Till senaste kommentaren

Får hönor tillgång till dagsljus?

Hej!

Jag undrar om hönor inom KRAV-märkt äggproduktion får tillgång till dagsljus?

Jag undrar även om kycklingar, som såsmåmingom blir värphönor inom KRAV-märkt produktion, får möjlighet att växa upp under KRAV-märkta förhållanden? Alltså är det garanterat att hönor inom KRAV-märkt produktion också fått en dräglig uppväxt?

Vänliga hälsningar,
Johanna

Kommentarer

 • Hej Johanna, tack för dina frågor.
  Hönor i KRAV-märkt produktion måste ges möjlighet att vistas utomhus, dvs. ha tillgång till dagsljus. Läs mer om det här: https://www.krav.se/krav-markt/det-har-ar-krav/djurvalfard/

  Grunden i ekologisk produktion är att alla djur ska vara ekologiskt uppfödda. Detta gäller även för unghöns som ska bli ekologiska värphönor. Men om producenten kan visa att det inte finns ekologiska djur att tillgå i tillräcklig mängd får de köpa unghöns som inte är ekologiskt uppfödda. Det här undantaget finns eftersom den ekologiska värphönsproduktionen begränsats av att det inte finns tillräckligt med ekologiska unghöns att köpa in. Unghönsen ska födas upp enligtKRAVs regler för foder och behandling med medicin, men i övrigt är de uppväxta under konventionella förhållanden fram till att de är maximalt 18 veckor.

  Det här undantaget håller på att fasas ut och ska vara borta från år 2021, då även unghönsen ska födas upp helt efter KRAVs regler och till exempel ha samma krav på dagsljus och utevistelse.

  Du kan läsa mer om regler för unghönsen här: https://www.krav.se/regler/kravs-regler-2019-2020/5-djurhallning/5-5-fjaderfan/5-5-2-inkop-av-djur/#5-5-2-1-inkop-av-unghons-till-varphonsbesattning
  Du kan också läsa mer på Jordbruksverket: https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/djurhallning/fjaderfan.4.1cb85c4511eca55276c8000827.html

  Att det ibland finns undantag inom eko beror framförallt på att ekologisk produktion fortfarande bara är en liten del av hela livsmedelsproduktionen. Den ekologiska produktionen är därför under konstant utveckling och eventuella undantag fasas ut när det är möjligt. Oftast hänger det ihop med att allt fler väljer att producera ekologiskt, vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar.

  Allt gott/
  Kristin
  Konsumentinformatör
 • Hej Kristin!

  Jag hittade inget svar riktat mot den första fråga som lyder: "Jag undrar om hönor inom KRAV-märkt äggproduktion får tillgång till dagsljus"?

  Alt gott,
  Mohammad
 • Hej Mohammad!

  Regel 5.5.4.9 om Dagsljusinsläpp för fjäderfän säger följande:
  Du ska se till att fjäderfän har tillgång till dagsljus och belysning som stödjer deras dygnsrytm och beteendebehov. Ljusinsläppen ska ge dagsljus som är jämnt fördelat i hela stallet. (SL)

  Om du nyansluter hus till certifieringen, eller vid ny- och ombyggnad, ska dagsljuset släppas in genom en yta motsvarande minst 3 procent av golvytan. (K)

  I fjäderfästallar bör du vid behov kunna reglera dagsljusinsläppet. Du får bara tillfälligt täcka fönster med material som inte släpper igenom ljus. Om det finns ett behov av att regelbundet begränsa den direkta solinstrålningen ska det ske på något annat sätt. Om du tillfälligt täcker dagsljusinsläppen ska du dokumentera det. (K) Exempel på sätt att begränsa direkt solinstrålning är att ändra fönstrens placering, använda markiser eller använda film som släpper igenom ljus.

  Hoppas det besvarar din fråga!


  Sanna

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.