Används benmjöl i odlingen?

Är det tillåtet att använda benmjöl när man odlar KRAV-märkta grönsaker?

Kommunikatör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!
  Ja, det är tillåtet att använda benmjöl vid KRAV-märkt odling. KRAV arbetar för att sluta kretslopp av näringsämnen. Benmjöl kommer från slakterirester och är av livsmedelskvalitet. Benmjölet hygiensiseras, dvs värms upp så att alla eventuella bakterier försvinner. Resterna har mycket bra näringsvärde i växtodling och vi anser att den användningen är mycket bättre än att bränna resterna som är den alternativa användningen.

  Kajsa Onlineredaktör
 • Men varför använder ni alla djur oavsett om det är ekologiskt kött eller inte men varför inte använda helt vegetarisk gödsel och det finns men kanske lite dyrare
  Mvh Lars Linblom

 • Hej Lars!

  Utbudet av ekologisk vegetabilisk gödsel är mycket begränsat. Risken för (i och för sig mycket låga) bekämpningsmedelsrestnivåer är större i växtrester från konventionell produktion än i konventionella animalieprodukter som benmjöl. Eventuella rester av till exempel bekämpningsmedel och antibiotika lagras inte i benen och finns inte kvar i det hygieniserade mjölet, som räknas som en restprodukt av livsmedelskvalitet.

 • Jo det vet jag men om man ser miljö mässigt är dom båda är ju inte så bra för miljön. Nä om vill leva helt ekologiskt då ska man inte ha benmjöl för djuren släpper ut för mycket växthusgaser då tycker inte jag att det är ekologiskt och som vegan tycker jag inte använda djur

 • Det känns så onödigt att man använder slaktavfall i ekologiska odlingar. Särskild då man är vegan av etiska skäll och vill få slut på djurens lidande. Bara detta att man kan aldrig vara säkert på att mina exempelviss rödbetor inte har bidragit till djurens tragiska öde. Det är kanske dags att eko- grönsaksodlare börjar helhets tänka utifrån veganfilosofi. Tack.

 • Jag saknar ett svar. Hur kan ni använda djur när dom skövla regnskog för deras mat sen är det att en av dom största miljö bovar för att om ni drog ner kött konsumtionen skulle det blir bättre miljö. Då undrar jag hur ni kan använda benmjöl och blodmjöl som ekologiskt och krav. Många som mig ser det inte som ekologiskt att använda djur

 • Hej Lars!
  Som vi tidigare påpekat är kött och benmjöl bra näring som är synd att bara destruera och inte återanvända. Idag är ekologiskt odling inte tillräckligt stort för att endast använda ekologiskt uppfödda djur. Det kan bli möjligt i framtiden. Utbudet av ekologisk vegetabilisk gödsel är också begränsat och det är nödvändigt att använda de näringskällor som finns att tillgå. Det är också önskvärt ur ett kretsloppsperspektiv.

  KRAV-märkningen är en ekologisk märkning, inte en vegan-eller vegetarisk märkning. För många ekologiska gårdar är djuren en naturlig del. Gödseln som kommer från djuren innehåller mycket växtnäring och är en värdefull tillgång på gården. Dessutom äter kor, får och getter gräs och klöver. Det är en gröda som människan inte kan äta men som måste finnas i den ekologiska odlingen för att göra jorden bördig och förse grödorna med näring. När djuren betar skapar de dessutom ett öppet landskap med en rik biologisk mångfald. Husdjuren är därför en värdefull del av en levande landsbygd.

  Kajsa Onlineredaktör
 • Kajsa, hur gör vi som är veganer och inte vill ha ben-blodmjöl i sina grönsaker? Jag kan acceptera koskit, hästskit och fågelskit som gödsel för den har inget med dödandet att göra / iaf direkt/. Som sagt skulle vilja veta hur min mat är odlat, och då min frågan är- kan det finnas markeringar på vilket sätt grönsaker/frukt är gödslade? Om inte då borde det finnas någon slags sätt för oss att kunna kolla detta. Vad säger du?

 • Hej Maria!
  Då får du leta efter veganmärkta produkter eller fråga odlarna hur deras grönsaker är gödslade.
  Här hittar du mer information om veganmärkningen: http://www.djurensratt.se/100-procent-veganskt

  Kajsa Onlineredaktör
 • Testas benmjölet för tungmetaller?
 • Hej Carin!
  Ja, benmjölet analyseras för tungmetaller. Samma regler gäller benmjöl som för övriga KRAV-märkta gödselmedel.

  Du kan läsa om det i våra regler här: http://www.krav.se/regel/kravs-regler-2018/48-godselmedel-och-jordforbattringsmedel
 • Tack för svar. 😀 Det gäller att man litar på att odlaren gör testerna alltså. Men det är klart, enda sättet att ha någorlunda koll på vad man äter verkar vara att odla sin mat själv, och den möjligheten är det ju inte så många som har.
 • Tycker fortfarande att det är oetiskt att ni använder benmjöl av kommersiellt uppfödda djur. Då ska det inte få vara kravmärkt. 

  Marina Ekström
 • Ett alternativ för veganer är faktiskt att inte köpa ekologiskt då nästan all eko gödsel kommer från djur. Köttbensmjölet har många nackdelar, det luktar illa, dammar, måste nedmyllas direkt pga fåglarna som äter upp det, och ja det innehåller en del tungmetaller enligt innehållsförteckningen och det kommer från oekologiskt kött. Tycker KRAVS regelverk borde tillåta en begränsad mängd konstgödsel, ser inga nackdelar med det egentligen. Många konventionella bönder odlar idag enligt sk reducerad miljöpåverkan. Det är gifterna man inte vill ha i maten, men om gödseln kommer direkt eller via en komage borde inte spela någon roll, miljöpåverkan borde vara densamma.
  Stefan
 • Hej Stefan,

  Som nämndes ovan testas allt benmjöl som används vid KRAV-märkt odling för tungmetaller. Anledningen till att vi godkänner benmjöl är för att det ger mycket bra näring och för att alternativet är att bränna det. Vi menar alltså att det är bättre att det kommer till användning än att det inte gör det.

  Vad gäller konstgödsel så har det gjort det möjligt att bryta en rad olika kretslopp inom lantbruket. Tidigare hade de flesta gårdar en blandning av växtodling och olika typer av djur. Genom att hitta den blandning av djur och växter som passade den egna gården bäst kunde man skapa ett kretslopp för att försörja jorden med näring.

  När konstgödseln kom in i det konventionella lantbruket, behövdes inte längre denna blandning. Det blev möjligt med gårdar som antingen bara odlar växter och köper in konstgödsel eller gårdar som bara föder upp djur och köper in deras foder.

  Kretsloppet mellan djur och växter bröts och vi fick en minskad biologisk mångfald, både ute på gårdarna och i vissa regioner i landet. Det blev också en obalans av näringsämnen med för mycket näring i vissa delar av Sverige och för lite i andra. Det här orsakar en rad olika problem som allt mer näringsfattiga jordar och samtidigt övergödning, algblomning och döda havsbottnar.

  Konstgödseln spelar också en stor roll i vår klimatpåverkan. Enligt FNs klimatpanel kommer merparten av utsläppen av den mycket starka växthusgasen lustgas från jordbrukets användning av konstgödsel. Att tillverka konstgödsel kräver mycket energi och tillverkningen står dessutom för 1,2 procent av alla världens växthusgaser. Det kan jämföras med flyget som uppskattas stå för 2 procent av de globala utsläppen. Det här är huvudorsakerna till att KRAV inte tillåter användning av konstgödsel.

  Tittar vi ner i jorden ser vi även andra problem med konstgödseln. Den består nämligen bara av tre näringsämnen – kväve, fosfor och kalium – och genom att enbart gödsla med dessa, får jorden också en ensidig näring. Det här innebär att de djur och mikroorganismer som lever i marken och som på olika sätt håller jorden frisk och näringsrik, inte får lika mycket ”mat” som om man gödslar med organiskt material som stallgödsel, kompost eller gröngödsling. Det gör att det inte bildas lika mycket humus och mull, att inte jorden blir lika näringsrik och att det finns en risk för sjukdomar.

  Detta kan du läsa mer om här: https://www.krav.se/krav-markt/det-har-ar-krav/miljo-och-halsa/ingen-konstgodsel/

  Hoppas att detta gjorde anledningen till att vi tillåter benmjöl men inte konstgödsel vid KRAV-märkt odling tydligare.

  Vänligen,
  Hanna

  Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.