Ingen fråga utan synpunkter

Hej. Jag såg programmet i Uppdrag Granskning som handlade om er. Jag måste säga att jag har nog tappat nästan allt förtroende för Krav-märkningen. Ur reportaget framgick det att Krav har lämnat ut kontrollerna på entreprenad, så att varje Kravproducent kan välja mellan tre olika kontrollföretag.  Det behövs ingen djupare analys att inse att detta direkt öppnar upp för fuskare såsom skett, eftersom dessa helt enkelt kan bedriva utpressning gentemot det kontrollföretag som de valt. Ni kommer aldrig tillrätta med dessa grundläggande problem om ni inte överger en sådan tokighet.
Jag har svårt att tro att detta fanns med i början och jag tycker synd om de som var med och startade Krav, då jag är övertygad om att de inte ville att Krav skulle anamma dessa tokiga och nyliberala idéer. Jag tycker även synd om de Kravproducenter som sköter sig, vilket jag gissar ligger mellan 80% och 90%. Det är dock en alldeles för låg siffra för att göra Krav trovärdigt.
Ni skryter med alla era kontroller. Dock, med de beroendeförhållandena med de entreprenadlösningar som Krav har kring dessa, kan jag inte se annat än att resultatet av många dessa kontroller är av undermålig kvalitet eller urvattnat, vilket reportaget visade. 


Joachim Toft Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Joachim. Vi förstår att många känner sig upprörda och förtvivlade efter att ha sett programmet. Vi hoppas ändå att ni konsumenter vill ta del av en mer nyanserad bild än den som visas i SVTs program. Den har vi publicerat här.

  När det kommer till kontrollerna ger programmet en väldigt förenklad och därmed felaktig bild av hur den går till och vad den omfattar. Att KRAVs regler ställer krav på bonden om att anmäla avvikelser är endast ett av flera verktyg som ska säkerställa att certifieringen fångar upp brister hos det KRAV-certifierade företaget. Kontrollföretagets besök är det viktigaste verktyget för bedömningen av tillståndet på den aktuella gården. Det är rutin i kontrollen att titta på all relevant dokumentation som finns, bland annat kontrollrapporter från offentlig kontroll och anmärkningar från slakten.

  Kontrollföretagen är oberoende/fristående företag som en som kund måste kunna välja fritt. Men däremot kan man inte välja revisor och man har inte samma kontrollant i mer än fyra år. Företagen är ålagda att själva ha interna kalibreringar för sina revisorer samt att delta i kalibreringar som KRAV ordnar minst två gånger per år, för att säkerställa att de olika bolagen kontrollerar på samma sätt.

  Utgångspunkten för kontrollen bygger på ett förtroende och det åtagande som producenten har gjort genom att ansluta sig till KRAV-certifieringen. Däremot om kontrollföretaget ser att det finns stora brister till exempel i djuromsorgen så är det rutin att kontakta exempelvis Länsstyrelsen. Detta görs för att få in hela bilden och för att kunna fatta beslut om certifiering.  

  Dessa olika verktyg tillsammans ger en helhetsbild av det KRAV-certifierade företaget och ska fånga eventuella brister.   

  Vi tycker också det är tråkigt för de 99,5 % av KRAV-certifierade bönder som sköter sina gårdar bra och även vi ser att det vore önskvärt att förbättra systemet ytterligare. I KRAVs löpande förbättringsarbete undersöker vi nu möjligheten att få informationen från den offentliga kontrollen per automatik.

  Vänligen,
  Kommunikatör
 • Hur kan ni tillåta att de gårdar som inte sköter sej får fortsätta att vara en Krav-gård.
  Programmet var fruktansvärt och förfärligt att se. Kunde inte tro att det fick förekomma sådant djurplågeri i Sverige. Jag förstår inte att ni inte följer upp och kontrollerar! Finns det ingen tidsgräns för kontrollanter som besöker dessa gårdar inom rimlig tid och ser till att bonden har åtgärdat åläggandet!!!!! Djuren lider otroligt!!!! Denna missär uppstår ju inte på ett par månader!!
  Dessa bönder som låter djuren lida borde inte få vara Kravbönder!!!
  Sköter man inte om sina djur och ser till att de har det bra så skall man inte få ha djur och vara bonde eller Kravbonde!!!! Och sen undrar jag: Borde inte Vd:n för Krav ha bättre kontroll och vara stolt över att djuren har det bra? Det är väl ändå Vd:ns uppgift att se till att alla sköter sej?????

  Undrar Anita Lundgren
  Anita Lundgren
 • Vi förstår att du är upprörd över det du sett. Djur ska inte behöva lida. Därför är det bra att kontrollerna är tätare på KRAV-certifierade gårdar.
  Om någon brutit allvarligt mot djurvälfärdsregler dras certifikatet in.
  Är brottet mot reglerna inte fullt så allvarligt får djurhållaren en större så kallad avvikelse och ska då åtgärda felet samt kunna visa vad som görs för att felet inte ska kunna upprepas. Certifieringsorganets kontrollant gör en extrakontroll för se att så skett.

  Kommunikatör
 • Hej.
  Tackar för svaret. Det fanns bl a följande två typer av problem som togs upp. Dels tog man upp gårdar där det fanns något enstaka djur som farit illa. Det är naturligtvis illa, men jag kan delvis förstå att man inte kan ha full koll på en djurbesättning på t ex 300 djur. Här kanske jag tycker att Uppdrag Granskning gick lite väl hårt och jag håller delvis med om era kommentarer.
  Det andra problemet berör gårdar där många djur far illa. Detta är mycket värre. Då handlar det om systematiskt djurplågeri. Ni skriver "Kontrollföretagen är oberoende/fristående företag som en som kund måste kunna välja fritt." som en slags självklar sanning. Varför det?? Även om valet bara gäller i 4 år, kan man ju välja de kontrollanter som blundar, om man har behov för det. I Sverige idag är det allmänt förhållningssätt att hålla varandra bakom ryggen och man försöker att ordna så att ingen skall behöva ta ansvar. Jag vet inte om det gäller för de kontrollföretag som Krav anlitar.
      Jag misstänker att ni har samma problem med detta som olika miljö- och hälsoskyddsförvaltningar vid olika kommuner hade för drygt 30 år sedan. På den tiden var det lätt att det blev mycket segt att göra tillslag på bondgårdar vid djurskyddsärenden. Detta p g a att distriktsveterinärerna behövde intyga om djurplågeriet samt att samma veterinärer även anlitades privat av bönderna. De veterinärer som skrev under om djurplågeri riskerade helt enkelt att få för liten kundkrets p g a bondbojkott.
  Joachim Toft
 • Lantbrukaren kan välja mellan olika certifieringsföretag, men inte vilken kontrollant i det företaget som ska göra kontrollen och det får vara samma kontrollant i högst fyra år just för att inte en situation liknande den du beskriver ska uppstå. Dessutom är certifieringsföretagen i sin tur kontrollerade av Sveriges nationella ackrediteringsorgan Swedac.
  Kommunikatör
 • Det hinner hända mycket på fyra år om kontrollföretagen inte är seriösa.

  Hemskt.

  Jag tycker det känns som Ni lutar Er tillbaka och lägger ansvaret på någon annan.
  carina larsson
 • Inget av de kontrollföretag man som KRAV-certifierad kan välja mellan är oseriösa, samtliga kontrolleras av swedac som är en statlig myndighet. En ackreditering från swedac borgar för att kontrollföretagens arbete håller hög kvalité och att de förhåller sig oberoende gentemot de som kontrolleras.

  KRAV är en privat regelägare, så även om vi gjorde kontrollerna själva så skulle samma problematik kvarstå, det som garanterar att kontrollföretagen förhåller sig oberoende gentemot de som kontrolleras (förutom att de är mycket engagerade personer som brinner för att det ska gå rätt till).

  Här kan du läsa mer om kraven på revisorerna.

  Vänligen,
  Kommunikatör
 • Något är ju uppenbart fel annars så skulle Ni inte vara föremål för Uppdrag granskning.
  Carina Larsson
 • Fulständigt opåliliiga!
  MarieAnne Winbladh
 • Vi förstår att många blev upprörd efter att ha sett reprisen av UG:s program. Vi tycker också att det var hemskt att återigen se de misskötta djuren. Varje misskött djur är allvarligt och något som inte borde få förekomma, vi strävar därför ständigt efter att det inte ska ske och fånga upp eventuella avvikelser i ett så tidigt skede som möjligt.

  Eftersom TV-programmet som sändes igår 11 augusti 2021 är en repris av sändningen från 13 januari 2021 innebär det att de flesta av påståendena om gårdarnas KRAV-certifiering är inaktuella. Mycket har hänt sedan januari och därför redovisar vi här lägesbilden i dag, och vad som har skett samt hur vi arbetar för att minska risken för brist i djuromsorg. Förhoppningsvis vill ni ta del av detta och på sikt återfå förtroendet för KRAV.

  Av de 15 djurbönderna som tas upp i programmet är 8 inte längre KRAV-certifierade. De övriga 7 har fått behålla sin KRAV-certifiering för hela eller delar av sin djurhållning sedan de har åtgärdat de problem som länsstyrelsen och de oberoende kontrollföretagen har påtalat.

  Vi har också vidtagit en rad åtgärder för att ytterligare minska risken för brister i djuromsorgen på KRAV-certifierade djurgårdar:
  • Vi har inlett en utredning om vi ska ändra vårt regelverk när det gäller hur avvikelser från reglerna ska bedömas.  
  • I mars 2021 hade KRAV ett möte med alla kontrollföretag, en så kallad kalibrering, med särskilt fokus på djuromsorg och sanktioner vid brister på djurgårdar. Syftet med mötet var att se till att kontrollföretagen bedömer hur företagen följer KRAVs regler på samma och rätt sätt.  
  • Vi utvecklar för närvarande verktyg som ska ytterligare minska risken för brister i kontrollföretagens kontroller.  
  • Vi har tydliggjort på hitta.krav.se att det är certifikaten som är det juridiska dokumentet som anger om och under vilken period ett företag är godkänt och KRAV-certifierat.  
  • KRAV arbetar på att finna ett praktiskt och frekvent sätt att få information från den offentliga kontrollen per automatik för att snabbare upptäcka när ett problem har uppstått på en djurgård.  
  Läs gärna mer här: https://www.krav.se/aktuellt/uppdrag-granskning/

  Djur ska naturligtvis inte fara illa, det är grunden i KRAVs regler. KRAV-certifierade lantbrukare är överlag väldigt måna om sina djur och de absolut flesta, 99,5 % uppfyller våra mycket tuffa regler. Endast 0,5 procent av alla 2 300 aktiva KRAV-certifierade djurgårdar har de tre senaste åren fått ett föreläggande från den offentliga kontrollen. Om man fortsätter att handla KRAV-märkt stöttar man alla KRAV-certifierade företag som sköter sig och frivilligt har valt att följa hårdare regler för en mer hållbar livsmedelsproduktion. Dessa är den stora majoriteten.

  Vänligen,
  Kommunikatör

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.