Till senaste kommentaren

Hur länge får kalven gå med kon?

Jag undrar hur länge kalven får dia kossan?

Kommunikatör

Kommentarer

 • Hej!
  KRAV bestämmer inte hur länge kon och kalven ska gå tillsammans, däremot måste kalvarna få dia minst ett dygn för att få tillgång till råmjölken. De får gärna dia längre tid.

  Så länge vi människor dricker komjölk kommer vi ha ett system där kalvarna tas bort för att korna ska mjölkas. Forskning visar att det finns fördelar med att ko och kalv är tillsammans de första tiden men om den tiden är för lång så finns det djuromsorgsnackdelar för både kon och kalven i och med separationen. KRAVs regler syftar till att kon och kalven ska få en samvaro som tryggar kalvens hälsa och basala behov vid födseln.

  Förut hade KRAV krav på minst 3 dygns samvaro, men den regeln fick väldigt mycket kritik eftersom man fann att det var ett stort djuromsorgsproblem att skilja djuren åt efter 3 dygn när banden blivit starkare. Forskning som gjorts om detta visar tydligt att reaktionen hos ko och kalv blir starkare när ko och kalv skiljs åt senare efter kalvens födelse, exempelvis vid separation efter 4 dygn jämfört med 1 dygn, därför har KRAV ändrat denna regel.

  Kalvarna ska sedan födas upp på oprocessad KRAV-certifierad mjölk tills de är 12 veckor gamla.

  Kajsa Onlineredaktör
 • Varför får inte kalven dia i 12 veckor?

  Hej , det här var oväntat.

  Att kalvarna får gå länge med kon är ett av de viktigare skälen till att jag köper KRAV mjölk.
  Visste inte detta var ändrat. Men förstår nu ändå att skilja de åt efter 3 dagar faktiskt kan vara värre.

  Men om nu kalvarna ändå ska dricka oprocessad KRAV mjölk till de är 12 veckor, varför kan de inte -inom KRAV - få dia i 12 veckor?

  Det är just det jag vill bidra till när jag väljer KRAV.

 • Hej!
  KRAVs regler är under ständig utveckling. I dagsläget och med den ekonomiska situation våra mjölkbönder befinner sig i har KRAV inte möjlighet att kräva att kalvarna ska få dia i 12 veckor. Även om detta kan kännas som en mer naturlig uppfödning för kalvar, så är det även en fråga om att det måste fungera praktiskt för mjölkproducenten, så att vi får ha våra KRAV-certifierade mjölkgårdar kvar. Från KRAV har vi hittills bedömt att det viktigaste är att kalven får sitt sugbeteende tillgodosett och att den trivs, växer bra och är frisk.

  Det finns både små och stora KRAV-certifierade gårdar som låter sina kalvar dia i 12 veckor och då är det vanligast att de använder amkor, alltså kor som enbart hålls för att ge di åt kalvar. Ett system med amkor kräver mycket plats och kan därför vara en stor investering att få till. 

 • Hej!
  Jag vill också ha det som Jenny, detta är mitt stora skäl till att handla eko mjölkprodukter. Helst vill jag att kalven ska få gå med sin riktiga mamma ko i de veckor den behöver.

  Vänliga hälsningar
  Gunilla

 • Hej!
  Tack för dina synpunkter, Gunilla. Om du vill vara med och påverka innehållet i KRAVs regler finns det möjlighet att göra det när reglerna revideras. Läs mer om hur du gör det här:
  https://www.krav.se/regler/paverka-kravs-regler/ 

  Kajsa Onlineredaktör
 • Här kommer lite mer info om hur kalvar diar på en KRAV-certifierad gård!

  Hur länge en kalv får dia beror på om det handlar om mjölk- eller köttproduktion. Det är stor skillnad. Kalvar till köttkor får ofta dia sina mammor så länge det är möjligt. Tjurkalvar tas bort vid 5-6 månaders ålder för att undvika tjuvbetäckning.

  När det gäller kalvar till mjölkkor är det fortfarande så att de enligt KRAVs regler får dia minst 24 timmar, men gärna längre. Sedan får de KRAV-certifierad mjölk tills de är minst 3 månader. (I konventionell produktion får kalvarna vanligtvis pulvermjölk med tillsats av bl a oljor, mineraler, vitaminer, där mjölkråvaran ofta importeras.) Orsaken till att man skiljer kalven och kon åt efter 24 timmar är att separationen blir värre om de går tillsammans längre tid. Men det finns också andra skäl:

  • Det kan bli svårare att vänja kon vid maskinmjölkning (framförallt förstagångskalvare)
  • Ökat smitt-tryck för kalvarnas känsliga immunförsvar att visas i samma miljö som många andra kalvar och vuxna djur
  • Ökad arbetsbelastning genom att kalvarna behöver separeras när korna ska mjölkas samt att kalvarna ”smutsar ner” framför allt på foderbordet
  • Investeringskostnader i form av ombyggnation/logistikförändringar i ladugården för att ordna med kalvgömmor eller motsvarande
  • Man kan inte reglera mängden mjölk som kalvarna dricker (en del kalvar är hungrigare än andra)

  Men man har sett att det finns flera fördelar med att låta kalvarna dia längre tid. Kor som får ge di har i vissa studier visat sig ha bättre juverhälsa (mindre förekomst av mastiter). Det kan eventuellt öka avkastningen något då kon får en ökad hormonutsöndring av de hormoner som reglerar mjölknedsläppningsreflexen (oxytocin) och produktionen (prolaktin). Hos kalven kan man se fördelarna att de får bättre tillväxt och hälsa. Djurvälfärdseffekten hos både ko och kalv är också stora då separationen ofta är stressande för ko och kalv, dessutom får kalvarna utlopp för sitt sugbehov (vilket KRAV har regler för att efterlikna så mycket som möjligt).

   Det finns både små och stora KRAV-certifierade gårdar med mjölkkor där man låter kalvar dia i 12 veckor och då är det vanligast att de använder amkor, alltså kor som hålls enbart för att ge di åt flera kalvar.

  KRAV uppmuntrar systemet med amkor och andra system där man håller ko och kalv tillsammans, och följer också aktivt forskningen om hur praktiska system kan skapas för att kalven ska kunna gå tillsammans med kon under hela sin mjölkperiod. SLU har dragit igång ett projekt för att titta just på ko och kalv tillsammans, läs mer om det här https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/not/ko-och-kalv-tillsammans/

  Varma hälsningar från KRAV
  Kommunikatör
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.