Till senaste kommentaren

Hur länge får kalven gå med kon?

Jag undrar hur länge kalven får dia kossan?

Konsument Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!
  KRAV bestämmer inte hur länge kon och kalven ska gå tillsammans, däremot måste kalvarna få dia minst ett dygn för att få tillgång till råmjölken. De får gärna dia längre tid.

  Så länge vi människor dricker komjölk kommer vi ha ett system där kalvarna tas bort för att korna ska mjölkas. Forskning visar att det finns fördelar med att ko och kalv är tillsammans de första tiden men om den tiden är för lång så finns det djuromsorgsnackdelar för både kon och kalven i och med separationen. KRAVs regler syftar till att kon och kalven ska få en samvaro som tryggar kalvens hälsa och basala behov vid födseln.

  Förut hade KRAV krav på minst 3 dygns samvaro, men den regeln fick väldigt mycket kritik eftersom man fann att det var ett stort djuromsorgsproblem att skilja djuren åt efter 3 dygn när banden blivit starkare. Forskning som gjorts om detta visar tydligt att reaktionen hos ko och kalv blir starkare när ko och kalv skiljs åt senare efter kalvens födelse, exempelvis vid separation efter 4 dygn jämfört med 1 dygn, därför har KRAV ändrat denna regel.

  Kalvarna ska sedan födas upp på oprocessad KRAV-certifierad mjölk tills de är 12 veckor gamla.

  Kajsa Örjavik Onlineredaktör
 • Varför får inte kalven dia i 12 veckor?

  Hej , det här var oväntat.

  Att kalvarna får gå länge med kon är ett av de viktigare skälen till att jag köper KRAV mjölk.
  Visste inte detta var ändrat. Men förstår nu ändå att skilja de åt efter 3 dagar faktiskt kan vara värre.

  Men om nu kalvarna ändå ska dricka oprocessad KRAV mjölk till de är 12 veckor, varför kan de inte -inom KRAV - få dia i 12 veckor?

  Det är just det jag vill bidra till när jag väljer KRAV.

 • Hej!
  KRAVs regler är under ständig utveckling. I dagsläget och med den ekonomiska situation våra mjölkbönder befinner sig i har KRAV inte möjlighet att kräva att kalvarna ska få dia i 12 veckor. Även om detta kan kännas som en mer naturlig uppfödning för kalvar, så är det även en fråga om att det måste fungera praktiskt för mjölkproducenten, så att vi får ha våra KRAV-certifierade mjölkgårdar kvar. Från KRAV har vi hittills bedömt att det viktigaste är att kalven får sitt sugbeteende tillgodosett och att den trivs, växer bra och är frisk.

  Det finns både små och stora KRAV-certifierade gårdar som låter sina kalvar dia i 12 veckor och då är det vanligast att de använder amkor, alltså kor som enbart hålls för att ge di åt kalvar. Ett system med amkor kräver mycket plats och kan därför vara en stor investering att få till. 

  Här är ett exempel på en KRAV-certifierad gård som använder amkor till de flesta av sina kalvar och får det att fungera bra:

  http://www.krav.se/ingrid-sommar-korna-haller-l...

 • Hej!
  Jag vill också ha det som Jenny, detta är mitt stora skäl till att handla eko mjölkprodukter. Helst vill jag att kalven ska få gå med sin riktiga mamma ko i de veckor den behöver.

  Vänliga hälsningar
  Gunilla

 • Hej!
  Tack för dina synpunkter, Gunilla. Om du vill vara med och påverka innehållet i KRAVs regler finns det möjlighet att göra det när reglerna revideras. Läs mer om hur du gör det här:
  http://www.krav.se/paverka-kravs-regler

  Kajsa Örjavik Onlineredaktör
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.