Till senaste kommentaren

Är det tillåtet att använda härdat fett i KRAV-märkta produkter?

Kan en KRAV-märkt produkt innehålla margarin med härdat fett?

Kommunikatör

Kommentarer

 • Hej!
  Nej, det är inte tillåtet! KRAV förbjuder att fett behandlas kemiskt genom härdning eller omestring. Det är också förbjudet att använda kemiska lösningsmedel som hexan. De enda lösningsmedel som tillåts är vatten, etanol (sprit), koldioxid och fett. Bestrålning är inte heller tillåtet.

  Kajsa Onlineredaktör
 • Hej
  Att det ej är tillåtet med härdat fett KRAV produkt, kan du hänvisa till vilket kapitel man kan läsa detta i KRAVs regelbok.
  Victoria
 • Hej Victoria!
  Som du ser i vårt tidigare svar ovan, så är det inte tillåtet i KRAV-märkta produkter att använda fett som har härdats eller omestrats. Detta uttrycks indirekt i vår regelbok i regel 9.2.1, där tillåtna processer vid förädling av livsmedel räknas upp. I uppräkningen finns inte härdning eller omestring med som tillåten process.
  Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.