Till senaste kommentaren

Används kopparsulfat i odling av KRAV-märkta viner?

Jag undrar om Krav-viner /druvor besprutas med kopparsulfat (vilket många sk. ekologiska viner tydligen blir enligt artikel i Värmlands Folkblad nu i helgen). Det verkar ju konstigt då det leder till att jorden i det närmaste är helt otjänlig och förgiftad av tungmetaller.

Kommentarer

 • Hej Ulrik!

  Det stämmer att vi tillåter användning av kopparsulfat i vinodlingar utomlands för att bekämpa bladmögel. Idag är det en förutsättning för att kunna odla ekologiskt vin.

  Det har gjorts studier på hur jorden påverkas av kopparsulfaten. I en metastudie från 2013 undersöktes ett stort antal vinodlingar i olika lägen med olika jordmåner där koppar har använts under lång tid. I studien konstaterar forskarna (Ruyters et al) att det inte gick att påvisa negativa effekter av koppar på växter eller markmikroorganismer. Här hittar du en sammanfattning av studien: https://www.researchgate.net/publication/233878...

  Den ekologiska vinproduktionen har fördelar som med råge överväger nackdelen med användning av kopparsulfat. Konventionell vinodling är mycket bekämpningsmedelsintensiv och druvorna har regelmässigt höga resthalter vid analyser som görs av till exempel Livsmedelsverket. Därmed finns det hälsorisker och miljön skadas, vilket bland annat visar sig genom en mycket större biologisk mångfald i den ekologiska produktionen. I väntan på alternativ accepterar vi därför KRAV-certifiering av ekologiska viner som importeras från producenter som använder kopparsulfat.

 • Hej, under punkt 4.4.6 kan man läsa att kopparsulfat inte får användas som växtskyddsmedel i KRAV-certifierad produktion.

  Gäller denna punkt inte för ekologiskt vin och var kan jag då finna denna information/undantag?

  Mvh
  Charles

 • Hej Charles,

  Kopparsulfat är tillåtet i vinodlingar utomlands, däremot är det inte tillåtet i svenska frukt- och bärodlingar.

  Det svenska klimatet har ett annat tryck av skadegörare och våra frukt- och bärproducenter klarar av att odla utan kopparsulfat. Eftersom förutsättningarna för ekologisk produktion ser olika ut i olika klimat och när det gäller olika grödor, är det inte i dagsläget optimalt att ha samma regler för import som för inhemsk produktion.

  Du kan läsa mer om grunden för importerade KRAV-godkända produkter här: https://kundo.se/org/krav/d/betyder-krav-markni...

 • Hej
  Vad har ni för kommentar till denna artikel?
  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/uppsala/slu...

  Kan man få veta vilka bekämpningsmedel/kopparsulfat och annat som används i olika länder/odlingar? Jag har trott att vin som odlas på hög höjd kräver generellt mindre kopparsulfat, stämmer det? Dvs är det bättre att köpa ett kravmärkt vin som är odlat på hög höjd? Vad räknas i så fall som hög höjd?

  Varför kan vi inte kräva innehållsförteckning på vin som på annat som vi äter? Vem styr det?

  mvh Susanne

 • Hej Susanne!

  Vår kommentar till artikeln är att vi tillåter kopparsulfat i vinodlingar utomlands eftersom det är en förutsättning idag för att kunna odla ekologiskt vin. Den ekologiska vinproduktionen har fördelar som med råge överväger nackdelen med användning av kopparsulfat. Om det har vi skrivit mer här: https://kundo.se/org/krav/d/betyder-krav-markni...

  Viner från EU uppfyller EU-förordningens krav. Bläddra ner till bilaga II så hittar du listan på de växtskyddsmedel som får användas enligt EU-kommissionens förordning:
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/P...

  Systembolaget skriver mer utförligt om ekologisk vinproduktion här: http://www.systembolaget.se/fakta-och-nyheter/f...

  Naturskyddsföreningen har också skrivit en bra artikel om produktion av ekologiska viner, som du kan läsa här: http://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-na...

  Kopparsulfat används för att få bukt med svampangrepp och skadedjursangrepp, som trivs bättre i fuktigt klimat. Gissningsvis har odlingar på hög höjd en lägre luftfuktighet och därför mindre problem med dessa angrepp - men för att få reda på hur det ser faktiskt ser ut behöver du vända dig till de enskilda producenterna.

  Producenter av alkoholhaltiga drycker över 2,25% behöver inte ange någon innehållsförteckning enligt lag. Men en översyn är på gång inom EU för att innehållet i alkoholhaltiga drycker ska göras tydligare. Men du behöver inte vara orolig över att kopparsulfat skulle följa med druvan - det sköjs bort när det regnar och tränger inte in i druvan till skillnad från de kemiska bekämpningsmedel som används inom konventionell vinodling.

 • Jag har alltid stött KRAV och även opinionsbildat om det, men här anser jag att ni gör helt fel och ni riskerar att skada människors förtroende för KRAV-märket. Om det inte går att odla vin utan bekämpningsmedel så bör man använda något som inte ansamlas i marken. EU har sedan mer än 10 år som mål att koppar inte ska användas vid odling men eftersom deras ekologiska regler förutom miljöhänsyn även syftar till att tillgodose en marknad med konsumenter som vill ha "naturliga" produkter så tillåter de inte syntetiska bekämpningsmedel oavsett vilken effekt de har. Jag anser att det viktiga är inte hur medlet är framställt, det viktiga är effekten på miljön. Jag tycker att ni ska ställa krav på odlarna att hitta bra alternativ till koppar och sluta att KRAV-märka vin tills det händer. Ni skadar förtroendet för KRAV på det här sättet och ni riskerar att förlora stöd från miljöorganisationer.

 • Hej
  Jag håller med Eva. Krav vin ska vara krav, dvs inga bekämpningsmedel. Ta bort krav på viner så länge det inte går att oldla utan koppar och andra bekämpningsmedel. Kan inte andra länder leverera enligt våra regler är det inte krav. Det blir inte bra att slira på regler.

 • Hej Eva och Susanne!
  Jag vill först klargöra att vi inte slirar på reglerna när vi tillåter kopparsulfat i produktionen av importerade viner - våra regler för import tillåter det, som vi har förklarat i våra svar ovan. Ni hittar också svar på varför kopparsulfat tillåts i dagsläget.

  KRAVs regler utvecklas ständigt och vi välkomnar alla synpunkter på hur de borde förbättras. Var gärna med och påverka våra regler genom att mejla till regler@krav.se.

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.