Vad betyder KRAV-märkt kött?

Vad betyder krav märkt kött?

Kommentarer

 • Hej!
  KRAV-märkt kött innebär att djuren har fötts upp enligt KRAVs regler. Det innebär bland annat att de får äta KRAV-märkt foder och tillgång till utevistelse bland annat. Här hittar du mer information om KRAV-märkt kött: https://www.krav.se/produkter/kott-och-fagel/ 

  Kajsa Onlineredaktör
 • Om ett djur blir sjukt och behöver antibiotika eller annan medicin, är det köttet fortfarande krav-märkt när det slaktas?

 • Hej!
  Efter medicinering av ett djur ska en viss tid förflyta innan produkterna får levereras som KRAV-certifierade. Denna karenstid är dubbelt så lång som den fastställda karenstiden för djur i konventionell produktion som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för restsubstanser i kött, ägg eller mjölk.

 • Hur går slakten till? Arbetar man efter stressfri slakt o vad innebär det?
 • Hej!
  Bara kött som kommer från djur uppfödda enligt KRAVs regler på en KRAV-certifierad gård, kan KRAV-märkas.
  KRAV har även regler för hur slakten får gå till. Syftet med slaktreglerna är att KRAV-certifierade djur ska slaktas i en miljö som är så lugn som möjligt och i slakterier som är anpassade till djurens behov och beteende. Slakten ska ske på ett KRAV-certifierat slakteri för att köttet ska kunna säljas som KRAV-märkt. EU-förordningen för ekologisk produktion har inga regler för hantering av djur i samband med slakt.
  Det finns många detaljerade regler, bland annat ska det KRAV-certifierade slakteriet ha ett systematiskt förebyggande djurskyddsarbete för samtliga djur på slakteriet, med en djurskyddsansvarig som deltar i årliga möten med KRAV.
  Elektriska pådrivare eller andra former av hård drivning är inte tillåtet. Det är också viktigt att djuren är sysselsatta.
  Läs mer i våra regler om slakt:
  https://www.krav.se/regler/kravs-regler-2019-2020/1-introduktion-till-kravs-regler/1-12-slakt-se-kapitel-10/
  Mvh/
  Kristin
  Kommunikatör
 • Innehåller KRAV kött tillsatta polyfosfater?
 • Hej Johan!

  Nej, polyfosfater är inte tillåten som tillsats enligt KRAVs regler.

  Vänligen,
  Hanna
  Kommunikatör
 • Jag undrar om kravmärkt kött tillåter spannmål som foder. Berätta om vilket foder djuren får. Vilken karenstid gäller för betesmarker och skörd av ensilage där man tidigare haft traditionell odling?

 • Hej Inger!

  KRAV tillåter till viss del spannmål som foder, men mängden är begränsad. Man får ge högst 30 procent till slaktdjur och ungdjur.

  Vad gäller fodret generellt så ska minst 75 procent odlas lokalt. Djuren får huvudsakligen (minst 70 procent) grovfoder i form av hö, ensilage (konserverat gräs och klöver) samt bete och många får betydligt större andel. De betar mycket.

  Kraftfodret är i form av KRAV-märkt spannmål och proteinfoder, till exempel bönor. Även sojabönor är tillåtet men bara ekologiska sådana, och man får inte röja regnskog för att odla det. De får också mineralfoder.

  När det kommer till karenstiden för vall (odling av gräs och klöver) och för bete till idisslare, så gäller minst två år, på dagen, innan skörden får räknas som KRAV-certifierad.

  Vänligen,
  Hanna
  Kommunikatör
 • Hej! Hittar inte det mest basala om KRAV-märkt kött även om ni säkert skrivit om det:
  1) Är allt KRAV-märkt kött svenskt, dvs från djur födda och uppväxta i Sverige? Om inte - vilka andra länders djur förekommer?
  2) Hur kan man som konsument spåra vilken gård som köttet kommer ifrån? Om man inte kan spåra - varför?

 • Hej!
  1. KRAV har höga detaljerade regler för djurvälfärd och de gäller också vid import av ekologiskt kött som eventuellt skulle kunna KRAV-märkas. Att reglerna följs måste kontrolleras vilket gör att det finns ytterst lite om alls något importerat KRAV-märkt kött.
  2. När det gäller nötkött finns lagstiftning om att köttet ska kunna spåras tillbaka till djuret. Det finns ett nummer på etiketten.
  Vänligen,
  Hanna
  Kommunikatör
 • Tack för tidigare svar Hanna. Saknas svar på: Hur kan jag som konsument använda etikettens nummer för att spåra tillbaka och se vilken gård djuret kommit ifrån?
  CiL
 • Hej igen,

  KRAV har inga regler utöver lagstiftningen på att man som konsument ska kunna spåra köttet till gården. Jag skulle rekommendera att du hör av dig till den konsumentkontakt som finns på förpackningen eller frågar Livsmedelsverket.

  Vänligen,
  Hanna
  Kommunikatör
 • Varför tillåts nitrat i kravmärkta köttprodukter? Det är ju faktiskt skadligt att få i sig.
 • Hej Silva!

  KRAV tillåter inte tillsats av vare sig nitrat eller nitrit. Där skiljer sig KRAV-märkt från EU-ekologiskt.

  Vänligen,
  Hanna
  Kommunikatör
 • Hej jag har en fråga om krav märkt nöt kött.
  Så frågan är: Äter korna gräs eller inte asså är krav märkt nöt kött gräsbetat?
 • Hej!

  Det finns KRAV-märkt nötkött från djur som är uppfödda på endast gräs och örter, exempelvis från Gröna gårdar (www.gronagardar.se).

  KRAV-märkt nötkreatur äter mer av sådan mat som de är skapade för – gräs, klöver, hö och ensilage. I övrigt äter korna KRAV-märkt foder, till största delen odlat på den egna gården, utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. KRAV-godkänt foder är bra för miljön och vattnet eftersom kemiska naturfrämmande bekämpningsmedel inte är tillåtet.

  Hoppas detta svarade på din fråga!

  Vänligen,
  Hanna
  Kommunikatör
 • Hej, jag undrar om ni kontrollerar så att det foder som ges vid kravmärkning av köttet, inte har inneburit att regnskog skövlats?
 • Hej Ann-Sofie!

  Foder till djur inom KRAV-certifierad produktion ska till högsta möjliga grad vara producerat på den egna gården, eller i samverkan med en eller flera andra KRAV-certifierade gårdar i närområdet. Självförsörjningsgraden beror på djurslag enligt nedan.

  Självförsörjningsgraden för nötkreatur ska vara:
  • minst 60 procent för mjölkkor och rekryteringsdjur (EU)
  • minst 75 procent för övriga nötkreatur (KRAV).
  • Nötbesättningar i områden med begränsad tillgång till eget foder och begränsad möjlighet att samarbeta om foder och gödsel med en annan KRAV- certifierad gård, till exempel på öar, kan undantas från självförsörjningskravet på 75 procent. Detta kan då sänkas till en lägre nivå, dock lägst 60 procent. (KRAV)
  Självförsörjningsgraden för får och getter ska vara:
  • minst 60 procent för mjölkande djur (EU)
  • minst 75 procent för övriga (KRAV).
  Självförsörjningsgraden för grisar och fjäderfä ska vara minst 50 procent.

  I övrigt kan producenter behöva komplettera foderstaten med inköpt foder (t.ex. kraftfoder, koncentrat). Foderföretagen som tillverkar dessa foder är KRAV-certifierade och om fodret eller delar av fodret är importerat ska företagen var KRAV-certifierade för kapitel 16 i KRAVs regler som gäller import. I kapitel 16 finns tilläggsregler som ställs som krav för ekologiskt importerade produkter för att de ska kunna KRAV-certifieras. Bland annat har KRAV regler som skyddar mot skövling av urskog och naturskog och även regler för socialt ansvar. Enligt KRAVs regel ”16.7.4 Bevarande av natur med högt skyddsvärde”, är det inte tillåtet med uppodling, eller annan varaktig förändring, av områden med naturliga ekosystem med högt skyddsvärde (HCV – High Conservation Value). Regeln ska verifieras vid odling av de grödor där KRAV bedömer att det är högst risk för exploatering. Detta innebär att uppodlingen inte ska ha skett för mindre än fem år sedan i produktion av oljepalm eller soja. Uppodling får inte heller ha skett sedan certifiering påbörjats i produktion av sockerrör, kaffe, kakao eller kokospalm.

  Hoppas detta svarade på din fråga.

  Vänligen,
  Hanna
  Kommunikatör
 • Vad är skillnaden mellan en krav märkt gris och en icke krav märkt gris?
 • Hej!

  Här är några exempel på sådant som skiljer KRAV-märkta grisar från konventionella.
  • Grisarna får bejaka sitt naturliga beteende.
  • De kan söka föda genom att beta och böka i jorden under sommaren.
  • De äter KRAV-godkänt foder, varav minst hälften odlas på gården.
  • Grisarna kan gå ut året om.
  • De kan svalka sig i gyttjebad.
  • De har fri tillgång till hö eller annat grovfoder inomhus.
  • Suggorna ska kunna bygga bo innan de ska få ungar.
  • Grisar som är sjuka ska behandlas men det är inte tillåtet att medicinera förebyggande.
  • Elpådrivare är inte tillåtet vid slakt.
  • KRAV-märkt skinka innehåller inget tillsatt nitrit som befaras vara farlig för hälsan.
  Här kan du läsa mer!

  Vänligen,
  Kommunikatör
 • Hej!

  Jag undrar om det finns kravmärkt bacon (nitritfri)? Jag har även letat efter kravmärkt leverkorv, men har inte hittat ngn?

  Betalar gärna mer för en bättre omsorg om djuren. Bättre med hög kvalité i alla led och att vi alla värderar kött (djur) på rätt sätt.

  Hälsningar

  Birgitta
 • Hej Birgitta!

  Vad roligt att du vill köpa KRAV-märkt! Melins har KRAV-märkt bacon: https://melins.se/produkt/bacon-gourmet-ca-200gr/
  Det kan du till exempel köpa här: https://www.mathem.se/varor/bacon-skivat/bacon-ekokrav-ca-200g-fryst-melin

  KRAV-märkt leverkorv verkar vara svårare att hitta, vårt tips är att du efterfrågar KRAV-märkt leverkorv hos återförsäljare eller producenter av leverkorv för att öka efterfrågan. Du kan även kolla in vår gårdsbutiksguide och se om någon KRAV-certifierad gård i din närhet har grisar och kanske kan sälja en bit lever eller till och med tillverkar leverkorv lokalt. Gårdsbutiksguiden hittar du här: https://www.krav.se/krav-markt/hitta-krav-markt/gardsbutiker/

  Vänligen,
  Tora
  Kommunikatör
 • Hej!

  Hoppas det inte blir tjatigt men kan ni förtydliga fördelningen av fodret?

  Om man delar in fodret i 3 kategorier:
  1. Gräsbete
  2. Klöver, hö och ensilage
  3. Kraftfoder, (ex. spannmål, proteinfoder, sojabönor)

  Hur fördelas dessa tre procentuellt?
  Mikael
 • Hej Mikael,
  Det beror på djurslag och ålder med mera, eftersom det påverkar behovet. Om du menar för nötdjur så kan du läs mer i vår regelbok:Vänliga,
  Ellen
  Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.