Vad står KRAV för?

Jag undrar om ordet KRAV är en förkortning av något??

Kommentarer

 • Hej!
  När vi startade 1985 stod KRAV för Kontrollföreningen för alternativ odling. Bokstäverna plockades ur namnet, men var inte en ren förkortning av det. Sedan dess har vi ändrats och är inte längre en kontrollförening, kontrollen sköts av fristående certifieringsorgan. Det heter dessutom inte längre alternativ odling utan ekologisk odling. Så KRAV är inte en förkortning, det är namnet på märkningen och föreningen som tar fram reglerna.

  Kajsa Onlineredaktör
 • I regeltexterna anges (K) samt (I) vad avser det?
 • Hej Eva!
  Markeringarna finns till för att tydliggöra bakgrunden för regeln. (K) betyder att regeln är KRAVs egen, (I) att regeln har stöd i IFOAM Standard för Organic Production and Processing.
 • Hej! Jag vill handla ägg från höns som har det bra men som också slaktas utan lidande. Var köper man sådana ägg? Eller hur markeras sådana ägg om de finns? Tack.
 • Hej Marie!
  Inte riktigt säker på vad du menar, men jag kan redogöra för vilka regler som gäller för KRAV-certifierade hönor (det vill säga de KRAV-märkta äggen). Här kan du läsa om vilka regler KRAV har för hantering av hönor inför slakt och här kan du läsa om vilka regler KRAV har för själva slakten.
  Hoppas att du hittar vad du söker!
  Ellen
 • vad står krav för asså typ miljön eller

 • Hej Nellie,

  KRAV-märket är den mest kända miljö-märkningen i Sverige. KRAV-märket visar att en vara är ekologiskt producerad, vilket betyder att den är producerad med hänsyn till naturen, klimatet, djuren och människorna. KRAV bildades år 1985 för att skapa en miljö-märkning som alla kunde lita på, med målet att fler ska köpa och sälja KRAV-märkta produkter. KRAV arbetar med att utveckla regler, samarbeta med andra länder och lära ut hänsyn till naturen, klimatet, djuren och människorna. Företag som vill KRAV-märka sina produkter måste följa KRAVs regler. KRAV har regler för växtodling, djurhållning, fiske och för att tillverka mat. KRAV utvecklar reglerna hela tiden med hjälp av ny forskning och kunskap.

  EU har också regler för ekologisk produktion. Produkter som är tillverkade enligt dessa regler kan få miljö-märkningen EU-ekologiskt och får kallas ekologisk. Alla KRAV-märkta produkter är tillverkade enligt EUs regler, men KRAV har också egna regler som är hårdare än EUs. KRAV har dessutom regler för butiker och restauranger.

  Hoppas detta svarade på din fråga!
 • vad är krav för något
 • Hej!

  KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

  Organisationen KRAV utvecklar reglerna för KRAV-certifierad produktion och vi informerar om och marknadsför KRAV-märkt mat.

  Här kan du läsa mer om KRAV-märkningen: https://www.krav.se/krav-markt/det-har-ar-krav/

  Vänligen,
  Hanna


  Kommunikatör
 • Vad krävs för att ett kaffe ska vara KRAV märkt?
  Sofia Hartvig
 • Hej Sofia,

  Tack för din fråga!

  För att få KRAV-certifiera kaffe måste kaffet ha odlats ekologiskt (enligt EU-förordningen för ekologisk produktion) och KRAVs tilläggskrav måste ha uppfyllts. För kaffe handlar KRAVs tilläggskrav om arbetsvillkor och mänskliga rättigheter (för de personer som arbetar i odlingen och förädlingen) och att natur med högt skyddsvärde (t ex tropisk regnskog) inte får odlas upp. Kortfattat innebär ekologisk odling att man inte använder konstgödsel eller naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Men det finns många andra regler i EU-förordningen för ekologisk produktion.

  Förutom de specifika kraven för kaffe måste den KRAV-certifierade importören (kafferosteriet) uppfylla vissa regler. Det handlar till exempel om att ha ett systematiskt miljöarbete, förnybar el, arbeta med energieffektiviseringar, undvika hälso- och miljöskadliga ämnen i förpackningen och ha bra arbetsvillkor för t ex säsongsarbetare.

  Bästa Hälsningar,
  Theodora
  Theodora
 • Finns det någon märkning eller reglering på nationell eller EU-nivå som anger de som inte har denna KRAV-markering eller som på något sätt inte följer krav för att skydda natur, miljö etc.?
  Valeria
 • Hej Valeria,

  Tack för din fråga! Nej, det finns inte någon sådan märkning. I butik kan du titta efter KRAV-märket eller EU-lövet om du vill handla ekologiska produkter som står för bland annat bättre djurvälfärd och mer biologisk mångfald.

  Bästa Hälsningar,
  Theodora
  Theodora

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.