Till senaste kommentaren

Har KRAV missat det som Uppdrag granskning hittat?

Hur kan Uppdrag Granskning hitta så många KRAV-certifierade gårdar som har förläggande, domar eller åtal för djurplågeri och KRAV har inte gjort det?Kommentarer

 • KRAVs analys visar att även kontrollföretagen har funnit avvikelser på dessa gårdar som har åtgärdats, allt enligt certifieringssystemets förfarande och KRAVs regelverk. Gårdar med avvikelser som har upprepats kan också ha fått sina certifikat helt eller delvis tillbakadragna.  Mjölkgården som upptäcktes i maj borde blivit av med certifikatet tidigare. Vi kan konstatera att det finns enstaka fall där kontrollföretag inte alltid fått kännedom om händelser kopplade till en gård. I vissa av dessa fall handlar det om ett enskilt djur och inte systematiska brister i djuromsorgen, och i några fall om brister som pågått under längre tid. Varje misskött djur är allvarligt och något vi ständigt strävar efter att kunna fånga i så tidigt skede som möjligt. Det här arbetar KRAV, kontrollföretagen och myndigheterna med löpande för att de ska upptäckas så snabbt som möjligt. Vår egen analys visar att gårdar med systematiska brister i djurvälfärden har fångats upp av kontrollföretagen. Uppdrag Granskning lyfter även fall där en lantbrukare har blivit åtalad för djurplågeri men friad i tingsrätten. De väljer ändå att i programmet utgå från förundersökningsunderlaget som tingsrätten inte har dömt efter. Det gäller även liknande fall där domsluten inte används utan förundersökningsunderlaget.

  Kommunikatör
 • Hur ska ni förbättra möjligheterna att hitta de fall som ni inte hittat?
 • Hej Per!

  Tillsammans med flera andra i branschen undersöker vi möjligheten att på något praktiskt och frekvent sätt få information från den offentliga kontrollen per automatik. Varje misskött djur är allvarligt och något vi ständigt strävar efter att kunna fånga i ett så tidigt skede som möjligt. KRAV-certifieringen är det bästa vi har för att motverka just detta.

  Diskussionen om kameraövervakning i slakterierna kommer att tas upp i samband med översyn av våra regler, under förutsättningen att detta kan juridiskt genomföras.

  Vänligen,
  Kommunikatör
 • Vad krävs för att ni skall sluta med  att slå er för bröstet! Att KRAV är det bästa vi har är ju direkt sorgligt. Själv har jag tagit ett beslut att helt undvika KRAV tills krav dementerar att man nu och för evigt tar avstånd från dessa företag. Är djurplågeri förenligt? eller inte förenligt?  med er verksamhet?
  Mvh Fredrik
 • Djurplågeri är givetvis inte acceptabelt. Det är upprörande, och vi kommer att diskutera både om vi behöver göra regeländringar och om det finns andra åtgärder som gör att vi kan minimera risken för att sådant händer.
  Kommunikatör
 • Vi  konsumenter har en röst   Djuren har ingen
 • Har reglerna förändras än? På vilket sätt isf? Jag tycker inte att det är värt att betala mer för något som inte fungerar.
  Mvh
  Annette
  Annette
 • Efter att ha sett uppdrag gransknings program framstår ni (Krav) som rena bedrägeri organisationen och vill inte ta ansvar för vad om sker. Mitt förtroende för er är helt spolierat. Fy f-n.
  Pär
 • Hej!
  Jag såg Uppdrag Granskning igår och det var så sorgligt att se.
  Det framkom tydligt i programmet att bonden själv ska rapportera missförhållanden till kontrollföretagen, vilket säger sig självt att man inte gör.

  Har ni ändrat detta arbetsätt? Kontrollerar ni alla gårdar ORDENTLIGT som ni certifierar?

  KRAV står ju för att ni ska kolla upp om gårdarna är bra - det är ert enda jobb - ni MÅSTE VETA att en gård är bra. Det är hela ert uppdrag som NI skapat.

  Gör ni det?
  Åk ut själva o titta på gårdarna bara?
  Om inte kontrollföretagen lyckas så har dom ju misskött sitt uppdrag, då kan ni väl avsluta samarbetet med dom?

  1+1=2 är lika sant som att
  KRAV=hela idén står för att ni ska VETA vad ni certifierar och det
  BETALAR, vi - kunden - för.

  Svara gärna med tydlighet om hur ni kontrollerar gårdar nu så att ni VET att djuren mår bra där.
  Fredrika
 • Hej!  

  För KRAV är varje misskött djur ett misslyckande. Djurvälfärd är ett av de områden där KRAV går längre än både svensk lagstiftning och EU:s ekologiska regler. Oberoende kontrollföretag kontrollerar djurgårdar minst en gång per år för att se att de följer reglerna. Att KRAVs regler ställer krav på bonden om att anmäla avvikelser är bara ett av flera verktyg som ska säkerställa att certifieringen fångar upp brister hos det KRAV-certifierade företaget. Det är rutin i KRAV-kontrollen att titta på all relevant dokumentation som finns, bland annat kontrollrapporter från offentlig kontroll och anmärkningar från slakten.

  Vi förstår att många blev upprörda efter att ha sett reprisen av UG:s program. Vi tycker också att det var hemskt att återigen se de misskötta djuren. Varje misskött djur är allvarligt och något som inte borde få förekomma, vi strävar därför ständigt efter att det inte ska ske och fånga upp eventuella avvikelser i ett så tidigt skede som möjligt.

  I programmen i januari hänvisade UG till en lista med gårdar som enligt UG bestod av aktiva KRAV-certifierade djurgårdar som hade fått förelägganden enligt djurskyddslagen av en länsstyrelse och/eller blivit åtalsanmälda eller dömda för djurplågeri eller annat brott mot djurskyddslagen. Men dessa problem som hade uppstått på djurgårdarna hade redan åtgärdats av kontrollföretagen genom avvikelser som rättats till eller genom att de KRAV-certifierade djurbönderna fått sina certifikat för djurhållning tillbakadragna eller genom att de stängts av.

  KRAV-certifierade gårdar med djurhållning kontrolleras av ackrediterade och oberoende certifieringsföretag så ofta som en till två gånger per år, vilket kan jämföras med de planerade offentliga kontroller av djurskyddet som Länsstyrelserna genomför ungefär vart tionde år. Meningen med KRAVs täta kontroller är att verifiera att reglerna följs, att gårdarna hela tiden ska bli bättre, och att avvikelser ska fångas upp och korrigeras tidigt och förebyggas. Därutöver kontrolleras KRAV-certifierade verksamheter av kommuner, länsstyrelser och av Livsmedelsverket mot gällande lagstiftning.

  Djur ska naturligtvis inte fara illa, det är grunden i KRAVs regler. KRAV-certifierade lantbrukare är överlag väldigt måna om sina djur och de absolut flesta, 99,5 % uppfyller våra mycket tuffa regler. Endast 0,5 procent av alla 2 300 aktiva KRAV-certifierade djurgårdar har de tre senaste åren fått ett föreläggande från den offentliga kontrollen. Om man fortsätter att handla KRAV-märkt stöttar man alla KRAV-certifierade företag som sköter sig och frivilligt har valt att följa hårdare regler för en mer hållbar livsmedelsproduktion. Dessa är den stora majoriteten.

  Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra alla aspekter av våra regelverk. Vi har också vidtagit en rad åtgärder för att ytterligare minska risken för brister i djuromsorgen på KRAV-certifierade djurgårdar:
  • Vi har inlett en utredning om vi ska ändra vårt regelverk när det gäller hur avvikelser från reglerna ska bedömas.  
  • I mars 2021 hade KRAV ett möte med alla kontrollföretag, en så kallad kalibrering, med särskilt fokus på djuromsorg och sanktioner vid brister på djurgårdar. Syftet med mötet var att se till att kontrollföretagen bedömer hur företagen följer KRAVs regler på samma och rätt sätt.  
  • Vi utvecklar för närvarande verktyg som ska ytterligare minska risken för brister i kontrollföretagens kontroller.  
  • Vi har tydliggjort på hitta.krav.se att det är certifikaten som är det juridiska dokumentet som anger om och under vilken period ett företag är godkänt och KRAV-certifierat.  
  • KRAV arbetar på att finna ett praktiskt och frekvent sätt att få information från den offentliga kontrollen per automatik för att snabbare upptäcka när ett problem har uppstått på en djurgård.  
  Läs gärna mer här: https://www.krav.se/aktuellt/uppdrag-granskning/

  Vänligen,
  Kommunikatör
 • Hej!
  Jag såg Uppdrag gransknings program om Krav-märkta gårdar/djurhållare i förrgår och känner mig lurad. KRAV-märket är ingen garanti för att djuren behandlas väl och värdigt. Jag vill veta vad ni tänker göra för att förbättra deras situation. Ni är djurens förlängda arm och kan föra deras talan när djurhållaren inte håller sig till reglerna. Att dessutom Arla som är en av era stora medlemmar har uppmanat Krav-märkta gårdar/djurhållare att ringa polisen när Uppdrag granskning kommer för att ställa frågor är fruktansvärt illa, de borde skämmas. Vad gör ni åt det? Ni borde har tillräckligt med muskler för att gå till botten med hur era medlemmar beter sig, åtminstone för djurens skull, för vi konsumenter har möjligheten att välja, vilket inte djuren har. Tills jag vet hur er åtgärdsplan ser ut och får indikationer på att ni kommit tillrätta med problemet väljer jag att undvika Krav-märkta produkter eftersom det inte går att lita på leverantören. Jag uppskattar däremot Uppdrag gransknings arbete i detta och ser fram emot att följa hur det går i fortsättningen.

  Mvh Gunilla
  Gunilla Lagergren
 • Hej Gunilla,

  Vi är ledsna över att du känner dig lurad. Vi vill absolut inte att djur ska fara illa och strävar hela tiden efter att det inte ska kunna hända. KRAVs regelverk ställer höga krav på djurens välfärd.

  Här kan du läsa mer om vilka åtgärdar KRAV vidtagit:
  https://www.krav.se/aktuellt/uppdrag-granskning/#nu

  Vänliga hälsningar,
  Sanna
  Sanna

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.