Till senaste kommentaren

Ekologisk Jord, kan jag lita på att den är giftfri?

Hur giftfri är kravmärkt jord? Kravmärkt jord innehåller ofta hönsgödsel, finns det spår av bekämpningsmedel eller andra miljögifter i dem eftersom hönsen matas med fiskpullver från Östersjön?

Kommentarer

 • Hej Emma!

  KRAV-certifierad jord måste komma från KRAV-certifierad mark, eller vara sand, krossmaterial, lera och torv från områden där inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel har använts under 24 månader före uttag. KRAV har också begränsningar för hur mycket tungmetaller KRAV-märkt jord får innehålla.

  Här kan du läsa mer om de regler som gäller för KRAV-certifierad jord: https://www.krav.se/regler/kravs-regler-2019-2020/12-tillverkning-hantering-och-marknadsforing-av-produktionshjalpmedel/12-2-jordar-och-jordblandningar/

  Tyvärr finns det ingen jord som är helt giftfri eftersom till och med regnet innehåller gifter och tungmetaller. Och det är ju precis av den anledningen som KRAV-certifierat jordbruk finns, för att inte tillföra mer föroreningar till miljön.

  Mvh /
  Kristin
  Konsumentinformatör
 • Hur kan torv ingå i kravmärkt jord i affären? Torv är fossilt material och släpper ut koldioxid vid brytning. Dessutom skadas biologiskt viktiga våtmarker av torvutvinning. Borde inte Krav-jord bestå av åkerjord, kompost, sand och lera?
  Ylva Eriksson
 • Hej Ylva!

  Torv betraktas som ett fossilt material när man använder det som bränsle, beroende på den långa tid torv behöver för att återbildas till skillnad från förnybart bränsle som till exempel snabbväxande salix och till skillnad från sol-, vind- och vattenenergi. När man använder torv i jordblandningar bryts den ner långsamt och avger då koldioxid, precis som allt annat organiskt material under nedbrytning.

  KRAV tillåter torv i jord om marken återställs efter brytning (som den ska enligt lag). Om torvtäkter återställs och skogsplanteras kan koldioxidinbindningen bli större än avgången av koldioxid vid brytning och nybildning av torv.

  Torv har positiva egenskaper som gynnar en jordblandning, den bevarar fuktighet bra och binder näringen i jorden. KRAV-märkt jord eller gödsel får innehålla följande ingredienser: sand, krossmaterial, lera och torv från områden där inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel har använts 24 månader före uttag. KRAV-märkt jord får också innehålla jord från KRAV-certifierad mark.

  Kommunikatör
 • Kan kravmärkt kogödsel få innehålla rester av förbrända buskar och träd m.m.
  vilka det inte finns möjlighet till förmultning?
  Jan Alexandersson
 • Hej Jan och tack för din fråga!

  Enligt KRAVs regler får kogödsel innehålla vegetabiliska produkter och biprodukter som t.ex. kan vara växtrester från parker och trädgårdsanläggningar. Ibland är växtresterna kanske lite grövre och har inte förmultnat helt utan blir då kvar, men det bryts ner med tid. Biokol (kol som skapas under förbränning av trä utan syre) är ok att använda enligt KRAVs regler. Se efter på innehållsförteckningen vad produkten ska innehålla.

  Vänligen,
  Hanna
  Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.