Förekommer fusk?

Jag undrar om det är vanligt att det fuskas med KRAV-märkta produkter?

Kommunikatör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!
  Nej, det är mycket ovanligt att det förekommer fusk, och det upptäcks vid kontrollerna.

  Den årliga kontrollen täcker in alla delar i produktionen. För ett lantbruk blir det från odlingen, till exempel vilken gödsel som har använts, till skötsel av djur och stallmiljö.

  Det är både en fysisk besiktning och en kontroll av skriftlig dokumentation (bokföring, analyser, intyg, stalljournal, miljöhusesyn). Alla KRAV-certifierade företag får minst ett besök per år som kan vara antingen anmält eller oanmält. Ytterligare kontroller kan göras om revisorn bedömer att fler kontroller behövs för att vara säker på att företaget uppfyller KRAVs regler.

  Att företag får mindre avvikelser vid kontrollen är inte helt ovanligt, men större avvikelser eller fusk är väldigt ovanligt och avslöjas vid kontrollerna. Mellan kontrollerna kan anmälan på att reglerna inte följts också komma in från företagen själva, anställda, kunder eller grannar.

  Läs mer om vad som händer när KRAVs regler inte följs:
  https://www.krav.se/krav-markt/kontroll-av-krav-markt/ 

  Kajsa Örjavik Onlineredaktör
 • Att det inte alls upptäcks vid kontrollerna har vi ju sett exempel på de senaste dagarna rörande det omfattande fusket från 2 Stockholmsföretag. Det anges i tidningsartiklar att det framkommit att man sålt vidare mer Kravmärkt kött än man köpt in...
  Borde vara enkelt att kontrollera. Ändå har det inte upptäckts i Krav:s kontrollprogram!

 • Hej!

  Ja, det skulle förmodligen ha upptäckts vid kontrollen. Eftersom certifieringsorganen tittar både på produktionen och dokumentationen, hur mycket som köps in och hur mycket som säljs, skulle ett sådant här fusk vara svårt att dölja. MEN, enligt de uppgifter vi har idag skedde det misstänkta brottet i en period mellan kontrollerna i slutet av 2015. Företaget Gotland K&D blev KRAV-certifierat för förädling i juli 2015 och den årliga kontrollen skulle ha utförts ett år senare, i juli 2016. Tack vare tips till myndigheterna uppdagades det misstänkta fusket innan detta. Just nu pågår utredning både av oss och av myndigheterna.

  Att dessa två företag misstänks för att de har begått brott betyder inte att övriga KRAV-certifierade företag missköter sig. Alla KRAV-certifierade företag får årliga noggranna kontroller av ett certifieringsorgan.

  Läs gärna mer om hur kontrollen av KRAV-märkta produkter går till:
  https://www.krav.se/krav-markt/kontroll-av-krav-markt/ 

  Kajsa Örjavik Onlineredaktör
 • Det visar ju bara att det är för få kontroller i så fall...
  Du skriver Kajsa, att kontrollen skulle ha utförts ett år efter certifieringen. Är inte det lite lång tid till en första kontroll av ett nytt företag ? Och vet även företaget om att fösta kontroll sker först om ett år ? Borde det inte vara så att det inte är fastställt annat än ett minimum för antal kontroller /år. Så att företaget inte vet om det blir någon ytterligare kontroll när man haft en kontroll under året.

 • Hej Ulla!
  Vid den allra första kontrollen undersöker revisorn att företaget har förstått reglerna och klarar att följa dem.Det handlar bland annat om att se till att rutiner har upprättats, att lokaler och utrymmen är godkända och att särhållningen fungerar.

  Därefter kommer revisorn tillbaka på MINST en kontroll per år. Kontrollen ska i möjligaste mån ske vid en kritisk tidpunkt i produktionen, exempelvis under betesperioden om det är en mjölkgård.

  Enligt KRAVs regler ska dessutom 10 procent av alla som är KRAV-certifierade få ett oannonserat kontrollbesök. 10 procent ska också få en extra kontroll då revisorn exempelvis tittar på en specifik riskfaktor i produktionen.

  Så nej, företaget vet inte säkert när revisorn kommer nästa gång och det behöver inte gå exakt ett år.

  Kajsa Örjavik Onlineredaktör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.