Till senaste kommentaren

Regler kring maskinparken för KRAV-bönder i Sverige?

Hej!

Vi var några stycken som kom att prata om ARLA runt middagsbordet i går kväll. Det verkar som att mjölkbönderna i Sverige är lite irriterade på att de inte får skälig betalning för allt slit och jobb de har med att producera sin mjölk till ARLA.

Efter att detta hade konstaterats kom resonemanget in på hur mjölkproduktionen fungerar i Sverige. Någon påstod att i princip all mjölk som produceras i Sverige levereras till ARLA. Kan det verkligen vara så? Förr i tiden fanns det ju mejerier runt om i hela Sverige. Har dessa upphört numera?

Den mjölk som finns att köpa på Lidl var väl från början producerad i Tyskland efter vad vi trodde. Men nu säger de att de har svensk mjölk i sitt sortiment. Stämmer det? Varför är inte deras mjölk Krav-märkt?

En annan intressant fråga kom också upp i kvällens diskussion, nämligen om nu alla kriterier för att få bli godkänd som Krav-bonde är uppfyllda enligt konstens alla regler, hur kommer det sig att det inte redovisas något om den maskinutrustning som används i ett svenskt lantbruk? Eller finns det även Krav-krav på den delen? Intressant att få veta det i så fall.

Kan man som godkänd Krav-bonde uppfylla alla krav, men samtidigt sitta och köra en gammal traktor som spyr ut avgaser och som drivs på diesel och andra miljöfarliga ämnen? Avgaser och gifter sprids ju i luften och hamnar oavkortat i jorden till slut.

Vad finns det för krav på att maskinparken också håller en viss standard som inte äventyrar själva jordens välmåga?

Det skulle vara intressant att få höra vad som gäller i dessa frågor.

Tacksam för svar!

Med vänliga hälsningar

Håkan Wiklund

Kommentarer

 • Hej Håkan!

  Det finns fortfarande många mindre mejerier runtom i Sverige. Nära 20 av de svenska mejerierna är KRAV-certifierade och producerar alltså KRAV-märkta mejerivaror. Vi har ingen förteckning över det totala antalet mejerier i hela landet, den som bäst kan besvara den frågan är nog branschorganisationen LRF mjölk: http://www.lrf.se/mjolk

  Lidl säljer svenskproducerad KRAV-märkt mjölk under det egna varumärket Ängens. Om du har fler frågor eller synpunkter på deras sortiment, hör av dig till Lidl direkt: https://ssl.lidl.se/sv/online-service.htm

  När det gäller dina frågor om maskinparken har KRAV inte regler om vilka maskiner som får användas. Däremot har vi regler som syftar till att minska behovet av fossil energi i det ekologiska jordbruket, bland annat att personalen ska utbildas i sparsamt körsätt. Utbildning är en liten investering jämfört med nya maskiner och ger resultat direkt oavsett ålder på traktorer med mera. En allmän regel om att minska användningen av fossil energi ger mer flexibilitet än detaljerade krav på traktorer som blir väldigt komplicerat.

  Några regler som gäller för alla som är KRAV-anslutna är att verksamhetsutövaren ska:

  • Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Förbättringar ska identifieras och åtgärdas.
  • Ska se till att alla som kör ett arbetsfordon mer än 80 timmar per år utbildas i sparsamt körsätt.
  • Köpa in 100 procent förnybar el.
  • Minska energianvändningen och användningen av fossila bränslen och kunna redogöra för sina åtgärder.

  Särskilt för lantbrukaren gäller att hen ska:

  • Göra en noggrann kartläggning av energianvändningen och göra gårdsspecifika åtgärdsförslag för att förbättra energieffektiviteten. I det ingår att beräkna jordbrukets direkta energianvändning uppdelat på elenergi, dieselolja, och andra drivmedel och bränslen. (Gäller för lantbruk med en årlig energianvändning på mer än 500 000 kWh eller fler än 100 djur.)


Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.