Till senaste kommentaren

Är fisken spårbar i fodret till KRAV-märkta värphöns?

Är fiskråvaran i fodret till KRAV-märkta höns i ägg-produktion hållbart fiskad? Och hur ser det ut idag med dioxinhalterna i ekologiska ägg? Varifrån kommer det resterande fodret till höns och kycklingar som inte är fisk?
Konsument Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!
  Fiskråvaran i KRAV-märkt foder är fullt spårbar.

  Den allra största delen av svensk ekologisk produktion av ägg och kyckling är KRAV-märkt. Övrig ekologisk produktion av ägg och kyckling i Sverige utgår från EU:s regler för ekologisk produktion.

  Mycket av fiskfodret som hönsen och/kycklingarna får är gjort av restprodukter från fiskindustrin och tillåtet i ekologisk produktion. Enligt EU och KRAVs regler ska fiskråvaran komma från hållbart fiske. KRAV har till skillnad från EU-förordningen definierat vad detta innebär.

  Hållbart fiske enligt KRAVs regler innebär att fiskråvaran måste följa råden från ICES och vara baserade på vetenskapliga bedömningar om vad som är fiske av hållbara bestånd, såsom exempelvis MSC-certifierat. Att detta har följts i ledet bakåt ska foderföretagen kunna visa upp vid KRAV-revision.

  Det finns huvudsakligen ett företag som är råvaruleverantör av fiskmjöl till bland annat svenska fodertillverkare. Det är mycket seriöst, har flera certifieringar av kvalitet och miljöstandarder. Det har bland annat fiskmjöl som är certifierat enligt Naturlands regler. Naturland är en tysk ekologisk organisation motsvarande KRAV.

  För foderföretagen, såsom alla andra KRAV-certifierade företag, gäller att kontroll görs årligen. Om fel har skett ska avvikelser upprättas och åtgärder genomföras för att åtgärda dess. Läs mer om kontroll här:

  https://www.krav.se/krav-markt/kontroll-av-krav-markt/

  Om dioxin i ägg
  Efter Livsmedelsrapporten 2016, som visade på ökande halter dioxin i ekologiska ägg, har branschen med samlad kraft lyckats vända trenden bland annat genom minskad mängd fiskmjöl i hönornas värpfoder.

  I juni 2018 konstaterade Jordbruksverket och Livsmedelsverket att äggbranschen lyckats sänka dioxinnivåerna i äggen genom det nya foderprogrammet. Dioxinhalterna, som förvisso hela tiden legat under gränsvärdet, hade sänkts ännu mer och ligger nu långt under gränsvärdet.

  Tyvärr ser det ut så i dag att en hel del föroreningar cirkulerar i vår miljö, bland annat dioxiner. Det känns helt oacceptabelt att denna nedsmutsning gått så långt att den sprider sig till ekologiska livsmedel vars produktion inte bidrar till en ökad spridning och ansamling av miljögifter och naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel.

  Idag pågår flera projekt i Sverige och Europa för att hitta bra och alternativa proteinfoderkällor med aminosyrorna, animaliska och vegetabiliska. KRAV följer forskningen och har dialog med branschen avseende dessa projekt.

  Vad hönsen får utöver fisk
  Fodret som KRAV-märkta höns och kycklingar äter består till 95 procent av KRAV-märkt foder, exempelvis spannmål som har producerats utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel.

  Hoppas detta gav svar på frågorna! Annars är det bara att återkomma.
  Ellen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.