Till senaste kommentaren

Går det inte att lita på KRAV-märket??

Jag är så besviken!
Jag har i år, som många andra, fått problem med tomatplantor som förtvinat och skrumpnat ihop och jag har som många andra använt KRAV-märkta flytande gödselprodukter. Kontrollerar ni inte varorna ordentligt? Går det inte att lita på KRAV-märket längre??

I 15 års tid har vi i familjen köpt KRAV-märkt mat och annat (ex. jord och gödsel) i tron att vi gör något bra för djuren, miljön, klimatet och vår egen hälsa. Lågt räknat har har vår satsning på KRAV-märkt kostat också 2000kr/månad extra. Lågt räknat igen så blir det 360.000 kr över tid. Vi hade kunnat använda de pengarna till mycket annat!

I samband med denna gödselskandal, som odlaren Lena Israelsson hjälper oss alla att driva, har jag inte hört något uttalande från KRAV. Vad har gått fel? Vilka ursäkter har ni? Vilka åtgärder gör ni för att märkningen ska vara att lita på?
Jag är så besviken!!!

Kommentarer

 • Hej Ann och tack för din fråga!

  Du har helt rätt, det är oacceptabelt med bekämpningsmedel i växtnäring godkänd för KRAV-certifierad odling. Vi tar det här på allra största allvar och började genast utreda detta så fort vi fick signaler om misstankarna. Analysarbetet har pågått under sommaren och nu är i princip alla tester klara.

  Resultaten visar att det finns rester av persistenta bekämpningsmedel (sådana som bryts ner långsamt) i vissa växtnäringsprodukter, men inte i alla. De nivåer av kemikalierester som finns ligger under de värden som är tillåtna i livsmedel för människor och djur. Det vi inte vet är vid vilka nivåer som växter påverkas, och om det finns andra faktorer som har medverkat till problemen med grönsaksplantorna.

  De bekämpningsmedel som det handlar om är tillåtna av Kemikalieinspektionen att använda i konventionell odling, och bedöms inte vara skadliga för djur och människor. Enligt EU-förordningen och även enligt KRAVs regler är det tillåtet att använda konventionella växtrester och biprodukter från livsmedelsindustrin som substrat i växtnäring godkänd att använda i ekologisk odling. Skälet till detta är att det är viktigt med ett kretslopp av näringsämnen som går tillbaka till jorden, och att man måste kunna tillgodose det ekologiska lantbruket med tillräcklig näring. En nackdel med denna cirkulation av växtnäring är dock att det saknas bestämmelser i KRAVs och EUs regler för ekologisk produktion om vilka restsubstanser som får finnas i de konventionella substraten.

  Vi har löpande uppdaterat informationen om detta på vår hemsida, där du kan läsa mer om detta. Länk: https://www.krav.se/aktuellt/problem-med-krav-markt-vaxtnaring/

  Tveka inte att återkomma om du har ytterligare frågor!

  Vänligen,
  Hanna
  Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.