Till senaste kommentaren

Varför tillåts inte syntetiska aminosyrer i KRAV-märkt hönsfoder?

Jag har nyss blivit uppmärksammad på att dioxinhalten varit ett problem för ekologiska ägg och att anledningen till detta är att man är tvingad att använda fiskmjöl för att få tillräckliga halter av någon aminosyra. Istället vore det möjligt att tillsätta syntetiskt gjord aminosyra men detta är inte tillåtet av KRAV och jag undrar varför? Jag hittade en artikel (”Vi måste hitta källan” - Jordbruksaktuellt (ja.se) ) där svaret helt sonika är "– Vi vill ha naturliga foderråvaror och inte framställa dem på syntetisk väg." vilket jag inte tycker är ett tillfredsställande svar. Går det att få ett mer djupgående svar? Jag vill gärna veta vad som är fördelen som gör att det är bättre att jag får i mig gifter än att tillåta syntetiska aminosyror.

Är såklart rätt okunnig i detta område så det kan vara något jag missuppfattat också.

Mvh,
Peter

Peter

Kommentarer

 • Hej Peter,

  Tack för din fråga!

  Förbudet mot de syntetiska aminosyrorna regleras i EU-förordningen för ekologisk produktion, som ligger till grund för KRAVs regelverk. Syntetiska aminosyror är otillåtna eftersom en grund i ekologisk produktion är naturliga råvaror och skonsamma förädlingsprocesser.

  Som du skriver är det vanligt att täcka behovet av essentiella aminosyror med hjälp av fiskmjöl i foder till ekologiska värphöns. Den länk till artikel du skickade med i ditt mail är från 2016 och vid den tiden rapporterades det om en förhöjd dioxinhalt i ekologiska ägg, dock låg halterna även då under Livsmedelsverkets gränsvärden. Genom minskad mängd fiskmjöl i fodret har halterna dioxin minskat mycket sedan dess. Livsmedelsverket tar även årligen prover för att säkerställa dioxinhalterna i ägg. Tyvärr förekommer även dioxiner i andra animaliska livsmedel och även från konventionell produktion.

  Om KRAV-märkta ägg
  Den KRAV-certifierade äggproduktionen har flera fördelar som gynnar miljö och bidrar till bättre djurvälfärd jämfört med den konventionella äggproduktionen. Bland annat produceras foder utan naturfrämmande, kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel vilket gynnar miljön och den biologiska mångfalden. Dessutom ska fodret till stor del vara producerat på den egna gården, vilket gynnar lokala resurser, skapar bättre kretslopp av näringsämnen och minskar risken för övergödning och långa transporter. I KRAV-certifierad produktion har värphönsen större ytor att röra sig på jämfört med konventionella värphöns och på KRAV-certifierade gårdar har värphönsen även tillgång till utevistelse och större möjligheter till sysselsättning och möjligheter att utföra naturliga beteenden.

  Bästa Hälsningar,
  Theodora
  Theodora

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.