Till senaste kommentaren

Hur går det till vid transport och slakt av KRAV-märkt kyckling?

Är förhållandena i slakteriet annorlunda vid transport och
slakt av KRAV-kycklingar, jämfört med konventionell slakt? Alltså; går slakten till på något annat sätt vid KRAV-godkänd slakt?

Kommentarer

 • I dag finns det endast ett slakteri som hanterar all KRAV-märkt kyckling. Den har så kallad manuell hantering.

  Enligt KRAVs regler (K) ska hanteringen ske enligt följande:
  Insamling och placering av fjäderfän i transportmoduler inför slakt ska göras av erfarna personer, eller under handledning av erfarna personer. Vid manuell insamling ska slaktkycklingar samlas enskilt genom att lyftas i kroppen runt vingarna och bäras samt hanteras upprätt. (K) De ska samlas in under lugna förhållanden, och hanteras varsamt för att undvika skador. (SL)
  Slakteriet ska alltid kunna beskriva hur kycklingarna hanteras vid insamling. (K)

  För själva transporten finns också särskilda regler inom KRAV:
  • Fordonet ska ha fullgod ventilation så att klimatet är bra för djuren (K).
  • Chauffören ska köra lugnt (K).
  • Transportören ska ha kännedom om KRAVs regler (K).
  • Slakteriets certifieringsorgan ska vid behov få inspektera djurtransporten, närvara vid lastning och avlastning, samt ta del av relevanta dokument (till exempel kompetensbevis) (K).
  Ovanstående ska säkerställas genom slakteriets egna rutiner för anställda chaufförer, genom transportavtal med externa åkare eller överenskommelser med producenter då de transporterar djuren själva. (K)

  Om du vill veta med om regler som gäller för KRAV-certifierat slakteri kan du läsa mer här: https://www.krav.se/regler/kravs-regler-2019-2020/10-slakt/

  Det är också på grund av bland annat dessa regler som KRAV-kyckling kostar mer. När man köper billiga livsmedel bör man fråga sig vem som får betala. När du köper KRAV, betalar du extra för bättre djurvälfärd, att bonden får betalt för sitt arbete eller inte utsätts för kemiska bekämpningsmedel och att naturen inte påverkas negativt.

  Här kan du också läsa mer om Reko-konceptet http://www.reko.nu/ och Bosarp-konceptet https://www.kronfagel.se/sortiment/ekologisk-bosarpkyckling/bosarpkyckling som har KRAV-certifierad kyckling.

  Ellen
 • Beskriv hur slakten gå till - hur ser processen ut där kycklingarna dödas? Det fattas information på hemsidan om den delen i slakten.
 • Hej Lars,


  De metoder som är tillåtna för bedövning och avlivning av kyckling (och andra fjäderfän som värphöns) är detsamma som gäller enligt svensk lagstiftning. Det som står i KRAVs regler kapitel 10 gäller utöver svensk lagstiftning.
  I KRAVs regler står bland annat att kycklingar och andra fjäderfän alltid ska slaktas samma dag som de kommer till slakterier. (K)

  Ett KRAV-certifierat slakteri ska också ha ett systematiskt förebyggande djurskyddsarbete för samtliga djur på slakteriet, man ska minimera stress för djuren och all hantering i samband med slakt ska ske under lugna och värdiga former med ett minimum av fysiska och psykiska påfrestningar för djuret. Man ska till exempel utnyttja djurens naturliga beteende för att driva dem och inte blanda etablerade djurgrupper med främmande djur. Elektriska pådrivare eller andra former av hård drivning är inte tillåtet. Det är också viktigt att djuren är sysselsatta. (K)

  De metoder som är vanligast vid slakt av kycklingar/höns i Sverige kan du läsa mer om på Jordbruksverkets sida om slakt: https://jordbruksverket.se/djur/lantbruksdjur/fjaderfan/slakt-avlivning-och-hantering-av-doda-fjaderfan

  REKO beskriver också hur slakten går till på deras hemsida: (klicka på ”hur går slakten till?”) http://www.reko.nu/#fragor


  Vänligen,
  Kommunikatör

  Kommunikatör
 • När kycklingen är slaktad och blivit till en produkt, hur transporteras köttet vidare då?
  Ebba
 • Hej Ebba!

  Det finns inga regler kring hur transporten av varor/färdiga produkter ska ske inom KRAVs regelverk. KRAV har regler för sparsamt körsätt, men dessa gäller endast de som arbetar inom verksamheten och inte inköpta transporttjänster.

  Vänliga,
  Ellen
  Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.