Till senaste kommentaren

följdfråga, Får mjöllkkor sojabaserat foder?

Hej!
Jag har läst svaret på frågan om mjölkkor får sojabaserat foder som finns under Vanliga frågor på KRAV:s hemsida och har nu följdfrågor:
-Hur mycket sojafoder används inom KRAV-certifierad mjölk- och köttproduktion i Sverige?
-Från vilka länder importeras soja till KRAV-certifierade mjölk- och köttproduktion i Sverge?
-På vilka grunder har KRAV beslutat att soja till KRAV-certifierad produktion inte får komma från mark som nyodlats under de senaste fem åren? Varför är gränsen satt till just 5 år?  
-Hur motiverar KRAV att soja alls tillåts inom KRAV-certifierad djurhållning när
KRAV eftersträvar att djurfoder ska produceras på den egna gården - och inte minst med tanke på risken att GMO-soja kommer med i fodret av misstag, avverkning av regnskog, med flera orosmoment vad gäller odling av soja?
nils-erik norrby Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Nils-Erik!

  Hur mycket soja som får ingå i kraftfodret har KRAV inga regler för. Vi hänvisar dig till foderföretagen om hur blandningarna ser ut och vad som är vanligt.

  När det gäller vilka länder sojan importeras från: de två största foderföretagen i Sverige, Svenska Foder och Lantmännen, importerar KRAV-certifierad soja från Kina och Kazakstan - inte från Brasilien.

  Gränsen 5 år är satt för att man behöver ett tidsintervall som är överblickbart och går att kontrollera.

  Mjölkkor har behov av högvärdigt protein för att de ska må bra och kunna producera mjölk. Soja innehåller sådant protein. Det går också att använda andra baljväxter som odlas i Sverige och en utveckling pågår inom det området. Det ser vi positivt på.
  Under de månader när korna mjölkar som mest, ska de få minst
  50% grovfoder. Resten får vara kraftfoder som till allra största delen består
  av spannmål (korn eller havre). Till högmjölkande kor kan en mindre del
  ekologisk soja ingå i fodret. Den soja som används i KRAV-certifierad djurhållning kommer inte från
  områden där regnskog avverkas (se svar ovan). KRAV har också stränga regler för
  att förhindra att GMO kommer med i importerat foder, och har risklistor för
  grödor där det finns extra hög risk för inblandning av GMO, t ex soja. Vid import av soja kräver KRAV provtagning av varje parti.  Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.