyltning om "grass fed" och hela avdelningar med grass fed-mat. I Sverige lyser detta med sin frånvaro fortfarande även om allt fler uppmärksammar det.
Detta medför att KRAV-märkningen blir lite irrelevant här. Jag köper mest kött från leverantörer (t.ex. gronagardar.se) eller utländskt kött.
Vad gäller smör är det ännu svårare att hitta svenskt. Fler och fler studier visar på nyttan av bra fetter (smör från gräsbetande kor, kokosolja och olivolja) trender med LCHF, Paleo etc ökar. En trend är det s.k. fettkaffet, Bulletproof coffee (https://www.youtube.com/watch?v=fEOJmBsLiMQ
), kaffe med smör från i.

Jag och många med mig har istället börjat handla irländskt smör på Lidl. Jag är tacksam för att det finns men samtidigt känner är tråkigt att det finns så dåligt med svenska alternativ. Hur ställer sig KRAV till detta?

Med vänlig hälsning,
Johannes Liss

Kommentarer

 • Hej!
  KRAVs regler syftar bland annat till att värna om natur, miljö och djur.

  Att äta mycket grovfoder är naturligt för idisslare. I KRAV-certifierad produktion finns därför en begränsning i hur mycket kraftfoder (t.ex. spannmål eller proteinfoder) som får ges, för att stimulera ett så högt grovfoderintag som möjligt.

  Samtidigt är det viktigt att utfodra på ett sätt så att alla djur får rätt näringsförsörjning. Under den period när mjölkkorna producerar mycket mjölk är därför exempelvis en viss andel kraftfoder nödvändig.

  Men nötkreatur för köttproduktion kan i många fall helt försörjas med bete och grovfoder, vilket också är vanligt inom KRAV-certifierad produktion.

  Kajsa Onlineredaktör
 • Hej!
  Betyder detta att KRAV-märkt kött inte garanterar gräsbete? Utan att djuren kan kan få spannmål och annat som sitt foder?

 • Hej Emelie!

  KRAV-märkt kött kommer från djur som måste få beta gräs. Det vanliga är att köttdjur och får nästan uteslutande enbart äter gräs under betesperioden och sedan grovfoder under vinterperioden.

  Utöver gräset på betet finns möjlighet för djurägaren att komplettera med så kallat kraftfoder. Kraftfoder är tillåtet eftersom vissa djur kan behöva extra näring. I till exempel mjölkproduktion används kraftfoder, men det finns begränsningar för hur mycket som får komplettera betet/grovfodret. Begränsningarna sker utifrån djurens behov vid olika ålder och produktionsnivå. Läs mer här: https://www.krav.se/regler/kravs-regler-2019-2020/5-djurhallning/5-3-far-och-getter/5-3-5-sjalvforsorjning-och-foder/(speciellt reglerna 5.3.5.2 och 5.3.5.3)

  Mvh /
  Kristin
  Konsumentinformatör
 • Trots frågeställarens fråga har ni inte svarat på om ni strävar efteratt förse den svenska marknaden med ägg, mjölkprodukter och kött som är producerad med enbart gräs och klöver året runt. Jag ägnar mycket tid åt att köpa direkt från bönder som kommit längre än Krav och tillgodoser mitt intresse av mat som medicin och undvikande av folkhälsosjukdomar pga spannmål och fisk från Östersjön! Lika lite som jag vill äta t ex fisk från Östersjön och äta ägg som smakar fisk vill jag i nuläget tro att Krav är bättre än de som säljer ekologiska varor. Vad gör ni för att förbättra er märkning med den efterfrågan som finns och som forskning stödjer, för att konsumenterna ska få äta mat utan spannmål och annat sjukdomsalstrande med Krav som kvalitetsstämpel?
 • Hej Ulrika!

  I konventionell uppfödning används ofta kraftfoder (säd, soja mm) och större givor är tillåtna än i ekologisk produktion. Jämfört med lagstiftningen för ekologiskt (EU-ekologiskt) har KRAV strängare regler för hur stor andel av fodret som ska komma från bete och grovfoder (klöver och gräs i form av till exempel hö eller ensilage). KRAV har dessutom skärpt reglerna så att nu endast 30 procent av fodret till slaktdjur av nöt får vara kraftfoder.

  Alla lantbrukare har inte möjlighet att utfodra med enbart grovfoder om djuren ska få rätt sammansättning på näring och må bra. Högmjölkande kor kräver mycket protein och det kan vara svårt att få tillräckligt bra kvalitet på bete, hö och ensilage (konserverat gräs) för att det ska räcka. Men det finns de som klarar det.
  Vårt råd när du köper kött är att du tittar efter KRAV-märkt kött från djur som är gräsuppfödda. Kombinationen finns till exempel hos Gröna Gårdar.

  Hoppas detta svarade på din fråga.

  Vänliga,
 • Hej,

  jag undrar: kan tex soya från Brasilien ingå i kraftfodret till mjölkkor på en Kravgård? Det känns som om svenskodlat spannmål eller svenskodlade baljväxter borde vara ett bättre alternativ miljömässigt?

  Vänliga hälsningar Ulf M.
 • Hej Ulf!

  Foder till djur inom KRAV-certifierad produktion ska till högsta möjliga grad vara producerat på den egna gården, eller i samverkan med en eller flera andra KRAV-certifierade gårdar i närområdet. Självförsörjningsgraden beror på djurslag. För mjölkkor gäller att minst 60 procent ska komma från egna gården eller i samverkan med andra KRAV-gårdar och vara grovfoder (=stråfoder, dvs bete, hö eller ensilage) - utom under 3 månader när korna mjölkar som mest, då det ska vara minst 50% grovfoder. Resten får vara kraftfoder som till allra största delen består av spannmål (korn eller havre). Till högmjölkande kor kan en mindre del ekologisk soja ingå i fodret, men man kan inte säga att det är ”sojabaserat”.

  Om KRAV-bonden köper soja måste det vara KRAV-certifierat, vilket betyder att det måste uppfylla en rad tilläggskrav (utöver vad som gäller foder producerat i Sverige).

  Tilläggskraven för soja handlar om:
  1. GMO - Inga importerade KRAV-godkända produkter får innehålla GMO. För grödor som bedöms som riskgrödor krävs analys av varje parti, och dit hör soja.
  2. Socialt ansvar - Detta rör mänskliga rättigheter, bl a förbud mot slavarbete och barnarbete där sojan produceras.
  3. Skydda naturen - Områden med naturliga ekosystem som har högt skyddsvärde får inte odlas upp. Odlare av soja - och andra grödor där KRAV bedömer att det är hög risk för exploatering av naturmark – måste bevisa att det inte skett någon nyodling under de senaste 5 åren.

  De som importerar soja och andra produkter som ska KRAV-märkas måste kunna visa att tilläggskraven uppfylls och det kan ske på flera sätt. Antingen kan man använda en certifiering som uppfyller KRAVs regler, t ex UTZ, Fairtrade eller RSPO. Eller så kan man anlita en fristående person som har revisors kompetens inom ekologisk produktion. KRAV har avtal med cirka 40 utländska kontrollorgan som har åtagit sig att hålla sig uppdaterade om KRAVs regler. Den importerade produkten - soja i det här fallet - måste också alltid ha ett certifikat från leverantören som visar att den uppfyller EUs förordning för ekologisk produktion, som är en miniminivå för alla ekologiska livsmedel och foder inom EU.

  Hoppas detta svarade på din fråga,

  Hälsningar
  Hanna
  Kommunikatör
 • Hej,

  jag är enbart intresserad av kött från gräsbetande kor, helst svensktkött. Korna ska inte ha konsumerat foder, inte ens lite och inte ens från egen gård även om gården nämner att det är ekologisk foder. Var kan man köpa sådant kött? Finns det nötkött från Sverige där kor endast ätit gräs? Finns det någon märkning som jag kan leta efter?

  Kött som kommer från från kor som ätit foder skapar inflammation i våra kroppar. Om vi konsumerar det dagligen får vi kronisk inflammation som leder till alla möjliga sjukdommar som vi inte ska nämna här.

  Önskan vore om ni kunde ha högre krav gällande vad kor får äta i Sverige. Alternativt att ni gör det lätt för konsumenten att kunna särskilja på kött där kor ätit foder alternativt bara gräs.

  Tack för hjälpen!
  Mattheus Halef
 • Hej Mattheus!

  Det finns KRAV-märkt nötkött från djur som är uppfödda på endast gräs och örter i Sverige, exempelvis från Gröna gårdar (www.gronagardar.se).

  KRAV-märkt nötkreatur äter mer av sådan mat som de är skapade för – gräs, klöver, hö och ensilage. I övrigt äter korna KRAV-märkt foder, till största delen odlat på den egna gården, utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. KRAV-godkänt foder är bra för miljön och vattnet eftersom kemiska naturfrämmande bekämpningsmedel inte är tillåtet.

  Dessutom har KRAV-certifierade gårdar med kor och får i större utsträckning naturbetesmarker än samtliga motsvarande gårdar i Sverige. Naturbetesmarker är viktiga för den biologiska mångfalden. Artrikedomen är ett resultat av att naturbetesmarker inte besprutas med naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, inte gödslas, odlas eller bearbetas – och av att de betas. Men i det moderna jordbruket blir arealen naturbetesmarker allt mindre. Endast cirka 3 procent av de naturbetesmarker som fanns i Sverige i mitten av 1800-talet återstår. Genom att välja KRAV-märkt mat och dryck kan man därför bidra till ökad biologisk mångfald och många andra viktiga hållbarhetsmervärden, till exempel när det gäller djurvälfärd och klimat.

  Du kan också vara med och påverka KRAVs regler genom att maila till regler@krav.se.

  Vänliga,
  Ellen
  Kommunikatör
 • Hela debatten och synen från myndigheter som tillåter annat än gräsbetat kött! Det är det naturliga foder djuren ska äta! Soja spannmål som skapar inflammationer
  Jag har börjat bomba butikerna och vill veta vad för foder djuren får! Och jag vill ha krav och ekologiskt
  allt går åt fel håll!
  Jag köper bra kött
  Tack! 


  Sophie Larsson
 • Hej Sophie,

  Vad bra att du väljer KRAV-märkt kött. Nötkreatur som föds upp enligt KRAVs regler måste utfodras med minst 70% grovfoder som kan komma från bete eller skördat hö och ensilage men många nötkreatur har bara ett grovfoderbaserad intag av foder.

  Under betesperioden måste dessutom alla nötkreatur över 6 månader vara ute på betesmark större delen av dygnet. Om djuren skulle behöva ha tillskott av kraftfoder behöver det vara KRAV-certifierat, dvs odlat enligt KRAVs regler utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

  Hälsningar,
  Theodora
 • Gräsbetat kött går att få tag på genom gröna gårdar. Mjölk är svårare.
  Gustav Åkesson
 • Hej Gustav,

  Precis det stämmer att gräsbetat kött kan köpas via Gröna Gårdar!
  Theodora

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.