Till senaste kommentaren

Får mjölkkorna sojabaserat foder?

Kan den KRAV-märkta mjölken komma från kor som utfordras (under mjölkningsperioderna och/eller däremellan) med sojabaserat foder?

Christina Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Christina!
  Foder till djur inom KRAV-certifierad produktion ska till högsta möjliga grad vara producerat på den egna gården, eller i samverkan med en eller flera andra KRAV-certifierade gårdar i närområdet. Självförsörjningsgraden beror på djurslag. För mjölkkor gäller att minst 60 procent ska komma från egna gården eller i samverkan med andra KRAV-gårdar och vara grovfoder (=stråfoder, dvs bete, hö eller ensilage) - utom under 3 månader när korna mjölkar som mest, då det ska vara minst 50% grovfoder. Resten får vara kraftfoder som till allra största delen består av spannmål (korn eller havre). Till högmjölkande kor kan en mindre del ekologisk soja ingå i fodret, men man kan inte säga att det är ”sojabaserat”.

  Om KRAV-bonden köper soja måste det vara KRAV-certifierat, vilket betyder att det måste uppfylla en rad tilläggskrav (utöver vad som gäller foder producerat i Sverige).

  Tilläggskraven för soja handlar om:
  1. GMO - Inga importerade KRAV-godkända produkter får innehålla GMO. För grödor som bedöms som riskgrödor krävs analys av varje parti, och dit hör soja.
  2. Socialt ansvar - Detta rör mänskliga rättigheter, bl a förbud mot slavarbete och barnarbete där sojan produceras.
  3. Skydda naturen - Områden med naturliga ekosystem som har högt skyddsvärde får inte odlas upp. Odlare av soja - och andra grödor där KRAV bedömer att det är hög risk för exploatering av naturmark – måste bevisa att det inte skett någon nyodling under de senaste 5 åren.

  De som importerar soja och andra produkter som ska KRAV-märkas måste kunna visa att tilläggskraven uppfylls och det kan ske på flera sätt. Antingen kan man använda en certifiering som uppfyller KRAVs regler, t ex UTZ, Fairtrade eller RSPO. Eller så kan man anlita en fristående person som har revisors kompetens inom ekologisk produktion. KRAV har avtal med cirka 40 utländska kontrollorgan som har åtagit sig att hålla sig uppdaterade om KRAVs regler. Den importerade produkten - soja i det här fallet - måste också alltid ha ett certifikat från leverantören som visar att den uppfyller EUs förordning för ekologisk produktion, som är en miniminivå för alla ekologiska livsmedel och foder inom EU.
  Kommunikatör
 • Tack för ett tydligt och detaljerat svar som helt besvarade min fråga.
  Christina

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.