Vad betyder KRAV-märkt kött?

Vad betyder krav märkt kött?

Kommentarer

 • Hej!
  KRAV-märkt kött innebär att djuren har fötts upp enligt KRAVs regler. Det innebär bland annat att de får äta KRAV-märkt foder och tillgång till utevistelse bland annat. Här hittar du mer information om
  KRAV-märkt griskött: http://www.krav.se/krav-markt-griskott
  KRAV-märkt nötkött: http://www.krav.se/sa-blir-notdjur-krav-godkanda

  Kajsa Örjavik Onlineredaktör
 • Om ett djur blir sjukt och behöver antibiotika eller annan medicin, är det köttet fortfarande krav-märkt när det slaktas?

 • Hej!
  Efter medicinering av ett djur ska en viss tid förflyta innan produkterna får levereras som KRAV-certifierade. Denna karenstid är dubbelt så lång som den fastställda karenstiden för djur i konventionell produktion som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för restsubstanser i kött, ägg eller mjölk.

 • Hur går slakten till? Arbetar man efter stressfri slakt o vad innebär det?
  S
 • Hej!
  Bara kött som kommer från djur uppfödda enligt KRAVs regler på en KRAV-certifierad gård, kan KRAV-märkas.
  KRAV har även regler för hur slakten får gå till. Syftet med slaktreglerna är att KRAV-certifierade djur ska slaktas i en miljö som är så lugn som möjligt och i slakterier som är anpassade till djurens behov och beteende. Slakten ska ske på ett KRAV-certifierat slakteri för att köttet ska kunna säljas som KRAV-märkt. EU-förordningen för ekologisk produktion har inga regler för hantering av djur i samband med slakt.
  Det finns många detaljerade regler, bland annat ska det KRAV-certifierade slakteriet ha ett systematiskt förebyggande djurskyddsarbete för samtliga djur på slakteriet, med en djurskyddsansvarig som deltar i årliga möten med KRAV.
  Elektriska pådrivare eller andra former av hård drivning är inte tillåtet. Det är också viktigt att djuren är sysselsatta.
  Läs mer i våra regler om slakt:
  https://www.krav.se/regler/kravs-regler-2019-2020/1-introduktion-till-kravs-regler/1-12-slakt-se-kapitel-10/
  Mvh/
  Kristin
  Kommunikatör
 • Innehåller KRAV kött tillsatta polyfosfater?
  Johan
 • Hej Johan!

  Nej, polyfosfater är inte tillåten som tillsats enligt KRAVs regler.

  Vänligen,
  Hanna
  Konsument
 • Jag undrar om kravmärkt kött tillåter spannmål som foder. Berätta om vilket foder djuren får. Vilken karenstid gäller för betesmarker och skörd av ensilage där man tidigare haft traditionell odling?

  Inger Johanssonn
 • Hej Inger!

  KRAV tillåter till viss del spannmål som foder, men mängden är begränsad. Man får ge högst 30 procent till slaktdjur och ungdjur.

  Vad gäller fodret generellt så ska minst 75 procent odlas lokalt. Djuren får huvudsakligen (minst 70 procent) grovfoder i form av hö, ensilage (konserverat gräs och klöver) samt bete och många får betydligt större andel. De betar mycket.

  Kraftfodret är i form av KRAV-märkt spannmål och proteinfoder, till exempel bönor. Även sojabönor är tillåtet men bara ekologiska sådana, och man får inte röja regnskog för att odla det. De får också mineralfoder.

  När det kommer till karenstiden för vall (odling av gräs och klöver) och för bete till idisslare, så gäller minst två år, på dagen, innan skörden får räknas som KRAV-certifierad.

  Vänligen,
  Hanna
  Konsument
 • Hej! Hittar inte det mest basala om KRAV-märkt kött även om ni säkert skrivit om det:
  1) Är allt KRAV-märkt kött svenskt, dvs från djur födda och uppväxta i Sverige? Om inte - vilka andra länders djur förekommer?
  2) Hur kan man som konsument spåra vilken gård som köttet kommer ifrån? Om man inte kan spåra - varför?

  CiL
 • Hej!
  1. KRAV har höga detaljerade regler för djurvälfärd och de gäller också vid import av ekologiskt kött som eventuellt skulle kunna KRAV-märkas. Att reglerna följs måste kontrolleras vilket gör att det finns ytterst lite om alls något importerat KRAV-märkt kött.
  2. När det gäller nötkött finns lagstiftning om att köttet ska kunna spåras tillbaka till djuret. Det finns ett nummer på etiketten.
  Vänligen,
  Hanna
  Konsument

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.