Till senaste kommentaren

Kan genmanipulerad mat någonsin bli KRAV-märkt?

I dagsläget är GMO ej tillåtet under krav-märkningen, ni skriver så här på er hemsida: "Av bland annat försiktighetsskäl tar ekologiska producenter globalt bestämt avstånd från att använda GMO.".

GMO har odlats storskaligt i över 15 år, över en miljard hektar i areal. Under denna tid har ingen forskning entydigt visat att allvarliga problem, såväl miljörelaterade som hälsorelaterade har uppstått. Detta faller även i linje med EU-kommissionens 10 åriga forskningsrapport om GMO, där de skriver:
"The main conclusion to be drawn from the efforts of more than 130 research projects, covering a period of more than 25 years of research, and involving more than 500 independent research groups, is that biotechnology, and in particular GMOs, are not per se more risky than e.g. conventional plant breeding technologies." (https://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/a_...)

D.v.s på kort sikt ser det ut som det inte finns några ytterligare risker med GMO jämfört med andra förädlingsmetoder. Att det skulle uppträda oväntade konsekvenser efter 25+ år är nog osannolikt, men här tillämpas försiktighetsprincipen.

Så min fråga är hur många år till av forskning anser ni att det behövs innan ni anser att GMO i sig själv inte utgör någon fara? Eller är det inte en fråga om evidens utan någon form av ideologi?

mvh

Kommentarer

 • Hej Fredrik!

  Det finns flera orsaker till att GMO inte är tillåtet i det ekologiska produktionssystemet.
  KRAV accepterar inte användning av GMO därför att:

  • riskerna för spridning i naturen och följderna av spridning är svåra att bedöma,
  • riskerna för utarmning av biologisk mångfald såväl inom arter som vad gäller antal arter är uppenbar,
  • hittillsvarande tillämpningar i lantbruket gynnar ett ensidigt kemikalieberoende brukningssystem och multinationella företag som äger och säljer både utsäde och bekämpningsmedel,
  • eventuella hälsorisker inte är fullständigt klarlagda,
  • och att ekologiskt lantbruk ska vara ett alternativ för konsumenter som efterfrågar en produktion som inte använder GMO.

  Det går att påverka KRAVs regler. Om du vill tycka till om reglerna kring GMO är du välkommen att mejla till regler@krav.se

 • Tack för svar Emma.

  Klumpigt tänkt av mig, ni får ju per definition inte krav-märka produkter som inte följer EU's regelverk kring ekologiska produkter.

  Om jag ställer om frågan som följande; Säg om beslut tas på EU-nivå att GMO får klassas som ekologiska, givet att övriga kriterier uppfylls vid sagda produktion. Skulle ni då på Krav göra en omvärdering?

  Rent principiellt det vill säga. Det finns ju ingen direkt efterfrågan på GMO i Sverige och med tanke på allmänhetens syn på tekniken skulle det nog vara ett dåligt beslut PR-mässigt.

 • Hej igen Fredrik!

  Det är ju en lite hypotetisk fråga, men ifall EU-förordningen ändras på den här punkten i framtiden så ger det skäl för KRAV att kolla igenom anledningen till det och väga in eventuella nya rön kring GMO.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.