Data regenerativt jordbruk

Finns det tillgänglig data på regenerativt brukad mark? Alternativt, data från jordprov som är tagna på KRAV-certifierad mark?
Nanny Thorman

Kommentarer

 • Hej Nanny,

  Vi har inga data på hur många av våra KRAV-certifierade lantbrukare som odlar regenerativt, eller data på jordprov. Eftersom kontroller görs av kontrollföretagen har de uppgifter på om det tagits några jordprov.

  Generellt kan man säga att ekologiskt och regenerativt jordbruk utgår från samma grundprinciper:
  • Hälsa – Bevara och förbättra jordens, växters, djurs och människors hälsa
  • Ekologi – Främja användandet av lokala resurser och cirkulering av naturresurser
  • Rättvisa – Främja ett rättvist matsystem där även djurens behov av att t.ex. gå ute tillgodoses
  • Omsorg – Omsorg för nuvarande och kommande generationers hälsa och miljö
  Regenerativt jordbruk har jordhälsa som fokus och vill öka markhälsan genom att minimera plöjning, ha betande djur, beväxt mark, god växtföljd etc.

  Hälsningar Freja
  Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.