Till senaste kommentaren

Finns det arsenik i KRAV-märkt ris?

Enligt en rapport från Livsmedelsverket finns det arsenik i ris och produkter av ris, gäller det också KRAV-märkta produkter?

Kommentarer

  • Först och främst är det viktigt att konstatera att KRAV-märkt ris är säkert att äta. Enligt Livsmedelsverket innebär det ingen risk att som vuxen äta ris och risprodukter några gånger i veckan (vilket är det vanliga i Sverige). Barn bör inte äta risprodukter fler än fyra gånger i veckan, och man råder sedan några år föräldrar att inte ge barn under sex år riskakor eller risdrycker.
    Livsmedelsverkets senaste rapport, daterad november 2018, är en uppföljning på en tidigare provtagning av arsenik och kadmium i ris- och risprodukter. Den visar att nästan alla risprodukter håller sig under gränsvärdena, men att det nya gränsvärdet för arsenik inte verkar ha lett till lägre halter arsenik i råris och fullkornsris.
    Att det finns arsenik i risprodukter beror på att jorden naturligt innehåller arsenik som växterna tar upp oavsett om odlingen är ekologisk eller inte. Halterna av arsenik i marken varierar naturligt mellan olika platser och kan också variera från en åker till en annan.  
    Vi har nära kontakt med kollegor i branschen för att se hur vi kan vända trenden. Så länge rekommenderar vi att du följer Livsmedelsverkets kostråd. Se https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/metaller1/arsenik-i-ris
    Sanna

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.