Till senaste kommentaren

Kan ekologisk odling föda världen?

Är det inte så att ekologisk odling har lägre avkastning, hur kan man då föda en svältande världsbefolkning med ekologisk mat?
Kommunikatör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!
  Ibland kan man höra att ekologisk produktion ger lägre skördar och därmed ökar svälten i världen. Det är en missuppfattning som grundar sig på att man använder sig av svenska skörderesultat när man jämför ekologisk och konventionell produktion i hela världen.

  Det är visserligen sant att skördarna i ekologisk produktion i Sverige sjunker något när man lägger om från konventionell produktion. Men en mängd studier av övergången till ekologisk produktion i länder som Argentina, Kina, Nepal, Mexiko, Etiopien, Mali och Filippinerna visar i stället på skördeökningar på allt från 50–500 procent.

  Allra bäst visar sig det ekologiska lantbruket vara för människor som lider brist på mat och som bor i områden med utarmade jordar i de fattigaste delarna av världen.

  En sammanställning av studier gjord av forskare på Washington State University visar att ekologisk odling är nyckeln till att föda en växande population på ett hållbart sätt.
  Genomgången av hundratals studier visar att ekologisk odling kan ge tillräckligt hög avkastning, vara lönsam för odlarna, skydda och förbättra miljön och vara säkrare för lantbrukarna som odlar maten.

  Kritiker har länge hävdat att ekologisk odling inte är tillräckligt effektiv, att det kräver mer mark för att odla samma mängd gröda. Studien visar på fall där ekologisk odling kan ge högre avkastning än konventionella odlingsmetoder.

  Detta gäller bland annat vid hård torka där ekologisk odling kan ge högre avkastning på grund av den ekologiskt odlade jordens förmåga att hålla vatten bättre.

  Studien visar också att ekologisk produktion levererar lika eller mer näringsrik mat med mindre eller inga rester av bekämpningsmedel, ger mer ekosystemtjänster och skapar större socialt välmående.

  Sammanfattningen till studien finns här:
  http://www.nature.com/articles/nplants2015221


  Kajsa Onlineredaktör
 • Om man bara ser till grödor och spannmål (crops) hur ser ni på självförsörjande graden i Sverige från svenska ekologiska gårdar? Hur mycket mer hektar behövs för samma avkastning per hektar? Är det möjligt att försörja hela Sverige på bara svenskodlade grödor/spannmål?
 • *ekologiskt svenskodlade grödor/spannmål
 • Hej!
  Vi har inte beräkningar på detta, men enligt forskare är ekologisk produktion en del av lösningen för att kunna försörja världen hållbart.

  Genomgången av hundratals studier visar att ekologisk odling kan ge tillräckligt hög avkastning, vara lönsam för odlarna, skydda och förbättra miljön och vara säkrare för lantbrukarna som odlar maten.

  https://www.krav.se/aktuellt/ekologiskt-nyckel-till-att-foda-varlden-hallbart/
  Kajsa Onlineredaktör
 • Hej
  Finns det någon märkning av livsmedel som tillåter konstgödsel, men kräver bra djurhållning och odling utan bekämpningsmedel? Jag vill gärna äta giftfri mat, men forskningen är inte entydig om det verkligen är bättre med naturgödsel, då borde man väl använda konstgödsel. Ni hänvisar ovan till att i Sverige ger odling utan konstgödsel mindre skörd, men i andra delar av världen ger den större skörd. Varför inte använda konstgödning i Sverige då? I ett annat inlägg om nackdelar med ekologisk odling skriver ni ”Man får också ofta en lägre skörd då man inte använder konstgödsel.”
  Vad är problemet med konstgödsel?
 • Hej Karin!

  Nej det finns ingen livsmedelsmärkning som tillåter konstgödsel. Det gör inte heller KRAV, och det finns flera orsaker till det:
  • Med djurgödsel, kompost och annat organiskt material gödslar man markorganismerna så att jorden blir levande och mullrik. Markorganismerna i sin tur frigör näring som växterna tar upp. Konstgödsel innehåller lättlöslig näring som gödslar växterna direkt och innehåller dessutom bara några få näringsämnen, framför allt kväve, fosfor och kalium. De djur och mikroorganismer som lever i marken och som på olika sätt håller jorden frisk och näringsrik, får inte lika mycket ”mat” som om man gödslar med organiskt material.
  • Produktion av konstgödsel kräver mycket energi och ger stora lustgasutsläpp. Man tar fosfor ur marken vid produktionen, och fosforfyndigheterna är få och håller på att ta slut.
  • Kretsloppet av näring mellan djurhållning och växtodling och mellan stad och land behöver bli mycket bättre - det finns en stor potential särskilt mellan stad och land. Sedan används en väldigt stor andel av svensk åkermark till att producera foder – och foder blir (förutom animalieprodukter) stallgödsel. Vi behöver få naturlig avsättning för stallgödseln och slippa deponera eller elda upp den.
  • Kväve- och fosfor i omlopp i natur/samhälle/produktionssystem är mer än vad planeten tål, enligt studien ”Planetary boundaries” gjord vid Stockholm recilience center.
  Läs mer på KRAVs hemsida: https://www.krav.se/krav-markt/det-har-ar-krav/miljo-och-halsa/ingen-konstgodsel/
  Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.