Till senaste kommentaren

Varför är bekämpningsmedel lagligt om det är så farligt?

Bekämpningsmedel är farligt för människor att äta och varför är det då tillåtet att använda på alla våra grönsaker?
Mathias

Kommentarer

 • Hej Mathias,

  Tack för dig fråga. I KRAV och ekologiskt certifierad produktion används i första hand förebyggande metoder och de få bekämpningsmedel som är tillåtna är tex fysikaliska eller har ett naturligt ursprung och bryts ner mycket snabbt.

  Många av de kemiska bekämpningsmedel som används i konventionell produktion är farliga, framför allt vid höga koncentrationer, och alla bekämpningsmedel som används har bedömts av KEMI och får då användningsvillkor som ska minimera risken för exponering.

  De resthalter som Livsmedelsverket hittar på grönsaker när de gör sina stickprovskontroller varje år är oftast under de nivåer som anses skadliga. Vill man försäkra sig om att man inte exponeras för bekämpningsmedel väljer man ekologiskt odlade produkter.

  Bästa Hälsningar,
  Theodora
  Theodora

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.