Till senaste kommentaren

Hur och när används vaccin på djur?

Hej

Jag söker runt efter lite information och hamnar på flera intressanta och informativa sidor. På https://jordbruksverket.se/djur/lantbruksdjur-och-hastar/notkreatur/ekologiska-notkreatur finns mycket och bra information för att djuren ska räknas som ekologiska.

Jag har dock en fråga som inte riktigt besvaras som jag hoppas ni kan hjälpa mig med.

Det står "När det är befogat av veterinär­medicinska skäl är det tillåtet att behandla djuret med vaccin och parasitmedel."

Fråga 1: Vad är veterinär­medicinska skäl och hur kontrolleras och regleras detta?

Det står också "Du får använda läkemedel eller antibiotika om det är nödvändigt för att bota djuret eller för att undvika smärta och lidande. Sådana läkemedel får dock aldrig användas för förebyggande hälsovård. Rutinmässig avmaskning är inte tillåten."

Enligt Läkemedelsverket är "Vacciner är läkemedel som ges för att förebygga infektionssjukdomar." https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/vaccin

Fråga 2: Om "Sådana läkemedel får dock aldrig användas för förebyggande hälsovård" när får någonsin ett Vaccin användas?

Fråga 3: Vaccineras ekologiska nötkreatur någon gång under sitt liv eller är dom helt vaccin / läkemedelsfria?

Fråga 4: Om de vaccineras hur vet jag som konsument detta, finns skyldigheter hos uppfödare att kommunicera det och kan då få i mig djurets vaccin i min kropp vid förtäring?
Bennie Forss

Kommentarer

 • Hej Bennie,

  Tack för din fråga och ursäkta ett sent svar - det har varit jul- och nyårsledigheter! Här nedan finns svar på det du undrar över.

  Fråga 1: Vad är veterinär­medicinska skäl och hur kontrolleras och regleras detta?
  Svar: När en veterinär bedömt att det inte finns andra sätt att råda bot på en åkomma då kan man efter veterinärs inrådan vaccinera eller ge avmaskningsmedel. Det ska noga dokumenteras vilka djur som fått behandling och när. Det kontrolleras av revisorn när den årliga kontrollen sker. Det är minst 48h timmars karens på mjölk och kött när ett djur är behandlats. KRAV har alltid dubbelkarenstid där det finns en fastställd karenstid av Läkemedelsverket.

  Fråga 2: Om "Sådana läkemedel får dock aldrig användas för förebyggande hälsovård" när får någonsin ett Vaccin användas?
  Svar: När en veterinär bedömt att det krävs vaccinering får det användas. Det kan tex ske om stora utbrott av ringorm påträffas för att skydda kalvar som är extra känsliga.

  Fråga 3: Vaccineras ekologiska nötkreatur någon gång under sitt liv eller är dom helt vaccin / läkemedelsfria?
  Svar: Normalt inte men det kan hända på inrådan av veterinär. I ekologisk produktion gäller det att jobba förebyggande med goda foderstater, och rena stallar för att hålla djuren friska.

  Fråga 4: Om de vaccineras hur vet jag som konsument detta, finns skyldigheter hos uppfödare att kommunicera det och kan då få i mig djurets vaccin i min kropp vid förtäring?
  Svar: Det finns ingen skyldighet att informera allmänheten om ett djur getts vaccin. Om ett djur ges vaccin så är det karenstid på innan djuret får användas som kött eller mjölk.

  Läs gärna på om hur ett vaccin funkar, det är ingen risk att du kan få i dig av ett vaccin som givits till ett djur. Så fungerar vaccin - 1177

  Bästa hälsningar,
  Theodora
  Theodora
 • I denna artikel, först publicerad på mercola.com, varnas för att äta kött av mRNA-vaccinerade grisar:

  https://noqreport.com/2023/04/10/how-long-have-you-been-consuming-gene-therapied-pork/

  Är mRNA-vacciner något som används på svenska grisar? Och är det något som används av KRAV-märkta svinuppfödare här i landet?
  Erik Persson
 • Hej Erik,

  Vi har nu talat med en rådgivare angående vaccinfrågan du hade, och enligt rådgivaren används inget mRNA-vaccin till gris i Sverige och alltså inte heller i KRAV-certifierad grisproduktion.

  Vaccinationerna ser lika ut både i ekologisk och konventionell produktion.

  Bästa hälsningar,
  Theodora
  Theodora
 • Tack för svaret! Hur är det då med mRNA-vaccinering av andra köttdjur än gris? Förekommer det och är det tillåtet i Sverige?

  Erik Persson
 • Hej Erik!

  Du kan höra av dig till SVA - de har mer information om detta!
  https://www.sva.se/

  Hälsningar,
  Theodora

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.