Till senaste kommentaren

Stallgödesl nödvändig för ekologisk odling?

Jag läste Agrofoods publikation "Brist på stallgödsel – ett problem för ekologisk odling?" Policy Brief • Nr 2021:5

De påstår: "För att bedriva ekologisk odling krävs det att man gödslar med stallgödsel." sid 1
På sid 56 skriver de: "Resultatet tyder på att en fortsatt expansion av ekologiskt jordbruk hänger samman med en ökad produktion av stallgödsel."

Sverige har ju ett mål om 39 % eko, men tillväxten av eko har stagnerat på 20 %.
Jag har fått uppfattningen att stallgödsel inte är nödbvändig och att brist på stallgödsel inte har saå stor betydelse för stagnationen av ekologisk odling.

Vad är fakta i målet?

mvh rbh
Rickard B Hansson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Rickard!

  Vi kommer inte gå in i detalj på innehållet i artikeln, men noterar att den inte är publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Artikeln har fokuserat på stallgödsel och grundtanken i ekologisk odling är att växtnäringen ska cirkulera. Även baljväxter i odlingen används på ekologiska gårdar som gödsling, de har bakterier på rötterna som kan fånga in luftens kväve och omvandla det till växtnäring. Växtodlingsgårdar utan djur använder även gödselmedel baserade på rötrester eller restprodukter från livsmedelsförädlingen. De växtodlingsgårdarna kan även använda konventionell djurgödsel förutsatt att det ursprunget uppfyller vissa krav om djurhållning. Tanken är att KRAV-certifierad odling inte ska vara beroende av gödsel från produktionsformer som skiljer sig allt för mycket från den KRAV-certifierade djurhållningen.

  Regeringens mål med 30% till 2030 gör det möjligt för gårdar med djur att ställa om till ekologiskt vilket generellt sett betyder att det blir färre djur eftersom djurtätheten på ekologiska gårdar är lägre. Stagnationen beror inte på stallgödselbrist, bilden är mer komplex än så, och stagnationen nu beror framför allt på marknaden men även osäkerhet kring politiska beslut kring landsbygdsprogrammet som är försenat. Få lantbrukare vill ställa om i den osäkerheten. Mer information finns i Ekologiska Lantbrukarnas marknadsrapport 2021. (https://www.ekolantbruk.se/rapporter/marknadsrapport-2021)

  Hoppas detta kunde bidra till dina frågeställningar.

  Allt gott!
  Ellen
  Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.