Förekommer fusk?

Jag undrar om det är vanligt att det fuskas med KRAV-märkta produkter?

Kommunikatör

Kommentarer

 • Hej!
  Nej, det är mycket ovanligt att det förekommer fusk, och det upptäcks vid kontrollerna.

  Den årliga kontrollen täcker in alla delar i produktionen. För ett lantbruk blir det från odlingen, till exempel vilken gödsel som har använts, till skötsel av djur och stallmiljö.

  Det är både en fysisk besiktning och en kontroll av skriftlig dokumentation (bokföring, analyser, intyg, stalljournal, miljöhusesyn). Alla KRAV-certifierade företag får minst ett besök per år som kan vara antingen anmält eller oanmält. Ytterligare kontroller kan göras om revisorn bedömer att fler kontroller behövs för att vara säker på att företaget uppfyller KRAVs regler.

  Att företag får mindre avvikelser vid kontrollen är inte helt ovanligt, men större avvikelser eller fusk är väldigt ovanligt och avslöjas vid kontrollerna. Mellan kontrollerna kan anmälan på att reglerna inte följts också komma in från företagen själva, anställda, kunder eller grannar.

  Läs mer om vad som händer när KRAVs regler inte följs:
  https://www.krav.se/krav-markt/kontroll-av-krav-markt/ 

  Kajsa Onlineredaktör
 • Att det inte alls upptäcks vid kontrollerna har vi ju sett exempel på de senaste dagarna rörande det omfattande fusket från 2 Stockholmsföretag. Det anges i tidningsartiklar att det framkommit att man sålt vidare mer Kravmärkt kött än man köpt in...
  Borde vara enkelt att kontrollera. Ändå har det inte upptäckts i Krav:s kontrollprogram!

 • Hej!

  Ja, det skulle förmodligen ha upptäckts vid kontrollen. Eftersom certifieringsorganen tittar både på produktionen och dokumentationen, hur mycket som köps in och hur mycket som säljs, skulle ett sådant här fusk vara svårt att dölja. MEN, enligt de uppgifter vi har idag skedde det misstänkta brottet i en period mellan kontrollerna i slutet av 2015. Företaget Gotland K&D blev KRAV-certifierat för förädling i juli 2015 och den årliga kontrollen skulle ha utförts ett år senare, i juli 2016. Tack vare tips till myndigheterna uppdagades det misstänkta fusket innan detta. Just nu pågår utredning både av oss och av myndigheterna.

  Att dessa två företag misstänks för att de har begått brott betyder inte att övriga KRAV-certifierade företag missköter sig. Alla KRAV-certifierade företag får årliga noggranna kontroller av ett certifieringsorgan.

  Läs gärna mer om hur kontrollen av KRAV-märkta produkter går till:
  https://www.krav.se/krav-markt/kontroll-av-krav-markt/ 

  Kajsa Onlineredaktör
 • Det visar ju bara att det är för få kontroller i så fall...
  Du skriver Kajsa, att kontrollen skulle ha utförts ett år efter certifieringen. Är inte det lite lång tid till en första kontroll av ett nytt företag ? Och vet även företaget om att fösta kontroll sker först om ett år ? Borde det inte vara så att det inte är fastställt annat än ett minimum för antal kontroller /år. Så att företaget inte vet om det blir någon ytterligare kontroll när man haft en kontroll under året.

 • Hej Ulla!
  Vid den allra första kontrollen undersöker revisorn att företaget har förstått reglerna och klarar att följa dem.Det handlar bland annat om att se till att rutiner har upprättats, att lokaler och utrymmen är godkända och att särhållningen fungerar.

  Därefter kommer revisorn tillbaka på MINST en kontroll per år. Kontrollen ska i möjligaste mån ske vid en kritisk tidpunkt i produktionen, exempelvis under betesperioden om det är en mjölkgård.

  Enligt KRAVs regler ska dessutom 10 procent av alla som är KRAV-certifierade få ett oannonserat kontrollbesök. 10 procent ska också få en extra kontroll då revisorn exempelvis tittar på en specifik riskfaktor i produktionen.

  Så nej, företaget vet inte säkert när revisorn kommer nästa gång och det behöver inte gå exakt ett år.

  Kajsa Onlineredaktör
 • Att sånt här förekommer gör en mörkrädd och gör en så förbannad. Det handlar inte om KRAV märkt.
  Djuren vet inte om att dom är KRAV märkta.
  Om statliga stöd ska styra till att djuren mår dåligt så stoppa statligt stöd


 • Hej Marie-Louise. Det som visas är helt fruktansvärt, oacceptabelt och strider mot djurskyddslagen. Så snart vi fick information om det smygfilmade materialet från Djurrättsalliansen som TV 4 visade hade vi möte med kontrollföretaget, och de drog omedelbart tillbaka KRAV-certifikatet. Det är ett litet slakteri och väldigt få KRAV-certifierade djur slaktas där årligen. Men det är helt oacceptabelt oavsett vilka djur det handlar om. Inga djur ska hanteras på detta sätt. Djurvälfärd är mycket viktigt för KRAV.  

  Det är tydligt att slakteriföretaget har fört all kontroll bakom ljuset. Så sent som den 17 december 2020 gjorde kontrollföretaget kontroll på plats och inga brister noterades avseende reglerna för slakt. De senaste åren har slakteriet fått några mindre avvikelser men inget kopplat till den misskötsel som ses på filmerna. Även livsmedelsverkets veterinär på slakteriet eller djurskyddskontrollerna från länsstyrelsen har inte haft några större anmärkningar de senaste åren.
  Kommunikatör
 • Ja,
  jag var kritisk redan för flera år sedan som synes ovan...
  Bara 10 % oanmälda besök!
  Det här med kontrollerna verkar generellt mest röra sig om administrativa frågor eftersom det är revisorer som kontrollerar. De har väl ingen utbildning i omvårdnad av djur ?
  Fast en sån sak som att det ser riktigt ingrott skitigt ut också i det senaste aktuella slakteriet kanske en revisor borde klara av att avgöra.
  Det skall bli intressant att se er utvärdering -utredning av kontrollerna i det aktuella fallet nu i Skåne. Det gjordes ju nyligen en kontroll där. Man frågar sig ju hur det protokollet ser ut ?
  Hur länge har företaget varit KRAV-märkt och har det gjorts något oanmält besök någonsin?
 • Kontrollanten kan komma till ett slakteri med kort varsel, men kan inte gå in utan att anmäla sig av livsmedelssäkerhetsskäl.
  En revisor ska kontrollera djuromsorgen och vara kunnig i detta.
  Kommunikatör
 • "En revisor ska kontrollera djuromsorgen och vara kunnig i detta"
  ?? Och vad innebär att vara kunnig ? Utbildning???? Eller är det upp till certifierings/kontrollföretaget att intyg att deras personal är "kunnig"?
  Och hur fungerar det, är personalen/kontrollanterna alltid anställda av företaget eller förekommer det underkonsulter ?
  Ja upprepar också frågan från ovan ; Hur länge har företaget varit KRAV-märkt och har det gjorts något oanmält besök någonsin? Eller är det ingen om vet det...

 • Hej Ulla! Vilken utbildning en KRAV-kontrollant som lägst måste ha regleras i våra regler i kap 18.3, du kan läsa mer om det HÄR Förutom en grundutbildning ska kontrollanten även ha en relevant, aktuell och djup kunskap inom de regelområden kontrollanten genomför kontroll.

  På detta slakteri har det gjorts 8 kontroller varav 3 oanmälda de senaste fyra åren då det har funnits mindre brister, men ej så allvarliga som nu framgår. Hade sådana brister upptäckts så hade certifikat dragits tidigare.

  Slakteriet har varit certifierat sedan runt 2010 men har nu fått sitt KRAV-certifikat tillbakadraget.

  Vänligen,
  Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.