Till senaste kommentaren

Ingår hygien och livsmedelssäkerhet i kontrollen av KRAVs regler på slakterier?

Om inte varför?

Kommentarer

  • Det är Livsmedelsverket som har ansvar för kontroll av livsmedelssäkerhet och hygien i Sverige. Slakterier med KRAV-certifiering ska precis som alla andra livsmedelsanläggningar följa lagstiftningen gällande livsmedelssäkerhet och hygien.

    Livsmedelverket genomför omfattande kontroll av slakterierna som innefattar bland annat livsmedelssäkerhet och hygien. Dessutom har flera av de större och mellanstora slakterier specifika certifieringar för livsmedelssäkerhet, som exempelvis FSSC 22000.

    KRAV är en certifiering för hållbara och ekologiska livsmedel, detta är fokus i kontrollen. KRAV vill inte öka kontrollbelastningen i livsmedelskedjan med att kontrollera sådant som redan kontrolleras omfattande av offentlig kontroll och andra privata certifieringar.

    Slakterier med KRAV-certifiering ska uppfylla regler om särhållning, spårbarhet och djurhantering och som alla anslutna företag följa KRAVs allmänna verksamhetsregler för ökad hållbarhet och minskad miljöpåverkan, exempelvis miljömärkta rengöringsmedel, förpackningsmaterial och förnybar el.
    Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.