Till senaste kommentaren

Ekologisk kravmärkt växtnäring

Hej
jag skulle vilja veta vad krav har för handlingsplan gällande upptäckten av bekämpningsmedel i kravmärkta växtnäringar.
För nått år sedan var det ekologiska ägg som bar på förbjudna supstanser hänförligt till fiskfoder.
För krav som typ av certifieringsorgan och kontrollorgan med målsättning ”giftfri hållbar ekologisk odling” borde detta klassas om en större katastrof.
I vare blogg eller annan media där frågan diskuteras, pratar man öppet om att förtroendet för kravmärkningen är förbrukad.
På er hemsida så informer krav om att man ”följer utvecklingen” angående den kravmärkta växtnäringen.
Jag som kravodlare och säkert väldigt många med mej nöjer oss inte med det svaret , utan kräver betydligt större ansvar i frågan.
Jag själv överväger att sluta köpa kravmärkt då dessa uppenbara brister i er kontrollfunktion närmast blir pinsam.
Hälsningar
100% osäker ledsen arg kravodlare och krav konsument. 

Kommentarer

 • Hej Per,

  Du har helt rätt, det är helt oacceptabelt med bekämpningsmedel i växtnäring godkänd för KRAV-certifierad odling. Vi tar det här på allra största allvar.

  Vi har en tät dialog med certifieringsorgan och producenter för att komma till botten med det här och utreda vad som har hänt och vilka produkter det handlar om. Du som odlare känner till att KRAVs regler kontrolleras av ett oberoende certifieringsorgan. Kontrollföretagen är godkända, ackrediterade, av Swedac.

  Certifieringsorganen och producenterna genomför nu analyser av misstänkta produkter. Vi uppdaterar informationen på vår hemsida löpande https://www.krav.se/aktuellt/problem-med-krav-markt-vaxtnaring/

  När vi har fått alla tester och analyser, kommer vi även se över vilka åtgärder KRAV behöver göra för att det här inte ska upprepas.

  Hoppas detta svarade på din fråga!

  Vänligen,
  Kommunikationsavdelningen
  Kommunikatör
 • Hej och tack för svar,
  Det här problemet med gift i kravmärkta produkter som växtnäring är ju inte precis någon nyhet. Tydligen så har det påtalats i omgångar i över ett år från odlare i Norge.
  Hur mycket andra produkter är kravmärkt på bristfälliga grunder ? Tänker bland annat på kravmärkt odlingsjord som också naturligtvis har tillsatt näring.
  Tänker KRAV (”med ert oberoende kontrollorgan”) göra några omfattande Kontroller av tex jord eller väntar man tills larmet kommer från konsumenter?
  Hälsningar Per
 • Hejsan Per,

  Vill bara förtydliga att de här produkterna inte är KRAV-märkta utan märkta med märkningen godkänd för ekologisk odling. Det är i princip bara livsmedel som kan certifieras ekologiskt och samma gäller även för KRAV-märkningen. För att underlätta för den ekologiska primärproduktionen så att det ska vara tydligt exempelvis vilka gödselmedel som är tillåtet att använda i ekologisk produktion har vi vårt märke som tydligt anger att produkten är tillåten att använda.

  Enligt EU-förordningen för ekologisk produktion får de substanser som ingår i gödselmedel komma från konventionell odling samt restprodukter från livsmedelsindustrin. Det kan man tycka är olyckligt men det är ett sätt att knyta kretsloppet. Om detta inte skulle tillåtas har vi inte tillräckligt med näring för det ekologiska jordbruket. Det är tillåtet enligt svenska nationella riktlinjer och även enligt våra regler att ha substanser från det konventionella jordbruket i en växtnäring.

  Certifieringsprocessen har fungerat efter det regelverk som finns och när det nu uppstår misstankar om otillåtna substanser för den ekologiska primärproduktionen tar vi vårt ansvar och gör analyser på flytande och pelleterade substrat för att se var de problem, som framför allt visat sig hos konsumenter, kan ha sitt ursprung. Vi tar det på största allvar, men detta arbete är långt ifrån klart och är komplicerat vilket gör att det tar tid.

  När vi har fått alla tester och analyser, kommer vi även se över vilka åtgärder KRAV behöver göra för att det här inte ska upprepas.

  Hoppas detta svarade på din fråga!

  Trevlig dag,
  Hanna
  Kommunikatör
 • Vågar jag äta det jag odlat som fått Kravmärkt näring och skadats?
 • Hej Christine!

  Ja, det kan du. OM det finns bekämpningsmedelsrester i växtnäringen så går inte plantan i blom, och kan därmed inte ge några tomater. Så har du tomater så kan du äta/sälja dem utan oro.

  Vänligen,
  Hanna
  Kommunikatör
 • Hej är en lantbrukare som undrar om ekogödsel
  gödsel från grisar som går på spalt är inte tillåtet att användas men när samma gris slaktas så får man använda allt som blir över blod,mage o,dyl till eko gödsel vad
  tror ni konsumenten tycker om detta om det uppdagas att sverige importerar det mesta från länder som har sämre djurvilkor än sverige, att deras morot är odlad med hjälp av polskt slakteriavfall och när dom köper ekologiskt stödjer dom indirekt
  djurfabrikerna.Vill veta hur krav resonerar om denna dubbelmoral och om man
  tänker gå ut och tala om det offenligt.Finns många med mej som inte förstår.
  Tack på förhand
  ps svaret kan läggas ut på nätet
 • Hej, Anders. Det är korrekt som du skriver att det är tillåtet att återcirkulera animaliska biprodukter (ABP) till lantbruket. Det handlar om att komma bort från att näring förs bort från åkern med skörden och idag ersätts av konstgödsel i det konventionella jordbruket. Vi vill få till stånd ett kretslopp mellan stad och land, något som är viktigt för att jordbruket inte ska vara beroende av ändliga fosforresurser och energislukande konstgödselkväve. KRAV vill gå före i detta arbete trots att det idag inte finns någon separation mellan ekologiska och animaliska biprodukter i den hanteringen.

  Både vad som får återcirkulera för att vara säkert och på vilket sätt det måste processas innan det används som gödsel är hårt reglerat i olika EU-förordningar och gäller för alla länder i EU. KRAV har även ytterligare regler förutom EU-förordningen om vad som är tillåtet att använda. Till exempel ska all rötrest från biogasproduktion där ABP används som substrat vara certifierat enligt kapitel 12 i KRAVs regler för att få användas i KRAV-certifierad växtodling. Vidare får inte gödselmedel som innehåller ABP spridas på ätliga delar av grödan. Definition på ätlig del hittar du här: https://regler.krav.se/unit/krav-appendix-section/c02eebed-d500-4341-94ee-93ea3b249fbb
  Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.