Kontrollfunktion KRAV

För att lyckas med att säkerställa kontroll behöver man skapa att system som håller. Att Kravs kontrollföretag inte tar hänsyn till eller har möjlighet få reda på om det föreligger anmälningar och domar vad gäller djurhållning är anmärkningsvärt. Dagens system gränsar  dessutom till Jäv då bonden raskt kan byta till ett kontrollföretag som är mildare i sin framtoning för att skapa " bra relationer" Vinna vinna... INTE BRA !
Dra genast in KRAV certifikatet redan vid anmälan till Länsstyrelsen och endast då inga felaktigheter kvarstår samt att samtliga Krav är godkända kan KRAV certifieringen återges! Det är mycket naivt! att tro att Bonden själv delger kontrollföretagen att de är anmälda! KRAV behöver återta strama tyglar och skapa förtroende från konsumenterna att deras kontrollsystem håller! Mitt förtroende för KRAV märkta produkter är i dag tyvärr obefintliga. Jag handlar därför enbart mina produkter direkt från lokala bondgårdar där jag med egna ögon ser att det är utmärkt livskvalité hos djuren.
Er VD behöver sätta i gång med ett arbete som genast skapar strama tyglar och bättre regelverk som förhindrar att KRAV märkta produkter slinker i genom som inte hör hemma där.
Jag förväntar mig ett genomtänkt svar på detta brev och inget " tack för din fråga" och " vi gör vårt bästa " Jag bistår gärna med förslag :-)
Ingela Sagulin

Ingela Sagulin

Kommentarer

 • Hej Ingela, programmet ger en väldigt förenklad och därmed felaktig bild av hur kontrollen går till och vad den omfattar. Att KRAVs regler ställer krav på bonden om att anmäla avvikelser är endast ett av flera verktyg som ska säkerställa att certifieringen fångar upp brister hos det KRAV-certifierade företaget. Kontrollföretagets besök är det viktigaste verktyget för bedömningen av tillståndet på den aktuella gården. Det är rutin i kontrollen att titta på all relevant dokumentation som finns, bland annat kontrollrapporter från offentlig kontroll och anmärkningar från slakten.  

  Utgångspunkten för kontrollen bygger på ett förtroende och det åtagande som producenten har gjort genom att ansluta sig till KRAV-certifieringen. Däremot om kontrollföretaget ser att det finns stora brister till exempel i djuromsorgen så är det rutin att kontakta exempelvis Länsstyrelsen. Detta görs för att få in hela bilden och för att kunna fatta beslut om certifiering.  

  Dessa olika verktyg tillsammans ger en helhetsbild av det KRAV-certifierade företaget och ska fånga eventuella brister.   

  Kontrollföretagen är oberoende/fristående företag som en kund måste kunna välja fritt. Däremot kan man inte välja revisor och man har inte samma kontrollant i mer än fyra år. Företagen är ålagda att själva ha interna kalibreringar för sina revisorer samt att delta i kalibreringar som KRAV ordnar minst två gånger per år, för att säkerställa att de olika bolagen kontrollerar på samma sätt. Kontrollföretagens arbete kontrolleras i sin tur av Swedac, Sveriges nationella ackrediteringsorgan.

  Även vi ser att det vore önskvärt att förbättra systemet ytterligare och i KRAVs löpande förbättringsarbete undersöker vi nu möjligheten att få informationen från den offentliga kontrollen per automatik.
  Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.